Om inspiration och ungdomsverkstädernas roll i samhället

Hur har du hittat din grej? I bloggserien "Alla inspireras av något!" berättar de som jobbar som uppsökare, på ungdomsverkstäderna, tjänsternas kunder, intressenterna och beslutsfattarna vad de inspireras av i sina liv, i arbetet eller som kunder. Den här gången är det Peter Pahlman som antar bloggutmaningen. Han berättar om vad han inspireras av i sitt arbete som sakkunnig i studiemotsvarande verkstadsverksamhet.

Att jobba för en takorganisation känns för det mesta meningsfullt, men ibland också lite frustrerande. Frustrationen beror på att tiden inte alltid räcker till för att stöda medlemsorganisationerna i deras utvecklingsarbete. Men när resurserna finns och man kan se att insatserna leder till resultat är det svårt att inte inspireras. Förklaringen är ganska enkel: organisationerna hjälper enskilda individer till framgång, medan individernas framgång i sin tur bidrar till att hela samhället mår bättre.      

I mitt arbete på Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry ansvarar jag för att främja ungdomsverkstädernas samarbete med anordnarna av yrkesutbildningen. Jag har startat 9 regionala nätverk för att erbjuda verkstäderna och yrkesinstituten ett forum för diskussion och flankstöd. I dagens läge deltar närmare 400 medarbetare från ca. 220 organisationer i verksamheten. Att kunna mobilisera en så pass stor volym är inspirerande i sig, men det mest givande har nog trots allt varit att få vara med om att deltagarna sett potential i nya samarbetsformer och helt konkret haft nytta av nätverken i sökandet av samarbetsorganisationer.

En väsentlig del av nätverksarbetet är att lyssna på fältet för att reda ut om det finns behov av olika slags utbildningar. En del av verkstäderna har inte haft möjligheten att fördjupa samarbetet med yrkesutbildningen och därmed kom det inte som en stor överraskning när en grundutbildning inom ämnesområdet efterlystes. På Into togs sedan beslut om att planera och implementera utbildningen i en rätt så rask takt. Man ska smida medan järnet är varmt som det heter. Deltagarrespons kommer att samlas in då utbildningens samtliga moduler är genomförda, men för mig var det väldigt inspirerande att nästan direkt kunna svara på efterfrågan – och att få vara med om en situation där ett stort intresse för en utbildning (nästan) visar sig bli en utmaning. Inte ett helt typiskt läge vågar man kanske påstå.

Into har direkt kontakt till beslutsfattarna och den verkställande makten, vill säga Undervisnings- och kulturministeriet i första hand. En hel del önskemål framförs och ibland kan det också handla om någon form av lobbyverksamhet. Ett specifikt önskemål, eller rentav en vädjan, brukar i vilket fall som helst toppa listan. Förebyggande arbete ger betydligt bättre resultat än försök att reparera eventuella skador. Proaktiva satsningar på olika slag av stödformer som gagnar social förstärkning, som t.ex. samarbetet mellan verkstäderna och utbildningsanordnarna, är därför väl motiverade. Det är nämligen ingen hemlighet att utilitaristiska mål antagligen kan uppnås bara om man stöttar dem som av varierande orsaker har haft svårt att hitta sin plats i samhället.

Till slut vill jag passa på att uppmuntra alla som jobbar med studiemotsvarande verkstadsverksamhet (finskans opinnollistaminen) att vara aktiva. Antalet utbildningsanordnare i Intos nätverk växer jämnt och jag kan uppriktigt säga att en lämplig samarbetsorganisation inte är alls omöjlig att hitta. Vad som krävs är lite förberedande arbete och en positiv inställning – och kanske lite hjälp av Into.     

Peter Pahlman
sakkunnig
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry