Siiri-sarjakuva

Julkaisutyyppi: Logot ja kuvat

Sarjakuva kertoo Siiri-nimisen nuoren ihmisen oppimispolusta itselle mieluisaan ammattiin. Se tekee näkyväksi yksittäisen valmentautujan näkökulmasta, mitä tarkoittaa, että työpaja pystyy vastaamaan valmentautujan tarpeisiin kokonaisvaltaisesti ja erilaisissa elämäntilanteissa. Sarjakuvan piirtäjä on Leea Hiltunen.

Inton jäsenorganisaatiot voivat käyttää sarjakuvaruutuja opinnollistamistyötä koskevassa tiedottamisessa painetuissa dokumenteissa ja sähköisissä kanavissa. Lupa koskee vain ei-kaupallista käyttöä ja sen ehtona on, että sarjakuvan piirtäjän nimi (Leea Hiltunen) mainitaan aina kuvaruudun/-ruutujen yhteydessä.

Sarjakuva on tuotettu Työpajatoiminnan opinnollistaminen -hankkeessa vuonna 2019.

Sarjakuva sisältää neljä osaa:

OSA1: Siirin opiskeluvalmiudet paranevat ja ammatinvalinta helpottuu

Työpaja auttaa Siiriä ammatinvalinnassa ja siirtymisessä ammatillisiin opintoihin peruskoulun jälkeen. Pajajakso on toimiva ratkaisu myös siinä tapauksessa, jos henkilö on epätietoinen itseä kiinnostavasta alasta tai ei tule valituksi, vaikka hakeekin opiskelupaikkaa. Työtehtäviin ohjauksen lisäksi työpaja pystyy tarjoamaan tukea arjenhallintaan.

OSA 2: Työtehtävät ovat Siiristä kiinnostavia ja osaamista kertyy

Opinnollistetut, koulutuksen järjestäjien kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät työpajat ovat hyviä oppimisympäristöjä. Työpajan  työtehtävät pystytään tekemään sisällöltään ja vaatimustasoltaan mielekkäiksi. Ja ryhmäkoot ovat pieniä. Opiskelumotivaatiokin voi syttyä omien vahvuuksien ja osaamisen esille saamisen kautta. Työpajan kirjoittama osaamistodistus tekee osaamisen näkyväksi ja on hyvä viestikapula, kun Siiri hakeutuu opiskelijaksi pajajakson jälkeen. Ja mikä parasta, kun Siiri osoittaa työpajalla kertyneen osaamisensa näytössä, se voi lyhentää opiskeluaikaa reilustikin.

OSA 3: Siiri saa tukea opintoihinsa tai osaamisen osoittamiseen näytössä

Joskus opiskelu ei suju suunnitellulla tavalla ja pienestäkin ongelmasta voi tulla ajan myötä suuri.  Ympäristön vaihto koulusta työpajalle voi olla toimiva ratkaisu, mikäli opiskelija kaipaa vahvempaa tukea esimerkiksi työpaikalla oppimiseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä. Työpajajakson sijoittaminen Siirin opintojen sisään on helppoa, kun työpajan oppimisympäristö on tunnistettu. Työpajat voivat olla tärkeä osa ammattiin oppimisen polkua sekä toimia aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin koulutuksen järjestäjien kumppaneina.

OSA 4:  Siirin valmistumisen ja työllistymisen välinen nivelvaihe on kitkaton

On tärkeä, että Siirin valmistumisen ja työllistymisen välinen nivelvaihe sujuu mahdollisimman kitkattomasti. Työpaja auttaa ylläpitämään ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden opiskelijoiden ammattitaitoa, kerryttämään työkokemusta ja vahvistamaan ammatti-identiteettiä. Ammattitaitovaatimuksia koskeva ymmärrys ja yhteistyö työnantajien kanssa helpottavat valmentautujien osaamisen suuntaamista paikallisten yritysten ja ammattialojen osaamistarpeisiin.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry