Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävä on varmistaa, että jokainen nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja selviytyä yksin. Etsivässä nuorisotyössä kohdataan alle 29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea arjessaan ja tulevaisuuden näkymiä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (Nuorisolaki 1285/2016).

Etsivää nuorisotyötä tehdään jokaisessa Suomen kunnassa!

 • 20237 Kohdattuja nuoria
 • 598 Etsiviä nuorisotyöntekijöitä
 • 246 Etsivän nuorisotyön organisaatioita

Etsivän nuorisotyön arvot ja periaatteet

 • vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus
 • nuorilähtöisyys
 • luottamuksellisuus
 • yhdessä, ei puolesta
 • rinnalla kulkeminen
 • kokonaisvaltaisuus
 • ihminen ihmiselle
 • oma persoona ja arvomaailma
 • kynnyksettömyys
 • monialainen yhteistyö
 • nuorten kuuleminen

Nuoret kaipaavat etsiviltä

 • keskustelutukea
 • tukea virastoasioissa
 • tukea opiskelussa tai työnhaussa
 • tukea muihin palveluihin pääsemiseen
 • tuke raha-asioissa tai asumisessa
 • tukea harrastuksissa tai kaverisuhteissa
 • tukea päihteiden käytön hallinnassa

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry