Lausunto OKM & TEM: Jatkuvan oppimisen sanasto

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui OKM:lle ja TEM:lle 21.1.2022 Jatkuvan oppimisen sanaston luonnoksesta. Muuten monin tavoin ansiokkaasta sanastosta puuttuu osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen kannalta keskeisiä käsitteitä. Puutteita on etenkin välityömarkkinoiden toimintaan, sosiaalisen vahvistamiseen ja kuntoutukseen liittyvien avainprosessien kohdalla. Ehdotamme sanastoon useampia ennen kaikkea työpajatoiminnalle merkittäviä käsitteitä.

Into katsoo, että Jatkuvan oppimisen sanaston luonnos on suurimmilta osin rakennettu hyvin. Suhtaudumme kuitenkin hyvin kriittisesti siihen, että luonnos on nyt koostettu lähinnä
tutkintotavoitteisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon näkökulmista. Se ei huomioi jatkuvalle oppimiselle ja osaamisen tunnistamiselle tosiasiallisesti jo nyt erittäin keskeisiä välityömarkkinoihin, sosiaaliseen vahvistamiseen ja kuntoutukseen liittyviä käsitteitä ja tekijöitä. Palvellakseen jatkuvan oppimisen kehittämistä kattavasti ja yhdenvertaiset mahdollisuudet huomioiden, olisi sanaston tarjottava oppimisen käsitteellisiä rakennusaineita myös sellaisiin elämäntilanteisiin, joissa työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai osallistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen eivät ole vielä ajankohtaisia tai ensisijaisia vaihtoehtoja.

Ehdotammekin, että sanastoon luetaan mukaan ainakin seuraavat, sosiaalisen vahvistamisen ja kuntouttamisen parissa yleisesti käytetyt käsitteet: opinnollistaminen, oppimisympäristön tunnistaminen, vaihtoehtoinen oppimisympäristö, osaamistodistus, yksilövalmennus, työvalmennus, ryhmävalmennus ja tuettu oppisopimus.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry