Julkaisutyyppi: Julkaisu

Tämä käsikirja tarjoaa teoriapohjaa ja käytännön työvälineitä etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan mielenterveyden näkökulmasta.

Käsikirja rakentuu näille etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle keskeisten mielenterveyden edistämisen teorioiden, viitekehysten ja työotteiden varaan. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta omaan osaamiseen, tukea työn rajaamisessa sekä lisätä varmuutta nuorten mielenterveyttä tukevaan työhön erilaisissa nuorten tilanteissa. Käsikirjan punaisena lankana kulkee etsivälle nuorisotyölle ja nuorten työpajatoiminnalle keskeinen työote, sosiaalinen vahvistaminen, jonka tavoitteet ovat linjassa mielenterveyden edistämisen kanssa. Käsikirja täydentää Inton Etsivän nuorisotyön käsikirjan (2022) ja Työpajatoiminnan käsikirjan (2023) sisältöjä mielenterveyden näkökulmasta.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry