Kysely nuorille: Vaikuta seuraavan hallituksen nuoria koskevaan päätöksentekoon!

Mitä Suomen hallituksen tulisi tehdä nuorten hyväksi? Osallisuuden osaamiskeskus ja Nuorten Akatemia toteuttavat kyselyn 13–25-vuotiaille nuorille Suomen hallituksen nuoria koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä tulevina vuosina. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valtion nuorisopoliittisen ohjelman (VANUPO) valmistelussa.

Suomen hallitus tekee suunnitelman, jossa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina. Suunnitelmaa kutsutaan valtioneuvoston nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi (VANUPO). Nuoret halutaan ottaa mukaan suunnitelman valmisteluun ja arviointiin.

Kysymme opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä 13–25-vuotiailta nuorilta, mitä he pitävät tärkeänä. Mitä Suomen seuraavan hallituksen tulisi nuorten hyväksi tehdä? Kysely koostuu taustakysymyksistä ja kolmesta (3) sisältökysymyksestä. Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia. Luethan kysymykset huolellisesti!

Vastauksia käytetään suunnitelman tekemiseen ja arviointiin ministeriössä, joten vastaamisella on todella merkitystä! Vastausaikaa on 14.10.2022 saakka. Kyselyn vastausten perusteella tullaan järjestämään syksyn 2022 aikana nuorten työpajoja, joissa nuorille tärkeitä aiheita käsitellään tarkemmin.

LINKKI KYSELYYN: https://link.webropol.com/s/nuortenkuuleminenvanupo2022

Lisätietoa kuulemisesta löydät: https://nuoretjaosallisuus.fi/nuorten-kuuleminen-valtioneuvoston-nuorisopoliittisen-ohjelman-valmistelutyossa/.

Kyselyn toteuttaa Osallisuuden osaamiskeskus ja Nuorten Akatemia. Jos sinulla herää kysyttävää, voit olla yhteydessä:

Antti Ollikainen
projektikoordinaattori
+358 50 3384485
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
Nuorten Akatemia / Osallisuuden osaamiskeskus

Marja Pulkkinen
ylitarkastaja
+358 2953 30113
marja.n.pulkkinen@gov.fi
opetus- ja kulttuuriministeriö

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry