Mahdollisuuksia rakentamassa. Valtakunnallinen työpajayhdistys 20 vuotta työpajakentän vaikuttajana ja kehittäjänä

Julkaisutyyppi: Julkaisu

TPY 20-vuotisjuhlajulkaisu kokoaa yhteen yhdistyksen henkilöstön, jäsenistön, yhteistyökumppaneiden sekä työpajojen valmentautujien näkemyksiä ja kokemuksia työpajatoiminnasta ja juhlavuottaan viettävän yhdistyksen kaksikymmentä vuotisesta työstä työpajakentän kehittämisessä.

Julkaisun kantavana teemana on vaikuttavuus ja se rakentuu neljästä osiosta: TPY:stä työpajatoiminnan tukijana, työpajatoiminnan ulottuvuuksista, työpaja-arjesta sekä työpajatoiminnan tulevaisuuden näkymistä.

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry