Tukea päihteiden käytön hyötyjen ja haittojen itsearviointiin (+18-v)

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Materiaali oman päihteidenkäytön pohdintaan. Suunniteltu erityisesti yli 18 vuotiaille.

Nuorille aikuisille suunnattu materiaali oman päihteidenkäytön myönteisten ja ei-toivottujen vaikutusten pohdintaan sekä käytön vähentämisestä tai lopettamisesta aiheutuvien hyötyjen ja mahdollisten haittojen itsearviointiin. Kaksipuolisen materiaalin kääntöpuolelta löytyy vinkkejä käytön vähentämiseen ja lopettamiseen sekä käytöstä aiheutuvien riskien vähentämiseen.

Materiaali on kehitetty EHYT ry:n ja YAD: ry:n Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeessa kehitettyjen kannabisinterventiomateriaalien pohjalta.

LATAA MATERIAALI: Tukea päihteiden käytön hyötyjen ja haittojen itsearviointiin (täysi-ikäisille) – EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalit tarjoavat tukea ja apua ehkäisevän päihdetyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen sekä erilaisiin keskustelu- ja puheeksiottotilanteisiin. Kaikki Osaamiskeskustoiminnan tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta https://ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry