Ajankohtaista

 • Nuotta-valmennuksesta voimavaroja nuoren arkeen

  Julkaistu:

  Nuotta on nuorisokeskusten kehittämä ja tuottama maksuton palvelu. Nuorisokeskuksia on Suomessa yhdeksän kappaletta, joista pohjoisin löytyy Inarista ja eteläisin Kouvolasta. Nuotta-valmennus on suunnattu erityisesti etsivä nuorisotyön tai työpajatoiminnan asiakkaille. Tässä artikkelissa etsivä nuorisotyöntekijä sekä Kainuun ja Koillismaan ENT-koordinaattori Juha Mertala esittelee Nuotta-valmennusta etsivän nuorisotyön näkökulmasta. Mistä Nuotta-valmennus on tehty? Nuotta-valmennukseen lähtiessä on erityisen tärkeää, että … Jatkuu

  Lue uutinen ”Nuotta-valmennuksesta voimavaroja nuoren arkeen”

 • Budjettiriihi: hallitusohjelma toteutuu vain, jos nuoriin panostetaan nyt

  Julkaistu:

  Hallitusohjelma vuosille 2023–2027 nostaa yhdeksi hallituskauden painopisteeksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja hyvinvoinnin lisäämisen. Into kiittää kirjauksista – rakennamme yhdessä Suomea, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen 19.–20.9. Budjettiriihessä tulee varmistaa, että kirjausten toteuttamiseen on riittävästi resursseja. Lue oheisesta artikkelista Inton terveiset syksyn 2023 budjettiriiheen. Tekstin lopusta löydät Inton budjettiehdotukset ladattavassa muodossa.

  Lue uutinen ”Budjettiriihi: hallitusohjelma toteutuu vain, jos nuoriin panostetaan nyt”

 • Etsivän nuorisotyön rahoitus on turvattava!

  Julkaistu:

  Etsivä nuorisotyö on yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jossa kohdataan suuria määriä haasteellisissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Etsivässä nuorisotyössä varmistetaan, että jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen arkeen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelumuoto tavoittaa vuosittain yli 20 000 alle 29-vuotiasta nuorta ja työtä rahoitetaan valtionavustuksella. Suvi Luoma, Akaan etsivä nuorisotyöntekijä ja Saija Paronen, Tampereen etsivä nuorisotyöntekijä ja Pirkanmaan alueellinen koordinaattori kuvaavat, millainen merkitys etsivällä nuorisotyöllä on nuorille – ja mitä seuraa, jos rahoituksesta leikataan.

  Lue uutinen ”Etsivän nuorisotyön rahoitus on turvattava!”

 • Kutsunnoissa jokaiselta nuorelta kysytään nyt mitä sulle kuuluu!

  Julkaistu:

  Puolustusvoimien syksyn kutsunnat alkavat 15.8.2023 ja etsivä nuorisotyö on jälleen mukana joulukuuhun asti jatkuvan kutsuntakierroksen jokaisessa tilaisuudessa. Kysyimme ennakkotunnelmia etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä Kiteeltä ja Kauhavalta, missä kutsunnat koittavat heti ensimmäisellä viikolla.

  Lue uutinen ”Kutsunnoissa jokaiselta nuorelta kysytään nyt mitä sulle kuuluu!”

 • Inton ratkaisut: Näistä artikkeleista saat vinkkejä nuorten hyvinvoinnin tueksi

  Julkaistu:

  Pohditko, miten nuorten hyvinvointia voisi lisätä ja syrjäytymistä ehkäistä? Mitkä ovat etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle ominaisia keinoja vahvistaa nuoria ja valmentautujia sosiaalisesti? Kokosimme yhteen linkit Inton Ratkaisut-sarjaan. Ohessa siis roppakaupalla ratkaisuja!

  Lue uutinen ”Inton ratkaisut: Näistä artikkeleista saat vinkkejä nuorten hyvinvoinnin tueksi”

 • Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Nuoret ikäluokat maksavat laskun valtiontalouden tasapainottamisesta

  Julkaistu:

  Petteri Orpon hallitusohjelman suurimmat leikkaukset valtion menoissa kohdistuvat sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Monet leikkauksista heikentävät entisestään pandemian jäljiltä pahoinvoivien nuorten ja opiskelijoiden tilannetta. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vetoavat hallitukseen ja pyytävät harkitsemaan leikkausten järkevyyttä ja tarkastelemaan niiden kokonaisvaikutuksia nuoriin, opiskelijoihin ja Suomen osaamistasoon.

  Lue uutinen ”Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Nuoret ikäluokat maksavat laskun valtiontalouden tasapainottamisesta”

 • Horisontaalista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa: case Oulu

  Julkaistu:

  Hyvinvointialueuudistus toi merkittäviä muutoksia työpajakentälle. Kunnalliset työpajat eivät enää voi tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa entiseen tapaan. Oulussa on lähdetty rakentamaan hyvinvointialueen kanssa horisontaalista yhteistyötä. Sen avulla kuntouttavan työtoiminnan tarjoaminen kaupungin työpajoilla on edelleen mahdollista. Horisontaalinen yhteistyö löytyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön työpajatyöryhmän selvityksen suosituksista. Mitä se merkitsee käytännössä? Entä mikä on matalan kynnyksen työpajapalvelut turvaava Nupa-sopimus? Oulun kaupungin nuorisopalvelujen työpaja-asiantuntija Anu Puhakka avaa kirjoituksessaan Oulun mallia ja sen tuomia mahdollisuuksia.

  Lue uutinen ”Horisontaalista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa: case Oulu”

 • Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta näkyvät hyvin hallitusohjelmassa – myös huolia riittää 

  Julkaistu:

  Into kävi läpi perjantaina julkaistun hallitusohjelman. Nostimme esille etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kannalta keskeisimmät kirjaukset, positiiviset muutokset ja huolenaiheet. Kiitämme: hallitusohjelma sisältää hyviä kirjauksia kentälle. Kaikki neuvotteluihin viemämme tavoitteet näkyvät ohjelmassa. Murehdimme: nuorisotyöhön ja moniin kentän keskeisiin yhteistyökumppaneihin kohdistuu leikkausuhka. Muu sosiaaliturvasta ja palvelujärjestelmästä leikkaaminen näkyy tulevaisuudessa nuorten ja valmentautujien elämäntilanteissa.

  Lue uutinen ”Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta näkyvät hyvin hallitusohjelmassa – myös huolia riittää ”

 • Sovari: Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tuottavat osallisuuden kokemuksia 

  Julkaistu:

  Valtakunnallisten Sovari 2022 -tulosten mukaan etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta on yleisesti laadukasta. Vuonna 2022 työpajojen Sovariin vastasi yhteensä 5299 valmentautujaa eri puolilta Suomea. Etsivästä nuorisotyöstä vastauksia saatiin 2509 nuorelta. Kyselyyn vastanneet antavat etsivälle nuorisotyölle arvosanan 4,6 asteikolla 1–5. Työpajatoiminta saa valmentautujilta samalla asteikolla arvosanan 4,3.

  Lue uutinen ”Sovari: Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tuottavat osallisuuden kokemuksia ”

 • Arjen teot tukevat monialaista yhteistyötä 

  Julkaistu:

  Verkostoyhteistyössä yhteinen kieli auttaa luomaan onnistuneita asiakaspolkuja. Palveluohjauksen asiantuntija, Miia Juntunen (Sosionomi YAMK) purkaa tässä tekstissä auki tuttuja käsitteitä moniammatillisen työn näkökulmasta. Juntunen on työskennellyt parikymmentä vuotta palveluohjauksellisella työotteella nuorten, kuntoutujien ja työnhakijoiden kanssa. Hän toimitti monialaisen kirjoittajaryhmän kanssa teoksen ”Puheenvuoroja palveluohjauksesta” ja tekee ”Puhetta palveluohjauksesta”-podcastia.  Olen työssäni palveluohjaajana purkanut arjen teoiksi käsitteet ”palveluohjauksellinen työote” … Jatkuu

  Lue uutinen ”Arjen teot tukevat monialaista yhteistyötä ”

 • Työelämäkeskustelu pyörii vanhoissa ideaaleissa, vaikka maailma muuttuu 

  Julkaistu:

  Hallitusneuvotteluissa on yhdeksi päätavoitteeksi noussut tarve lisätä työllistymisastetta. Tässä kirjoituksessa etsivät nuorisotyöntekijät Henri Koskinen, Carmen Villman, Mikko Uutela ja Ida-Maria Jouttijärvi kertovat, millaisena työelämään liittyvä keskustelu näyttäytyy heidän työnsä kautta. Kirjoittajat peräänkuuluttavat selkeää yhteistä tahtoa työllisyyspolkujen yhdenvertaistamiseen.  Me etsivässä nuorisotyössä työskentelemme 16–28-vuotiaiden nuorten kanssa ja osa meidän nuoristamme on ilman työ- tai koulupaikkaa. Osa taas … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työelämäkeskustelu pyörii vanhoissa ideaaleissa, vaikka maailma muuttuu ”

 • Into sosiaaliturvauudistuksesta: Yksilöllinen kohtaaminen, työ- ja toimintakyvyn arviointi ja palveluiden saatavuus keskiöön

  Julkaistu:

  Into antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaaliturvauudistusta valmistelevan sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä. Lue tärkeimmät huomiot sotu-uudistuksesta alta.

  Lue uutinen ”Into sosiaaliturvauudistuksesta: Yksilöllinen kohtaaminen, työ- ja toimintakyvyn arviointi ja palveluiden saatavuus keskiöön”

 • Tervetuloa yhteiskuntatelakalle! Into tuo ratkaisunsa Poriin SuomiAreenan oheen

  Julkaistu:

  Tervetuloa tutkimaan kanssamme yhteisen yhteiskuntalaivamme merikelpoisuutta! Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n Yhteiskuntatelakalla kartoitetaan, ketkä nuoristamme ovat merihädässä sekä miksi ja mistä se yhteinen vene vuotaa.

  Lue uutinen ”Tervetuloa yhteiskuntatelakalle! Into tuo ratkaisunsa Poriin SuomiAreenan oheen”

 • Syrjäytymisen lasku ei pienene säästämällä nuorista 

  Julkaistu:

  Ennen vaaleja valtiovarainministeriö (VM) esitteli keinonsa valtiontalouden tasapainottamiseksi. Esityksen sisältämät leikkaukset olivat kylmää kyytiä. Jos syrjäytymisestä syntyviä kuluja halutaan pienentää, ei rahoitusta kannata leikata nuorilta. Se olisi kuin hölmöläisten peitontekoa: jos rahoitusta vähennetään nuorisoalalta, pidemmällä aikavälillä kustannukset kasvavat muualla. Nuorisotyöhön panostaminen on tehokasta ongelmien ennaltaehkäisyä.

  Lue uutinen ”Syrjäytymisen lasku ei pienene säästämällä nuorista ”

 • Etäaika haastoi ja pakotti työpajat kehittymään yhteisöllisyys keskiössä

  Julkaistu:

  Moni nuori ja nuorten työpaja joutui uuteen tilanteeseen, kun koronaviruksen johdosta Suomeen asetettiin kokoontumisrajoitteita. Tässä blogikirjoituksessa yksikönvastaava, sosiaalikuraattori ja työpajakoordinaattori Mira Eriksson-Erkkilä pohtii työpajan voimaannuttavaa vaikutusta korona-ajan opiskelijoiden parissa ja valmentaja ja Uudenmaan työpajakoordinaattori Tiivo Uuksulainen Hyria säätiöltä puolestaan pohtii, mitä työpajoilla opittiin pandemian johdosta.

  Lue uutinen ”Etäaika haastoi ja pakotti työpajat kehittymään yhteisöllisyys keskiössä”

 • Näin nuorten syrjäytyminen vähenee ja hyvinvointi lisääntyy

  Julkaistu:

  Miten nuorten syrjäytymistä voidaan vähentää ja hyvinvointia lisätä? Tähän kysymykseen Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry vastasi hallitusneuvottelujen asiantuntijana torstaina 11. toukokuuta. Kokosimme luettavaksi tietopaketin, jonka avulla jokainen voi muodostaa tilannekuvan suomalaisten nuorten hyvinvoinnista sekä syrjäytymistä ehkäisevän ja osallisuutta vahvistavan nuorisotyön palveluista ja niiden kustannustehokkuudesta. Tehdään yhdessä Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

  Lue uutinen ”Näin nuorten syrjäytyminen vähenee ja hyvinvointi lisääntyy”

 • Työpajavalmennuksen laatu tehdään näkyväksi valtakunnallisella laatumerkillä

  Julkaistu:

  Meriva sr Kemistä ja Mielle ry Vaasasta saivat ensimmäisinä valtakunnalliset työpajatoiminnan laatumerkit. Laatumerkki kertoo yksikössä tehtävän valmennuksen vaikuttavuudesta, tasalaatuisuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Molemmilla työpajoilla laatuprosessiin liittyi ulkopuolinen auditointi.

  Lue uutinen ”Työpajavalmennuksen laatu tehdään näkyväksi valtakunnallisella laatumerkillä”

 • Inton kevätkokous vahvisti odotetusti viime tilikauden ja toiminnan

  Julkaistu:

  Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etäkokouksena tiistaina 25. huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

  Lue uutinen ”Inton kevätkokous vahvisti odotetusti viime tilikauden ja toiminnan”

 • Intossa saa olla hyvisten puolella

  Julkaistu:

  Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n uusi toiminnanjohtaja Timo Kontio iloitsee hallitustunnustelujen syrjäytymisen ehkäisy -kysymyksestä, sanoisi ei juustohöylälle ja haluaa kehittää yhdistyksen korkeakoulu- ja kansainvälistä yhteistyötä. Vapaa-ajallaan hän innostuu kuorolaulusta ja tyttärensä kanssa vietetystä ajasta. Tässä haastattelussa Kontio kertoo, millaisena hän näkee etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tulevaisuuden ja mihin meidän yhdessä tulisi panostaa.

  Lue uutinen ”Intossa saa olla hyvisten puolella”

 • Hyria hyödyntää Sovaria monipuolisesti kehittämistyössä

  Julkaistu:

  Sovari on monipuolinen työkalu. Sovarista organisaatio saa tietoa paitsi oman työnsä tuloksista, myös valtakunnallisesta tilanteesta. Miten ottaa Sovarista kaikki hyöty irti? Tässä blogikirjoituksessa etsivän nuorisotyön koordinaattori, Hyria-säätiön Cecilia Winter kertoo Hyrian hyvistä Sovari-käytännöistä.

  Lue uutinen ”Hyria hyödyntää Sovaria monipuolisesti kehittämistyössä”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry