Kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä tarkoituksenmukaista

TPY kommentoi työ- ja elinkeinoministeriölle työllisyyden kuntakokeiluihin liittyvää hallituksen esitystä.  TPY katsoo, että kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä on tarkoituksenmukaista. Kuntien vahvuuksia ovat sote-, koulutus- ja työllisyyspalvelujen integrointi, palveluprosessin koordinointi ja lähipalvelut sekä paikallisten työnantajien tuntemus. TPY nostaa esille, että välityömarkkinoiden roolia osana kuntakokeiluja on vahvistettava. Myös Ohjaamojen roolia tulee selkiyttää. TPY katsoo, että työnantaja- ja yrityspalvelujen siirtäminen kuntiin tulisi olla mahdollista. Olennaista on panostaa kokeilujen vaikutusten monipuoliseen arviointiin. TPY painottaa, että kokeilujen tulosten perusteella tulee laatia pitkäjänteinen suunnitelma työllisyyspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Lue TPY:n kommentit työllisyyskokeiluista

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry