Ajankohtaista

 • Mielipide: Työpajatoiminnan keskeytyminen on lisännyt ahdistusta ja päihteiden käyttöä

  Julkaistu:

  Työpajatoimijat ovat erityisen huolissaan niistä valmentautujista, joilla on haasteita arjessa selviytymisessään TE-toimistot ja kunnat ovat poikkeustilan aikana keskeyttäneet kokonaan monia työttömille tarjottavia palveluita, kuten kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun. Tuen ja ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut, päinvastoin. Palveluiden päättäminen kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin ja vaikeuttaa entisestään heidän tilannettaan. Työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yli 27 000 valmentautujaa, ja … Jatkuu

  Lue uutinen ”Mielipide: Työpajatoiminnan keskeytyminen on lisännyt ahdistusta ja päihteiden käyttöä”

 • Etsivä nuorisotyö on tehokasta

  Julkaistu:

  Kansanedustaja Jukka Gustafsson kritisoi etsivää nuorisotyötä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.3.). Etsivä nuorisotyö (jatkossa ENT) työskentelee 15–28-vuotiaiden nuorten kanssa. Osa nuorista on sellaisessa tilanteessa, että työtä voi kutsua ennalta ehkäiseväksi. Suuri osa nuorista on kuitenkin tilanteessa, jossa ENT on vahvasti korjaavaa työtä. Nuorella saattaa olla lapsuudesta saakka jatkunutta laiminlyöntiä, ensimmäisestä luokasta saakka jatkunutta koulukiusaamista, traumaattisia tapahtumia omassa tai perheen elämässä, ulkopuolisuutta, köyhyyttä tai terveysongelmia.

  Lue uutinen ”Etsivä nuorisotyö on tehokasta”

 • Koulutuksia ja kotitehtäviä etätoimistoille

  Julkaistu:

  Etsivän nuorisotyön arki muuttui uudenlaiseksi korona-arjeksi, normaalin tilalle tuli etätyötä ja uudenlaisia menetelmiä. Jotta työssä säilyy innostus ja motivaatio myös tulevaisuudessa, on syytä vaalia työhyvinvointia sekä laajentaa osaamista normaaliin tapaan. Kokosimme tähän juttuun koulutustallenteita sekä kotitehtäviä itseopiskeluun. Näiden koulutusten avulla voit tutkia ammatillisuuttasi ja työssä jaksamistasi, sekä laajentaa osaamistasi eri teemoihin.

  Lue uutinen ”Koulutuksia ja kotitehtäviä etätoimistoille”

 • Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää verkkovälitteisesti

  Julkaistu:

  Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen verkkovalmennuksena on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan mahdollista. STM:n 20.3. julkaiseman ohjeen mukaan kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilan aikana, mikäli se pystytään järjestämään vaihtoehtoisilla tavoilla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Yli 10 hengen kokoontumisia sekä muita turhia kasvokkaisia kontakteja tulee välttää poikkeustilan aikana.  TPY on kysynyt STM:stä tarkennusta ohjeeseen. STM:n poikkeustilaa käsittelevässä ohjeessa mainittu … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää verkkovälitteisesti”

 • Diginatiiveista digisyrjäytetyiksi

  Julkaistu:

  Olin 5-vuotias vuonna 1988, kun perheeseemme tuli ensimmäinen tietokone. Wyse -merkkinen tietokone toimi 8MHz nopeudella, siinä oli 512kt muistia ja ohjelmat ladattiin 3,25" lerpuilta. Koneessa oli tekstipohjainen MS DOS -käyttöjärjestelmä. Tuo päivä on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Ensimmäisenä asiana opettelin tietokoneella lukemaan ja kirjoittamaan. Siitä alkoi polkuni digitaalisessa maailmassa.

  Lue uutinen ”Diginatiiveista digisyrjäytetyiksi”

 • Kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilanteen aikana

  Julkaistu:

  Kuntouttavan työtoiminnan jatkumisesta poikkeustilassa on ollut monin paikoin ristiriitaista tietoa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeen mukaan kuntouttavaa työtoimintaa voidaan kuitenkin jatkaa, mikäli se pystytään järjestämään vaihtoehtoisilla tavoilla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Yli 10 hengen kokoontumisia sekä muita turhia kasvokkaisia kontakteja tulee välttää poikkeustilan aikana. Ohje mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisen esimerkiksi verkkovälitteisesti. Mikäli kunta ei pysty … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilanteen aikana”

 • Kysely poikkeustilan vaikutuksista työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

  Julkaistu:

  Valtakunnallinen työpajayhdistys kartoittaa työpajatoimijoilta ja etsivästä nuorisotyöstä tietoa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksista. Haluamme kartoittaa organisaatioiden ja yksittäisten työntekijöiden tilannetta, sekä saada valtakunnallisesti ja alueellisesti kattavan kuvan palveluiden saatavuudesta poikkeustilan aikana. Kyselyllä kerätään myös käytäntöjä ja vinkkejä toiminnan ja valmennuksen järjestämiseen poikkeustilan aikana esimerkiksi verkossa. Jaamme hyviä käytäntöjä ja vinkkejä kanavissamme kevään aikana. Kyselyn avulla saatua tietoa käytetään TPY:n … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kysely poikkeustilan vaikutuksista työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön”

 • Kannanotto: Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa

  Julkaistu:

  Oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan seurantaryhmän 28 eri tahoa edustavaa jäsentä esittää yhteisessä kannanotossaan, että oppivelvollisuuden pidentämisen valmisteluaikataulua tulee muuttaa yhteiskunnassa käynnissä olevan poikkeustilan vuoksi. Valtakunnallinen työpajayhdistys on yksi seurantaryhmän jäsenistä. Oppivelvollisuusiän laajennus 18 vuoteen on Marinin hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus. Hankkeen valmistelun aikataulu on kunnianhimoinen. Uuden oppivelvollisuuslain ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen on tarkoitus tulla voimaan … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kannanotto: Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa”

 • Työpajatoiminta poikkeustilanteessa: verkkovälitteinen tuki mahdollistettava

  Julkaistu:

  Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi työpajojen palveluja ollaan nyt monin paikoin keskeyttämässä, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Toimenpiteiden keskeyttäminen lisää syrjäytymistä ja vaarantaa työpajojen toimintaedellytyksiä Jos työpajoilla toteuttavat toimenpiteet kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeiluun ja sosiaaliseen kuntoutukseen keskeytetään, vaarana on, että haasteellisimmassa elämäntilanteessa olevat jäävät ilman tukea ja heidän tilanteensa huononee. Työpajatoiminnan keskeytymisellä on suuria taloudellisia vaikutuksia myös työpajatoimintaa toteuttaville … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työpajatoiminta poikkeustilanteessa: verkkovälitteinen tuki mahdollistettava”

 • Aluehallintoviraston suositukset nuorisotyön toimijoille

  Julkaistu:

  Nuorisotyö nuorten tukena poikkeustilassa 18.3.–13.4.2020 – aluehallintoviraston suosituksia nuorisotyön toimijoille Aluehallintovirasto on laatinut suositukset nuorisotyön toimijoille 18.3.–13.4.2020 välisen poikkeustilan ajaksi. Suosituskirje on toimitettu nuorisotyön toimijoille.  Lähikontaktissa tehtävän työn sijaan aluehallintovirastot kannustavat nuorisotyöntekijöitä siirtymään etätyöhön, verkkopohjaisille alustoille ja hyödyntämään sosiaalista mediaa nuorten kanssa työskenneltäessä. Jos nuoren tapaaminen on välttämätöntä, molempien tulee olla oireettomia ja noudattaa Terveyden … Jatkuu

  Lue uutinen ”Aluehallintoviraston suositukset nuorisotyön toimijoille”

 • TPY:n lausunnot kuntouttavasta työtoiminnasta

  Julkaistu:

  TPY on jättänyt kuntouttavan työtoiminnan uudistamista käsittelevät lausunnot eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. Lakiesityksessä (HE 13/2020 vp) kuntouttava työtoiminta määritellään kunnan järjestämisvastuulle kuuluvaksi palveluksi, jota ei edelleenkään saisi hankkia yritykseltä, mutta siihen osallistuvalle annettava tuki ja ohjaus voitaisiin. Lakiin lisättäisiin kuntouttavan työtoiminnan sisältöä koskeva säännös, jonka mukaan kuntouttavaan työtoimintaan tulee aina sisältyä … Jatkuu

  Lue uutinen ”TPY:n lausunnot kuntouttavasta työtoiminnasta”

 • Koronan vaikutukset etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan

  Julkaistu:

  julkaistu 17.3. päivitetty 26.3. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tuki nuorille ja valmentautujille on tässä ajassa tärkeää. Työmuodoilla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä ja antamaan tukea ja läsnäoloa. Nuorisotyö, työpajoilla tehtävä valmennus ja ohjaus eivät ole aikaan tai paikkaan sidottua, kohtaamista voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Etsivällä nuorisotyöllä on osaaminen kohdata nuoria verkossa, otetaan tämä osaaminen käyttöön! Myös … Jatkuu

  Lue uutinen ”Koronan vaikutukset etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan”

 • Koronavirus ja siihen varautuminen Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä

  Julkaistu:

  Valtakunnallinen työpajayhdistys peruu maalis-toukokuulle suunnitellut koulutukset. Olemme koulutuksiin ilmoittautuneisiin yhteydessä tämän viikon aikana. Verkkokoulutukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja niitä pyritään lisäämään keväälle. Koulutuskalenteria päivitetään sitä mukaan, kun uudet verkkokoulutukset vahvistuvat. Valtakunnalliset Työpajapäivät ja Ihanko Pihalla? -tapahtuma on jouduttu perumaan. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on siirretty pidettäväksi Helsinkiin 22.4.2020, mahdollisista muutoksista informoidaan jäsenistöä. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen henkilökunta tekee … Jatkuu

  Lue uutinen ”Koronavirus ja siihen varautuminen Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä”

 • Valtakunnalliset Työpajapäivät perutaan

  Julkaistu:

  Valtakunnallinen työpajayhdistys ry peruu 22.-23.4.2020 Seinäjoki Areenalle suunnitellut Valtakunnalliset Työpajapäivät koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tapahtumaan ilmoittautuneisiin ollaan erikseen yhteydessä eikä osallistumismaksuja laskuteta ilmoittautuneilta. Pääministeri Marinin hallitus on 12.3. pitämässään neuvottelussa antanut THL:n ohjeen mukaisen suosituksen perua kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat toukokuun loppuun asti. Lisätietoja: Sami Karhunen, 010 279 2737 Herttaliisa Tuure, 010 … Jatkuu

  Lue uutinen ”Valtakunnalliset Työpajapäivät perutaan”

 • Ajaako yhteiskunta nuoret käyttämään päihteitä?

  Julkaistu:

  Meille uutisoidaan, että nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Sehän on hienoa, tarkoittaako tämä nyt sitten, että nykypäivän nuoriso on raittiimpaa kuin aikaisemmilla vuosikymmenillä? Oma kokemukseni etsivässä nuorisotyössä ei tätä ilmiötä tue. Alkoholinkäyttö nuorten keskuudessa on tutkitusti todellakin ollut viimeisten vuosien aikana laskussa. Tosin aivan parin viime vuoden aikana tämä kehitys on pysähtynyt ja pientä nousuakin on ollut havaittavissa.

  Lue uutinen ”Ajaako yhteiskunta nuoret käyttämään päihteitä?”

 • TPY valittiin kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseksi

  Julkaistu:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Valtakunnallinen työpajayhdistys valittiin vastaamaan kohdennetun nuorisotyön kehittämisestä. TPY:n hallinnoimaan yhteenliittymään kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen mielenterveys ry sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.  Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen tavoitteena on kehittää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sisältöjä, erityisesti nuorten päihteiden käytön ja … Jatkuu

  Lue uutinen ”TPY valittiin kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseksi”

 • Huomio koulutuksesta syrjään jäävien nuorten tuentarpeisiin – TPY:n kommentit oppivelvollisuuden laajentamiseen

  Julkaistu:

  Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen on merkittävä uudistus, jota ollaan edistämässä vauhdilla. Valtakunnallinen työpajayhdistys on huolissaan siitä, ettei oppivelvollisuuden laajentamisessa ole tunnistettu riittävästi niiden nuorten tuen tarpeita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen tai jäämässä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. Hallitusohjelmassa luvataan, että oppivelvollisuuden sisään rakennetaan … Jatkuu

  Lue uutinen ”Huomio koulutuksesta syrjään jäävien nuorten tuentarpeisiin – TPY:n kommentit oppivelvollisuuden laajentamiseen”

 • VTV selvitti nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta ja etsivän nuorisotyön resursseja ja tehokkuutta: Joka toinen nuorista työpajajakson jälkeen opiskelemassa tai työssä. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat tavoitetuille nuorille hyödyllisiä.

  Julkaistu:

  Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt nuorten työpajatoiminnan tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta vuosina 2013–2016 sekä etsivän nuorisotyön resurssien kohdentumista ja kustannustehokkuutta vuosina 2014–2017. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat räätälöityjä toimenpiteitä, joilla pyritään auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Työpajatoiminnan osalta tarkastuksen aineisto koostuu yhteensä 4 024 työpajatoimintaan osallistuneen nuoren tiedoista, mikä merkitsee vuositasolla noin 1 300 nuorta.  Valtakunnallisesti etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yhteensä yli 34 000 alle 29-vuotiasta nuorta: työpajatoimintaan noin 14 600 nuorta … Jatkuu

  Lue uutinen ”VTV selvitti nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta ja etsivän nuorisotyön resursseja ja tehokkuutta: Joka toinen nuorista työpajajakson jälkeen opiskelemassa tai työssä. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat tavoitetuille nuorille hyödyllisiä.”

 • En mä pysty tähän! Mitä jos se alkaa taas?

  Julkaistu:

  Istumme nuoren kanssa autossa, oppilaitoksen pihalla. Nuoren olisi tarkoitus aloittaa tänään uudessa koulussa opintonsa. Olen tietoinen, että nuorta pelottaa tilanne. Aikaisemmin hän on joutunut koulukiusatuksi yläasteella, ja sen jälkeen myös naapurikunnan ammattioppilaitoksessa. Uusi alku ei ollutkaan uusi alku, sillä kiusaajat seurasivat mukana uuteen kouluun. Opinnot jäivät kesken ensimmäisenä vuonna. Ymmärrän häntä hyvin.

  Lue uutinen ”En mä pysty tähän! Mitä jos se alkaa taas?”

 • Mielenterveysstrategia linjaamaan mielenterveyspolitiikkaa

  Julkaistu:

  Uusi mielenterveysstrategia 2020–2030 määrittelee suuntaviivat mielenterveystyölle. Strategiaan kuuluu myös itsemurhien ehkäisyohjelma ja lisäksi se ohjaa päihdepalvelujen kehittämistä. Strategiaan on kiteytetty viisi mielenterveyspoliittista painopistettä ja ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian ensimmäinen painopiste korostaa, että mielenterveys on pääomaa, josta pidetään huolta ja johon sijoitetaan. Toinen painopiste tuo esille lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteiden merkityksen mielenterveydelle. Kolmas kokonaisuus painottaa työtä … Jatkuu

  Lue uutinen ”Mielenterveysstrategia linjaamaan mielenterveyspolitiikkaa”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry