Pajalta baanalle – työhönvalmennuksella yritykseen ja opintopolulle

Kuopiolaisessa Tukeva-säätiössä tehdään vahvaa yritysyhteistyötä. Työkoutsi-hankkeessa tarjotaan työhönvalmennusta ja mallinnetaan yhteistyöyrityksen työtehtäviä. Mitä ne tarkoittavat? Miten yritysyhteistyötä pajalla toteutetaan? Ja mitä se antaa niin valmentautujille kuin työnantajillekin? Tukevan Jaana Marjusaari, Kari Tuppurainen ja Jenna Takkinen kertovat yritysyhteistyön käytännöistä ja hyödyistä. Kirjoitus on osa Inton Ratkaisuja-blogisarjaa.

Työpajatoiminta tukee sosiaalista vahvistumista ja avaa mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen. Kuopion Tukeva-säätiön työpajoilla voi kokeilla erilaisia työtehtäviä valmennuksen tukemana, matalalla kynnyksellä ja tavoitteellisesti. Pajatyöskentelyssä lisätään ammatillista osaamista, mikä nostaa esille omia vahvuuksia ja vahvistaa itsetuntemusta. Tämän myötä oma ammatillinen suunta selkiytyy ja rohkeus lähteä opiskelemaan tai etsiä uusia työllistymisen mahdollisuuksia vahvistuu. Tukevalla työhönvalmennusta tarjoavat säätiön Työkoutsi-hankkeen työhönvalmentajat. Työhönvalmennuksessa keskiössä on yritysyhteistyö ja avoimille työmarkkinoille tukeminen.

Työtehtävien mallintaminen ja työhönvalmennus

Työkoutsi-hankkeessa työtehtäviä mallinnetaan mahdollisimman aidoiksi vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksia. Mallintamisella tarkoitetaan, että työtehtävä siirretään yhteistyöyrityksestä sellaisenaan työpajaympäristöön, ilman räätälöintiä. Tällöin käytetään samoja työohjeita, -aineita, -koneita ja -järjestystä kuin yrityksessä. Jokaisella yrityksellä on erilainen tapa tehdä työtä, erilainen työn malli, ja siksi mallintamiset ovat yrityskohtaisia.

Mallintamista on Tukevalla tehty yhteistyössä mm. kuopiolaisen puhtaanapidon yrityksen kanssa. Se on lahjoittanut Tukevalle laitteita ja tarvikkeita, ja yrityksen puhtaanapidon ammattilainen on käynyt ohjeistamassa, kuinka niitä käytetään ammattimaisesti. Näin valmentautuja saa tarvittavaa ja täsmällistä oppia alan toimintatavoista ja käytettävistä välineistä.

Tukevan kiinteistönhuollosta huolehtiva yritys on puolestaan antanut valmentautujille mahdollisuuden tulla tutustumaan alan ammattilaisen ”työparina” Tukevan kiinteistöpuolen työtehtäviin. Tällä tavalla valmentautuja saa työelämässä vaadittavaa alan kokemusta ja näkemystä sekä mahdollisuuden näyttää taitojaan ja kiinnostustaan. Nämä kokemukset tarjoavat tilaisuuden päästä kyseiseen yritykseen työskentelemään. Myös toimitilahuoltajan työtehtäviä on peilattu tekemällä yritysvierailuja, ja yritys on tuonut vaadittavaa ammattiosaamista Tukevan pajoille.

Työkoutsi-hankkeessa nähdään tärkeänä yritysten tuoma panos työtehtävien mallintamiseen: se kasvattaa ammatillista tietotaitoa pajoilla ja mahdollistaa valmentautujien suorat väylät työelämään. Olemme saaneet hyviä kokemuksia työhönvalmennuksen avulla pajalta suoraan yritykseen siirtymisestä. Valmentautujat ovat kasvattaneet osaamistaan työelämän vaativissa tehtävissä ja vahvistaneet sosiaalisia taitojaan ja työyhteisöosaamistaan.

Myös yritykset ovat kokeneet työhönvalmennuksen hyödylliseksi. Mallia on markkinoitu yrityksille siten, että työpajayhteistyön avulla he saavat lähes valmiin työntekijän työyhteisöönsä. Työhönvalmentajat tukevat valmentautujan lisäksi myös yhteistyöyritysten henkilöstöä siirtymävaiheessa, mikä on koettu tärkeäksi. Toiminnallinen ja työelämälähtöinen valmennus mahdollistaa onnistuneen työllistymisen avoimille työmarkkinoille: pajalta ”baanalle”.

Pajan tuella opintopolulle

Yritysyhteistyö ja työhönvalmennus tukevat usein myös opintopoluille. Ismo (nimi muutettu) oli hoiva-alasta kiinnostunut valmentautuja, joka oli Tukevan työpajalla perehtymässä matalan kynnyksen hoivatyöhön parin kuukauden ajan. Työtehtäviin kuului mm. ruokahuollossa avustaminen ja luovalla pajalla ohjaamistyöhön perehtyminen.

Ismo siirtyi pajatoiminnasta Työkoutsi-hankkeen tukemana hoiva-alan yhteistyöyritykseen. Ismo pääsi syventämään ammattiin liittyviä työtaitoja hoiva-alan aidossa työympäristössä työkokeilun avulla. Pajatoiminta ja sieltä saatu tuki sekä hoiva-alan työkokeilujakso yrityksessä vahvistivat häntä sekä sosiaalisesti että ammatillisesti. Nämä kokemukset toivat Ismolle varmuutta hoiva-alan työtehtävien sopivuudesta, ja hän hakeutui alan koulutukseen. Ismo aloitti hyvin tyytyväisenä vuoden 2022 alussa hoiva-avustajan opinnot.

Jaana Marjusaari, vastaava työhönvalmentaja, 0440225802, jaana.marjusaari@tukevasaatio.fi
Kari Tuppurainen, työhönvalmentaja, 0440225842, kari.tuppurainen@tukevasaatio.fi
Jenna Takkinen, työhönvalmentaja, 0440225849, jenna.takkinen@tukevasaatio.fi

Tukeva-säätiö

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry