Etsivä nuorisotyö nuoren rinnalla

Työskentely etsivässä nuorisotyössä lähtee aina liikkeelle nuoren aidosta kohtaamisesta ja nuoren itse itselleen asettamista tavoitteista ja tarpeista. Nuorta kunnioitetaan juuri sellaisena kuin hän on. Jokainen työpäiväni etsivänä on takuuvarmasti erilainen. Koskaan en voi täysin ennakoida millaisia asioita työpäivän aikana tulee vastaan. Etsivä nuorisotyöntekijä Anne-Mari Teppo kertoo nyt, mitä on rinnalla kulkeva työ.

kaksi henkilöä osoittaa muistiinpanoja

Kysymys: ”Mitä Sinulle kuuluu?” ja vastauksen aito kuunteleminen avaa yleensä aina keskustelun nuoren kanssa. On surullisen yleistä kuulla nuoren kertovan, ettei kukaan ole pitkään aikaan kysynyt kuulumisia tai ainakaan kuunnellut vastausta.  

Nuori voi ottaa itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön tai etsivä nuoristyö voi saada ilmoituksen nuoresta, jolloin etsivä ottaa yhteyttä nuoreen ja tarjoaa apua. Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle vapaaehtoista ja luottamuksellista, maksutonta matalan kynnyksen palvelua – työtä ohjaa nuorisolaki. Nuorisolain mukaisesti nuoreksi lasketaan alle 29-vuotiaat.

Etsivässä nuorisotyössä autamme nuorta löytämään oman polkunsa henkilökohtaiseen päämääräänsä, emme päätä nuoren puolesta. Joskus tuon päämäärän löytyminen sekä päämäärän tavoittaminen voivat vaatia pitkänkin ajanjakson. Etsivä nuorisotyö on taho, jolla on aikaa nuorelle ja jonka luo nuori voi aina palata. Vahvistamme kaikin keinoin nuoren itsetuntoa ja uskoa tulevaisuuteen, sekä luottoa itseensä. Olemme nuoren puolella ja kuljemme nuoren rinnalla niin kauan kuin se on tarpeen.  

Usein nuoren omaan tavoitteeseensa pääseminen vaatii pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Tuolloin lähdetään yhdessä nuoren kanssa miettimään mitä välivaiheita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite voi olla esimerkiksi opiskelemaan, työelämään tai kuntoutukseen pääseminen. Tavoitteen löytymisen jälkeen, yhdessä nuoren kanssa mietitään, mitä palveluja ja millaisia verkostoja polulla tarvitaan. Valitettavan usealla nuorella yksinäisyys on arkipäivää ja tällaisessa tilanteessa pyrimme yhdessä nuoren kanssa löytämään ratkaisuja esimerkiksi harrastusten kautta.

Yhteinen matka kohti päämäärää

Työssämme siis etsimme yhdessä nuoren kanssa erilaisia vaihtoehtoja, joista nuori valitsee itse mieleisimmät. Sen jälkeen kartoitetaan yhdessä nuoren kanssa minkälaisia palveluita ja tukiverkostoja nuori tarvitsee ja kuljetaan rinnalla matkalla kohti omaa päämäärää. Työntekijän onkin tunnettava hyvin palveluverkostoa ja taidettava monialainen yhteistyö.

Lopuksi lainaukset nuorilta saaduista palautteista, jotka antavat esimerkit matkasta yhdessä nuoren rinnalla.

Ensimmäinen matka

” Päädyin etsivän nuorisotyön piiriin vajaa kaksi vuotta sitten, elämän nujertamana. Minulla ei ollut enää juuri mitään, ei edes uskoa tulevaisuuteen. Olin yrittänyt hakea apua muitakin teitä pitkin, tilanteen lainkaan parantumatta. Etsivän nuorisotyön kautta olen saanut sekä konkreettista että keskusteluapua. En itse edes tiennyt, mistä tilanteessani olisi saanut toimeentulon. Nyt opiskelen alaa, joka on koko ajan tuntunut omalta. Minulla on unelmia, enkä koe enää olevani yhteiskunnan ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön avulla mm. pääsin ammatinvalinnan psykologille, saimme rahoituksen opinnoilleni ja ymmärsin riittäväni. Ilman etsivän nuorisotyön tarjoamaa apua, en todennäköisesti enää olisi tätä kirjoittamassa.”

Toinen matka

”Minut ohjattiin etsivän nuorisotyöntekijöille, kun olin palautumassa syvästä masennuksesta. Olin juuri muuttanut omaan asuntoon, eikä minulla ollut oikein minkäänlaista tukiverkkoa. Etsivänuorisotyöstä sain turvaa ja tukea kaikkiin arjenmurheisiin, ja korvaamatonta apua Kelan paperiasioihin. Silloin saattoi olla useita viikkoja, ettei minulla ollut mitään muita kontakteja kuin etsivä nuorisotyö, ja se oli ainoa asia, joka sai minut ylös sängystä ja ulos omasta asunnosta. Etsivä nuorisotyön ansioista sain kiinni elämästä ja arjesta, enkä usko, että olisin selvinnyt kaikesta ilman heitä. Nyt minulla on omalapsi ja perhe. Elämäni on hyvässä järjestyksessä, ja jos jotain askarruttavaa tulee eteen, niin tiedän mistä löydän ja saan apua.”

Teksti:

Anne-Mari Teppo

Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry

etsivä nuorisotyö

Pohjois-Pohjanmaan etsivän nuorisotyön koordinaattori

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry