Työpajatoiminnan laatukriteerit auttavat työpajoja kehittämään ja kehittymään työssään

Kauan odotetut työpajatoiminnan laatukriteerit ovat nyt valmiit. Inton yhtenä tehtävänä, osana Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskusta, on kehittää työpajatoimintaa valtakunnallisesti. Valmistuneet laatukriteerit ovat yksi konkreettinen esimerkki tästä kehittämistehtävästä.

Työpajatoiminnan laatukriteerit auttavat ja tukevat työpajatoimijoita ympäri Suomea kehittämään ja kehittymään työssään. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut.

Työpajatoimijat pystyvät nykyiselläänkin osoittamaan työnsä vaikuttavuutta, mutta edessä olevat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät työpajatoiminnan laadun vahvempaa osoittamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Nyt laatutyön alussa oleville työpajoille on tarjolla työkalu, jolla aloittaa laatutyö. Pidemmällä laatutyössä oleville on tarjolla laatukriteereiden lisäksi päivitetty STL-malli, jossa työpajalta vaaditaan vielä laatukriteeristöä laajempia toimintatapoja ja tuloksellisuuden mittareita.

Into työpajojen tukena laatutyössä

Into toimii työpajojen tukena laatutyössä. Laatukriteereiden jalkauttamisessa otetaan käyttöön kaksi erilaista laatutyön toimintamallia: vertaisauditointi ja ulkoinen auditointi. Näiden laatutyön toimintamallien toimeenpano vaatii Intolta kevään aikana vielä suunnittelua ja toteutuksen aikatauluttamista: seuraa Inton viestintää! Sillä välin työpajoja kannustetaan tutustumaan laatukriteereihin ja päivitettyihin työpajatoiminnan käsitteisiin. Laatukriteerit ja työpajatoiminnan keskeiset käsitteet on nyt koottu verkkojulkaisuun. Oma laatutyö on mahdollista käynnistää heti!

Työpajatoiminnan laatukriteereitä kehitettiin yhteistyössä kentän toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kehittämistyön osana järjestettiin neljä kaikille avointa verkkokuulemistilaisuutta sekä erillinen tilaisuus aluehallintovirastojen ja työpajatoiminnan koordinaattoreille. Ohjausryhmään kuului 21 työpajatoimijaa ja sidosryhmän edustajaa.

Tutustu laatukriteereihin ja käsitteisiin: https://www.intory.fi/materiaalipankki/tyopajatoiminnan-laatukriteeristo-ja-kasitteet/

Innostavaa laatumatkaa!

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry