Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä -Virta II hanke

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä – menetelmän käsikirja ja kyselylomake

Elämäntilanteen selvittämisen menetelmän käsikirjassa käydään tiivistetysti läpi menetelmän periaatteet, tausta-teoriat, käytön edellytykset, vaiheet ja työprosessit. Menetelmä on kehitetty asiakkaan sosiaalista kuntoutusta koordinoivan omatyöntekijän työtä strukturoivaksi työmenetelmäksi. Menetelmä on ensisijaisesti kehitetty sosiaalityöntekijän työmenetelmäksi, mutta menetelmää on mahdollista käyttää muutkin sosiaalialan koulutuksen saaneet työntekijät.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry