Inton budjettiriihiterveiset 2022

Julkaisutyyppi: Vaikuttamismateriaali

1. Etsivästä nuorisotyöstä ei saa leikata! 2. Työpajatoiminnan rahoitusta on korotettava! 3. Kolmannen sektorin palkkatukea ei saa romuttaa!

Koronan myötä nuorten välinen eriarvoisuus on kasvanut. Tilanteet ovat vaikeutuneet erityisesti niillä nuorilla, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Valtionvarainministeriön vuoden 2023 talousarvioesityksessä nuorisoalaan kohdentuu kuitenkin merkittävä rahoitusleikkaus. Nuorille on taattava heidän tarvitsemansa palvelut. Nuorisoalan leikkaukset on peruttava.

Etsivästä nuorisotyöstä ei saa leikata!

Etsivä nuorisotyö kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin ja se on vaikuttava keino vähentää nuorten syrjäytymistä.  VM:n talousarvioesityksessä etsivään nuorisotyöhön esitetään ensi vuodelle kuitenkin vain 11 412 000 euroa. Vuonna 2022 aluehallintovirastot myönsivät avustusta etsivään nuorisotyöhön yhteensä n. 15,6 miljoonaa euroa. Etsivän nuorisotyön leikkaus olisi jopa 4 188 000 euroa.

OKM:n virkamiesten mukaan etsivään nuorisotyöhön on mahdollista käyttää lisäksi kuluvan vuoden siirtomäärärahoja.  Etsivään nuorisotyöhön on kohdennettava käytettävissä olevat siirtomäärärahat, jotta päästään rahoituksen nykyiselle tasolle, 15,6 miljoonaan euroon. Tukea tarvitsevien nuorten palvelusta ei saa leikata!

  • 4 188 000 etsivään nuorisotyöhön siirtomäärärahoja hyödyntämällä

Työpajatoiminnan rahoitusta on korotettava!

Työpajatoiminta vahvistaa arjenhallintaa, kasvattaa osaamista ja tukee koulutukseen ja työhön. Koronan myötä työpajojen asiakaskunnan tuentarpeet ovat entisestään kasvaneet.  VM:n talousarvioesityksessä nuorten työpajatoimintaan esitetään ensi vuodelle kuitenkin vain 16 000 000 euroa, mikä on 300 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Työpajojen avustussummaa tulee nostaa suhteessa valtionapukelpoisten organisaatioiden määrään, vähintään 16 300 000 euroon. Työpajatoiminnan rahoituksen on vastattava kasvaneeseen tarpeeseen!

  • 300 000 nuorten työpajatoimintaan

Kolmannen sektorin palkkatukea ei saa romuttaa!

Palkkatuettu työ työpajakentällä tarjoaa heikossa asemassa oleville yksilöllistä tukea, osaamisen kasvattamista ja sen tunnistamista sekä työelämävalmiuksien vahvistamista. Valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä palkkatukea kuitenkin rajoitetaan ja yksityisen sektorin palkkatukea leikataan yli 10 miljoonaa. Samaan aikaan valmistelussa
on myös palkkatukiuudistus, jossa kolmannen sektorin järjestöiltä poistetaan mahdollisuus hyödyntää 100 %:n palkkatukea. Palkkatukiuudistuksen seuraukset ovat lamauttavat työpajakentän yhdistyksille ja säätiöille. Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömyys tulee kasvamaan ja kokonaistilanne heikkenemään. Palkkatuen leikkaukset ja palkkatukiuudistuksen rajoitukset kolmannen sektorin 100 %:n palkkatukeen on peruttava.

  • 10 000 000 palkkatukeen – kolmannen sektorin 100 %:n rajoitukset peruttava
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry