Inton kevätkokous vahvisti odotetusti viime tilikauden ja toiminnan

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etäkokouksena tiistaina 25. huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Toiminnanjohtaja Timo Kontio esitteli yhdistyksen kokoukselle vuoden 2022 toimintakertomuksen ja talouspäällikkö Nina Johansson vastaavasti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Kevätkokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

Talous on tasapainossa 

Yhdistyksen kokonaisrahoitus vuonna 2022 oli 1 636 936,59 euroa. Toimintaan käytettiin 1 627 354,42 euroa. Tilikausi 2022 oli 9 582,17 euroa ylijäämäinen.  

Inton rahoitus muodostui suurimmilta osin Opetus- ja kulttuuriministeriön  erityisavustuksesta valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten toiselle toimintavuodelle. Vuonna 2022 toimintakauden rahoituksesta käytettiin 803 388,43 euroa. Vuodelle 2022 yhdistykselle myönnettiin yleisavustusta 366 000 euroa. Yleisavustus käytettiin vaikuttamistyöhön, viestinnän, jäsentapahtumien ja yleishallinnon kuluihin sekä vakituisen henkilökunnan palkkakuluihin. 

Omat tuotot sisältäen osallistumis- ja jäsenmaksut olivat yhteensä 164 059,81 euroa ja ne muodostivat 10,02 % kokonaistuotoista.    

Toimintaan käytettiin vuonna 2022 kaikkiaan 1 627 354,42 euroa. Tiimeittäin kulut jakautuivat: osaamiskeskus 1 106 876,78 euroa (68,02%) ja vaikuttaminen, viestintä, jäsentapahtumat ja yleishallinto 520 477,64 euroa (31,98 %).   

Into edustaa kattavasti kenttäänsä 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa oli 266 organisaatiota. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 8 jäsentä ja erosi 11 jäsentä. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Riitta Mäkinen ja varapuheenjohtajana Samuel Juntunen Tornion Työvoimalasäätiöstä. Hallituksen jäseninä toimivat Kimmo Kumlander Silta-Valmennusyhdistys ry:stä, Jorma Nieminen Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista, Anna Turja Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:stä, Jarkko Åkerberg Nuorten TyöTuki ry:stä ja Ilkka Ruonala Eurajoen työpaja Nosturista. Varajäseninä toimivat Juha-Matti Mattila Live-säätiöstä, Saila Immonen Lahden Diakoniasäätiöstä ja Marianne Maxwell Edistiasta. Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. 

Intossa työskenteli vuonna 2022 13 toimihenkilöä. Henkilöstöstä 11 on vakituisluonteisissa tehtävissä ja 2 määräaikaisissa tehtävissä. 

Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin 

Inton eduskuntavaalikampanja käynnistettiin vuonna 2022 ja sen sloganiksi muotoutui Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivä nuorisotyön ja työpajatoiminnan rinnalla kulkeva ote tarvitsee rahoitusta, resurssit ja rakenteet. Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin -slogan onkin kuvaava. 

Muu vaikuttamistyö piti sisällään merkittävän määrän lausuntoja ja yhdistys piti aktiivisesti yhteyttä virkamiehiin, sidosryhmiin, puolueiden edustajiin ja päättäjiin. Vaikuttamistyötä vahvisti viestintä, joka toi esiin monipuolisesti etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa.  

Vuosi korosti entisestään Inton roolia etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijana. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan valtakunnallisessa kehittämisessä otettiin reippaita askeleita eteenpäin. Osaamiskeskuksen yhteistyökumppanit olivat vahvasti mukana toiminnassa tarjoten asiantuntemustaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittämistyöhön sekä koulutusten ja materiaalien tuotantoon. 

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus tuotti etsivän nuorisotyön käsikirjan, työpajatoiminnan laatukriteerit ja laatutyön toimintamallin. Syntyi myös monipuolinen kattaus omia ja ulkopuolelta tilattuja koulutuksia sekä verkostoja kentän ammattilaisille ja esihenkilöille. Opinnollistamisen verkostot vakiinnuttivat paikkansa ja sidosryhmäyhteistyö vahvistui, minkä lisäksi Sovari-mittari tuotti vaikuttavuustietoa.  

Mikäli haluat tutustua tilinpäätökseen tai vuosikertomukseen tarkemmin, ne ovat ladattavissa Inton materiaalipankista

Annemari Kivivuori
Viestintäpäällikkö
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry