Ajankohtaista

 • Nuorissa on uutta luova voima – uudet sukupolvet muokkaavat käsitystämme hyvästä elämästä

  Julkaistu:

  Nuorten käsitys hyvästä elämästä ja sen edellytyksistä on erilainen kuin edellisillä sukupolvilla. Heissä on eteenpäin vievää voimaa, jonka ansiosta ihmiskunta on kautta historiansa kehittynyt. Ja niin sen kuuluu ollakin, esittää Mikko Salasuo, talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja yksi #INTO23-tapahtuman pääpuhujista Lahdessa 28.-29.3.

  Lue uutinen ”Nuorissa on uutta luova voima – uudet sukupolvet muokkaavat käsitystämme hyvästä elämästä”

 • Yhteiskunnan turvaverkko on onnistunut vasta, kun tukea tarvitseva voi luottavaisesti tukeutua siihen

  Julkaistu:

  Luottamus palveluihin ja yhteiskuntaan syntyy ennen kaikkea luottamuksesta toisiin ihmisiin. Rinnalla kulkeva palvelu synnyttää nuorelle tunteen kohdatuksi ja välitetyksi tulemisesta. Tässä näkökulmassa Inton Emmi Paananen purkaa nuorten palveluihin istuvaa rinnallakulkijuuden käsitettä. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

  Lue uutinen ”Yhteiskunnan turvaverkko on onnistunut vasta, kun tukea tarvitseva voi luottavaisesti tukeutua siihen”

 • Mihin etsivää nuorisotyötä tarvitaan?

  Julkaistu:

  Ainakin 20 321 nuoren tavoittamiseen vuonna 2021. Missä he olisivat nyt, ellei etsivää nuorisotyötä olisi? Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Laukaan etsivä nuorisotyöntekijä Liisa Vilén kuvaa, millainen merkitys rinnalla kulkevalla tuella on. Tämä vaikuttava työ on turvattava!

  Lue uutinen ”Mihin etsivää nuorisotyötä tarvitaan?”

 • Mikä on etsivän rooli silloin, kun nuorta motivoidaan avun piiriin?

  Julkaistu:

  Millaisia haasteita nuoret ovat palveluissa kokeneet? Ja miksi nuoria putoaa palveluista? Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä ja pääkaupunkiseudun etsivän nuorisotyön koordinaattori Henri Koskinen kertoo nuorten kokemuksista ja kuvaa, mihin etsivää nuorisotyöntekijää tarvitaan. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivän nuorisotyön rinnalla kulkeva tuki on turvattava!

  Lue uutinen ”Mikä on etsivän rooli silloin, kun nuorta motivoidaan avun piiriin?”

 • Into rekrytoi toiminnanjohtajan

  Julkaistu:

  Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry rekrytoi toiminnanjohtajan vastaamaan yhdistyksen operatiivisesta ja strategisesta johtamisesta sekä vaikuttamistyöstä. Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Edustamme 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Tutustu Intoon, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Toiminnanjohtajamme siirtyessä uusiin tehtäviin haemme toiminnanjohtajaa vastaamaan yhdistyksemme operatiivisesta … Jatkuu

  Lue uutinen ”Into rekrytoi toiminnanjohtajan”

 • Uppsökande ungdomsarbete – känns som ett hem mer än någon annanstans i Finland

  Julkaistu:

  Intos målsättning för det stundande riksdagsvalet är ”Ett Finland där ingen ska behöva klara sig ensam”. Uppsökande ungdomsarbete är en lösning när det kommer bl.a. till att förebygga ensamhet bland unga personer. I sitt blogginlägg diskuterar Johanna Baarman om det stöd och arbetsmetoderna uppsökande ungdomsarbetare kan erbjuda framförallt NEET-gruppen.

  Lue uutinen ”Uppsökande ungdomsarbete – känns som ett hem mer än någon annanstans i Finland”

 • Kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuki pysyy ennallaan

  Julkaistu:

  Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti 9.2. yksimielisesti säilyttää kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuen ennallaan. Tämä on työpajakentälle hyvä uutinen.

  Lue uutinen ”Kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuki pysyy ennallaan”

 • Etsivä nuorisotyöntekijä seisoo nuoren rinnalla

  Julkaistu:

  Etsivän nuorisotyön tavoittaa ja tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja vahvistaa palvelujärjestelmää. Työmuodon tarve ei ole poistumassa – palvelujärjestelmä on ainaisessa muutoksessa ja nuoren kokoisia aukkoja syntyy. Etsivän nuorisotyön tehtävänä onkin seisoa nuoren rinnalla. Tämä rinnallakulkeva ote tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivän nuorisotyön rahoituksen tulevaisuuden ylle on nousemassa kuitenkin pilviä. Helsingin … Jatkuu

  Lue uutinen ”Etsivä nuorisotyöntekijä seisoo nuoren rinnalla”

 • Onko sinulla aikaa kysyä nuorelta, mitä hänelle kuuluu?

  Julkaistu:

  Etsivä nuorisotyö toimii nuorten rinnallakulkijana. Se tukee työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautumisen riskissä olevia nuoria arjessa sekä pääsemään heidän tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään omalla polullaan. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivällä nuorisotyöllä on tässä keskeinen rooli. Sen jatkuvuus on varmistettava! Hattulan kunnan etsivät nuorisotyöntekijät Marjo Niittymäki ja Hanna-Riikka ”Hanska” Sepponen kuvaavat etsivän nuorisotyön merkitystä. Mitä nuoren aito kohtaaminen tarkoittaa ja mitä sillä voidaan saavuttaa?

  Lue uutinen ”Onko sinulla aikaa kysyä nuorelta, mitä hänelle kuuluu?”

 • Työpaikka ensin

  Julkaistu:

  Välityömarkkinoiden tarjoama valmennus ja työmahdollisuudet vahvistavat polkua työelämään, mikä tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Silta-Valmennusyhdistys ry:n toimitusjohtaja Kimmo Kumlander kertoo, miten työhön integrointi voi auttaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja pitkäaikaistyöttömiä kohti työelämää. Suomea pidetään yhä monessa suhteessa mallimaana siinä, miten yhteiskunta turvaa ihmiselle koulutuksen, kattavat hyvinvointipalvelut ja hyvät puitteet ylipäätään olla … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työpaikka ensin”

 • Ohjaamon aktivointipäivästä vauhtia nuoren tulevaisuuden suunnitteluun

  Julkaistu:

  Palvelujärjestelmämme on pirstaleinen. Nuori joutuu asioimaan monissa eri paikoissa, ja palvelut jäävät usein irrallisiksi. Espoon Ohjaamotalon aktivointipäivässä palvelut on tuotu nuoren luokse. Toimijoiden tiivis yhteistyö mahdollistaa yhtenäiset palveluketjut ja kokonaisvaltaisen tuen. Tämä tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Edistia työllisyyspalvelujen vastuuvalmentaja Marianne Maxwell kuvaa, miten palkittu tapahtuma toteutetaan ja miten nuori saa tarvitsemansa palvelut.

  Lue uutinen ”Ohjaamon aktivointipäivästä vauhtia nuoren tulevaisuuden suunnitteluun”

 • TUVA-yhteistyö nuorten työpajoilla – ensimmäinen luku(kausi)

  Julkaistu:

  TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus korvasi vuoden 2022 elokuussa VALMA:n eli ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen, LUVA:n eli lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen eli kymppiluokat. Osa koulutuksen järjestäjistä toteuttaa TUVA-koulutusta yhteistyössä nuorten työpajojen kanssa. Tämä mahdollistaa nivelvaiheiden vahvan tuen. Se myös tukee tavoitettamme: Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Yksilövalmentaja ja työpajakoordinaattori Jaakko Vetämäjärvi … Jatkuu

  Lue uutinen ”TUVA-yhteistyö nuorten työpajoilla – ensimmäinen luku(kausi)”

 • Työryhmän selvitys lainsäädäntöuudistusten vaikutuksista työpajatoimintaan valmistui

  Julkaistu:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuussa 2022 työryhmän selvittämään lainsäädäntöuudistusten vaikutuksia työpajatoimintaan sekä laatimaan suosituksia, joilla vähennetään lakiuudistusten kielteisiä vaikutuksia. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat OKM, TEM ja STM, Kuntaliitto, Aluehallintovirastot ja Into. Työryhmä kuuli laajasti työpajatoimijoita koulutuksen, työllisyyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Sote-lainsäädännön hyväksymisen yhteydessä eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 lausuman, jossa edellytettiin, että osana lainsäädännön toteutumisen … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työryhmän selvitys lainsäädäntöuudistusten vaikutuksista työpajatoimintaan valmistui”

 • Kohti aikaa, jolloin kukaan ei enää tarvitse etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa?

  Julkaistu:

  Vaikka palveluketjujen heikkouksista ei nykyään tietoa puutukaan, on kansamme höpöttelevässä alitajunnassa, Vauva.fi:ssä, silti joskus noussut esille kysymys: onko etsivä nuorisotyö turhaa, onnetonta hyysäystä? Vastaavasti toisinaan kuuluu arveluja, että työpajat olisivat hyödyttömiä säilöjä, joiden tarkoitus liittyisi lähinnä ihmisten kontrollointiin. Ja jos etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta juuri nyt ovatkin merkittäviä, ihmisarvoista yhteiskuntaa rakentavia toimintoja, kuten me Intossa uskomme, niin näkevätkö silmämme vielä sellaisenkin päivän, jolloin ne tosiaan olisivat käyneet turhiksi? Jotta tuo uusi aika ja maa – Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin – tulevaisuudessa koittaisi, mitä siihen mennessä olisi pitänyt tapahtua?

  Lue uutinen ”Kohti aikaa, jolloin kukaan ei enää tarvitse etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa?”

 • Tutkimus: suurten kaupunkien etsivät nuorisotyöntekijät seisovat lujasti työnsä takana ja saavat voimaa toisistaan

  Julkaistu:

  Janina Koski tutki opinnäytteessään suurimpien kaupunkien etsivien nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia ja kokemuksia työstään. Tulokset saattavat lyödä tarkastelijan jopa ällikällä - niin hyvässä valossa etsivät näkevät tehtävänsä ja työyhteisönsä. Kuva ei kuitenkaan ole vailla säröjä: nuorten ohjaamista vaikeuttavat palvelupuutteet ovat todellinen haaste etsivien jaksamiselle.

  Lue uutinen ”Tutkimus: suurten kaupunkien etsivät nuorisotyöntekijät seisovat lujasti työnsä takana ja saavat voimaa toisistaan”

 • Into rekrytoi viestintäpäällikön

  Julkaistu:

  Into – etsivä nuorisotyö ja työpajayhdistys ry rekrytoi viestintäpäällikön vastaamaan yhdistyksen viestinnästä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio. Edustamme 270 työpajaa sekä 600 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Tutustu Intoon, etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Viestintäpäällikkömme siirtyessä uusiin tehtäviin etsimme uutta viestintäpäällikköä vastaamaan yhdistyksemme viestinnästä, … Jatkuu

  Lue uutinen ”Into rekrytoi viestintäpäällikön”

 • Meistä jokainen tarvitsee tukea elämänsä aikana

  Julkaistu:

  Vaikka suurella osalla nuorista menee hyvin, osalla haasteet ovat kasautuneet ja syrjäytymisen riskit kasvaneet. Meidän tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään tarvitse selvitä yksin. Inton hallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja varapuheenjohtaja Samuel Juntunen kuvaavat, miten se saavutetaan. Entä mihin tarvitaan rinnallakulkijuutta? Ja mitä se edellyttää?

  Lue uutinen ”Meistä jokainen tarvitsee tukea elämänsä aikana”

 • Raveista poikinut lähes 11 000 euron lahjoituspotti pisti pyörät pyörimään Ylöjärven etsivässä nuorisotyössä, eikä hevosiakaan unohdettu

  Julkaistu:

  Kun Ylöjärvellä alettiin pohtia käyttökohteita muhkealle lahjoituspotille, törmättiin iloiseen yllätykseen: paikalliset yrittäjät ilmoittautuivat mukaan talkoisiin.

  Lue uutinen ”Raveista poikinut lähes 11 000 euron lahjoituspotti pisti pyörät pyörimään Ylöjärven etsivässä nuorisotyössä, eikä hevosiakaan unohdettu”

 • Työssä voi onnistua vammasta huolimatta

  Julkaistu:

  Vuonna 2020 olin juuri muuttanut omilleni, kun korona yllättäen muutti koko maailman. Kotona pysyttelemisestä tuli arkipäivää monelle, myös minulle. Ahdistukseni takia tilanne kärjistyi niin pahaksi, että en käynyt edes kaupassa tai vienyt roskia ulos. Vuonna 2021 sukulaiseni alkoivat huolestua minusta ja menin heidän tuellaan lääkäriin. Lääkärissä minulle suositeltiin NUOTTI-valmennusta. Se on ilmainen palvelu nuorille, joilla on haasteita elämänhallinnassa, ja siinä jokainen nuori saa henkilökohtaisen valmentajan. Kyseenalaistin aluksi, toimisiko valmennus minun kohdallani. Synnynnäisen vammani takia minulla oli paljon epävarmuuksia omasta fyysisestä työkyvystäni.

  Lue uutinen ”Työssä voi onnistua vammasta huolimatta”

 • Sosiaalinen vahvistaminen on näkymätön, mutta yksi keskeisimpiä työtehtäviämme

  Julkaistu:

  Kuinka pääosin yksilöllisiin kontakteihin nuorten kanssa keskittyvä etsivä nuorisotyö voi vahvistaa sosiaalista luottamusta ja osallisuutta? Lahden etsivän nuorisotyön Anni Häkkinen ja Anni Möller kommentoivat dosentti Antti Maunun kirjoitusta sosiaalisten taitojen ja osallisuuteen ohjaamisen merkityksestä ja kertovat Kellarikahvilasta, joka toimii nuorten, eli keltsulaisten, tekemien suunnitelmien mukaisesti.

  Lue uutinen ”Sosiaalinen vahvistaminen on näkymätön, mutta yksi keskeisimpiä työtehtäviämme”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry