Inton terveiset budjettiriiheen

Hallitus kokoontuu tällä viikolla budjettiriiheen päättämään vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Into korostaa: 1. Etsivästä nuorisotyöstä ei saa leikata! 2. Työpajatoiminnan rahoitusta on korotettava! 3. Kolmannen sektorin palkkatukea ei saa romuttaa!

Koronan myötä nuorten välinen eriarvoisuus on kasvanut. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Osa nuorista tarvitsee palveluita ja tukea aiempaa vahvemmin. Valtionvarainministeriön (VM) talousarvioesityksessä nuorisoalaan kohdentuu kuitenkin merkittävä rahoitusleikkaus. Nuorille on taattava heidän tarvitsemansa palvelut. Nuorisoalan leikkaukset on peruttava.

1. Etsivästä nuorisotyöstä ei saa leikata!

Etsivä nuorisotyö on vaikuttava keino vähentää nuorten syrjäytymistä. Etsivässä nuorisotyössä vahvistetaan nuoren elämänhallintaa sekä taitoja, joilla kiinnittyä palveluihin ja jatkopoluille. VM:n talousarvioesityksessä etsivään nuorisotyöhön esitetään ensi vuodelle vain 11 412 000 euroa. Vuonna 2022 aluehallintovirastot myönsivät avustusta etsivään nuorisotyöhön yhteensä n. 15,6 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön leikkaus olisi siis jopa 4 188 000 euroa.

OKM:n virkamiesten mukaan etsivään nuorisotyöhön on mahdollista käyttää lisäksi kuluvan vuoden siirtomäärärahoja. Into korostaa, että siirtomäärärahat on kohdennettava etsivään nuorisotyöhön siten, että rahoituksessa päästään nykyiselle tasolle, 15,6 miljoonaan euroon. Tukea tarvitsevien nuorten palvelusta ei saa leikata!

  • 4 188 000 etsivään nuorisotyöhön siirtomäärärahoja hyödyntämällä

2. Työpajatoiminnan rahoitusta on korotettava!

Työpajatoiminta on tuloksellinen keino edistää osallisuutta ja työllisyyttä. Työpajatoiminta vahvistaa arjenhallintaa, kasvattaa osaamista ja tukee koulutukseen ja työhön. Koronan myötä työpajojen asiakaskunnan tuentarpeet ovat entisestään kasvaneet. Koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumiseen vahvaa tukea tarvitsevia on aiempaa enemmän. Myös valtionapukelpoisten työpajojen määrä on viime vuosina kasvanut. VM:n talousarvioesityksessä nuorten työpajatoimintaan esitetään ensi vuodelle kuitenkin vain 16 000 000 euroa, mikä
on 300 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Työpajojen avustussummaa tulee nostaa vähintään nykytasolle 16 300 000 euroon ja korottaa suhteessa valtionapukelpoisten organisaatioiden määrään. Työpajatoiminnan rahoituksen on vastattava kasvaneeseen tarpeeseen!

  • 300 000 nuorten työpajatoimintaan

3. Kolmannen sektorin palkkatukea ei saa romuttaa!

Palkkatuettu työ työpajakentällä tarjoaa heikossa asemassa oleville työelämävalmiuksien vahvistamista sekä osaamisen kasvattamista ja sen tunnistamista. Se rakentaa polkuja avoimille työmarkkinoille. VM:n talousarvioesityksessä palkkatukea kuitenkin rajoitetaan ja yksityisen sektorin palkkatukea leikataan yli 10 miljoonaa. Samaan aikaan valmistelussa on myös palkkatukiuudistus, jossa kolmannen sektorin järjestöiltä poistetaan mahdollisuus hyödyntää 100 %:n palkkatukea. Palkkatukiuudistuksen seuraukset ovat lamauttavat työpajakentän yhdistyksille ja säätiöille. Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyys tulee kasvamaan ja kokonaistilanne heikkenemään. Vaikuttavia palveluita ei tule romuttaa. Palkkatuen leikkaukset ja palkkatukiuudistuksen rajoitukset kolmannen sektorin palkkatukeen on peruttava.

  • 10 000 000 palkkatukeen – kolmannen sektorin 100 %:n rajoitukset peruttava

Inton budjettiriihiterveiset-pdf

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry