Umpihankihiihtäjä ja sosiaalisen vahvistamisen suunnannäyttäjä

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) rekisteröitiin 1.9.1997, kun työpaja-ammattilaiset perustivat itselleen oman järjestön. Vuonna 2020 yhdistyksestä tuli Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (Into). Millaisia vaiheita 25-vuotiaan yhdistyksen toimintaan on mahtunut? Inton toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure, viestintäpäällikkö Anna Kapanen ja asiantuntija Reetta Pietikäinen kertovat, mistä kaikki alkoi ja mihin Into on yhdessä etsivän nuorisotyön ja työpajojen ammattilaisten kanssa matkalla.

Yleisöä Valtakunnallisilla Työpajapäivillä 2019

”Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on aina avannut uusia tulokulmia nuorten koulutukseen ja työllistymiseen liittyviin kysymyksiin.”

Jaana Walldén & Erik Häggman

Inton pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Jaana Walldén ja Erik Häggman kuvasivat vuonna 2017 julkaistussa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosijulkaisun artikkelissaan Valtakunnallista työpajayhdistystä uusien polkujen avaajaksi ja umpihankihiihtäjäksi. Vuonna 2017 yhdistys avasi jälleen uuden polun viitoittamaan tulevaisuutta. Marraskuussa 2017 pidetyn 20-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä yhdistyksen syyskokous päätti merkittävästä muutoksesta yhdistyksen sääntöihin: Jatkossa yhdistyksen tehtävänä oli kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis- ja työllistymisasemassa olevien nuorten ja aikuisten työttömien työllistymisen edellytyksiä ja ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Sääntömuutos käynnisti muutosten vuodet ja tänään, 1.9.2022, silloinen Valtakunnallinen työpajayhdistys, nykyinen Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry viettää 25-vuotissyntymäpäiväänsä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kattojärjestönä. Miten tähän on tultu ja miltä näyttää yhdistyksen tulevaisuus?

Työpajatoiminta avasi polun etsivälle nuorisotyölle

Työpajatoimintaa on toteutettu Suomessa monin paikoin jo noin 40 vuoden ajan, kun ensimmäiset työpajat perustettiin 80-luvun alkupuolella. Työpajatoiminta on vakiinnuttanut paikkansa palvelujärjestelmässämme. Työpajojen perustehtävän, valmennuksen, ohella työpajojen toiminta eri sektoreiden rajapinnoilla on mahdollistanut järjestelmän puutteiden havaitsemisen ja niihin tarttumisen.

”2000-luvun puolivälissä työpajoilla havahduttiin kasvavaan nuorten virtaan, joka hakeutui toimintaan viranomaisverkoston ulkopuolelta, nuorten oman puskaradion ohjaamana. Nopeasti ymmärrettiin, että palvelujärjestelmässä on monia aukkopaikkoja, joiden läpi peruskoulunsa päättäneet nuoret putoavat, ja vain osa heistä kykenee tai osaa itse hakeutua takaisin tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tästä havainnosta kehittyi nopeasti työpajojen etsivä työparitoiminta, joka nykyään tunnetaan valtakunnallisesti etsivänä nuorisotyönä.”

Mari Ahonen-Walker (Valtakunnallisen työpajayhdistyksen entinen toiminnanjohtaja)

Vuonna 2008 käynnistynyt etsivä työparitoiminta laajeni työpajatoiminnan tavoin nopeasti. 2010-luvulle tultaessa etsivät nuorisotyöntekijät toivat esiin tarpeen yhteiselle kattojärjestölle, jonka kotipesä löytyi luontevasti etsivän nuorisotyön keskeisen yhteistyökumppanin, työpajatoiminnan kyljestä, Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä. Etsivä nuorisotyö nostettiin työpajatoiminnan rinnalle TPY:n Sosiaalisen vahvistamisen kehittämishankkeessa vuonna 2013. Kehittämistyössä rakennettiin molempiin työmuotoihin myös Sovari-vaikutusmittari, joka tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista.    

”2010-luvun alkuvuosina käynnistynyt kehitys johti siihen, missä olemme nyt: yhdistys sai molemmat työmuodot yhdistävän nimen, yhteiselle kattojärjestölle.”

Herttaliisa Tuure (Inton toiminnanjohtaja)

Kesäkuussa 2020 pidetty Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kevätkokous päätti yhdistyksen uudesta nimestä, ja Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä tuli Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (Into). Tänä päivänä etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa kehitetään valtakunnallisesti Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa, jota Into koordinoi.

Rohkeasti, yhdessä, inhimillisesti kohti tulevaa

Tällä hetkellä Inton jäsenenä on noin 270 etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan organisaatiota. Into edustaa 600 etsivää nuorisotyöntekijää ja yli 1600 työpajatoiminnan ammattilaista. Tänä päivänä etsivä nuorisotyö toimii kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Työpajatoimintaa on saatavilla noin 90 % kunnista.

Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa on kehitetty vastaamaan nuorten ja valmentautujien tarpeita. Tehtäväkenttää ja rooleja on muokattu ja kehitetty myös yhteiskunnallisten uudistusten, kuten oppivelvollisuuden laajentumisen, myötä. Tällä hetkellä vireillä olevat uudistukset sote-uudistuksesta TE2024-uudistukseen ja palkkatukiuudistukseen haastavat myös kenttämme toimijoita ja edellyttävät jälleen muuntautumiskykyä, kehittämistyötä ja yhteistyön vahvistamista.

Into tekee vaikuttamistyötä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Meidän yhteinen tavoitteemme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tekevät tätä rinnalla kulkevalla työotteellaan ja tukevat matkalla kohti omannäköistä elämää. Ytimessä on sosiaalinen vahvistaminen: keskeisten elämäntaitojen – sosiaalisen toimintakyvyn, arjen asioiden hallinnan ja elämänhallinnan parantuminen.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat lunastaneet paikkansa palvelujärjestelmässä vaikuttavina keinoina ehkäistä syrjäytymistä ja tukea koulutukseen ja työhön. Ne saavat nuorilta ja valmentautujilta kiitettävää palautetta ja vastaavat kokonaisvaltaisiin tarpeisiin:

Etsivän nuorisotyön avulla asioitani on hoidettu niin paljon eteenpäin, että yksinäni olisin tuskin saanut minkäänlaista muutosta aikaseksi. Tukea on saanut niin yksityiselämän ongelmiin, kuin virallisten tahojenkin asioihin. On huippua, ettei etsivän työt rajoitu pelkästään työkkärin tai Kelan hakemusten täyttämiseen nuoren kanssa, vaan se on paljon, paljon muutakin.

Etsivän nuorisotyön nuori (Sovari-mittari)

Työpaja on toiminut ankkurina muutosten keskellä, antanut mahdollisuuden edetä ja toipua omaan tahtiin, ollut turvallinen ja mieluisa ympäristö, opettanut paljon uusia tietotaitoja monipuolisesti, antanut itseluottamusta ja rohkeutta unelmoida ja suunnitella opiskeluja. –

Työpajan valmentautuja (Sovari-mittari)

Muutosten keskellä vaikuttamistyön rooli korostuu, ja yhteistä vaikuttamistyötä tarvitaan entistä vahvemmin niin valtakunnallisella kuin alueellisella ja paikallisella tasolla. Usein tämä edellyttää myös uusien polkujen avaamista ja umpihankihiihtoa, mutta senhän me osaamme! Yhdessä olemme vahvempia!

Lähteet

Ahonen – Walker, Mari 2017. Rinnalla kulkemista ja rakenteisiin vaikuttamista. Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä, 117-121. Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Tuure, Herttaliisa 2020. Miten Into löytyi? https://www.intory.fi/ajankohtaista/uutiset/blogi-miten-into-loytyi-1/

Walldén, Jaana & Häggman, Erik 2017: Työpajatoiminnan ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen tarinaa kahdelta vuosikymmeneltä. Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä, 16-29. Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry