Lausunto OPH: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui opetushallitukselle 20.5.2022 kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteista.

Into pitää hyvänä lähtökohtana, että tutkinnon perusteissa on huomioitu työelämälähtöisyys. Työelämän kannalta on tärkeää, että tutkintonimikkeet ovat selkeitä, joten esitetty muutos on kannatettava. Kasvatus- ja ohjausalan osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä kuten etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa.

Into pitää ilahduttavana sitä, että luonnoksessa on käytetty termiä ”sosiaalisen vahvistamisen keinot”. Sosiaalinen vahvistaminen kuvaa erinomaisesti sitä työtä, jossa nuoren ja aikuisen sosiaalista toimintakykyä ja arjen asioiden hallintaa parannetaan. Sosiaalinen vahvistaminen edistää mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista.

Etsivän työn tutkinnonosaan arviointikriteereihin Into esittää tarkennuksia ja lisäyksiä. Into esittää myös, että työpajat valmentajineen mainittaisiin tutkinnon perusteissa.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry