Lausunto SiV: Talousarvio 2020

Julkaisutyyppi: Lausunto

TPY antoi lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2020 14.10.2019.

Lausunnossaan TPY toteaa, että työpajatoiminnan valtionavustuksella on välitön korotustarve, ja työpajatoiminnan tukemiseen tulee varata 16,3 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön eri momenttikohtiin sisältyvät toiminnot tulee eritellä selvemmin. Etsivän nuorisotyön valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittämiseen varatusta 1,2 miljoonasta eurosta osa tulee suunnata digitaalisen etsivän nuorisotyön työmuodon kehittämiseen.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry