Käsikirja luotsaamaan etsivää nuorisotyötä kohti 2030-lukua

Suomalainen etsivä nuorisotyö on toimintatavoiltaan, rakenteiltaan sekä ammatillisuudessaan kansainvälisestikin katsoen hyvin ainutlaatuinen työmuoto. Uudistunut ja laajentunut Etsivän nuorisotyön käsikirja (2022) maalaa kuvaa työn nykytilanteesta ja tarjoaa työkaluja työn paikalliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen.

Perinteitä kunnioittaen kohti tulevaa

Etsivän nuorisotyön juuret ovat etsivässä työssä, jota on tehty vaikeassa tilanteessa elävien väestöryhmien parissa jo vuosikymmeniä. Etsivä työote on soveltunut luontevasti osaksi suomalaista nuorisotyötä, sillä ne jakavat keskenään samoja arvoja ja tavoitteita. Etsivää työtä on Suomessa alettu hyödyntää ennen kaikkea koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien sekä itsenäistymiseen tukea kaipaavien nuorten tueksi. Tämä kehitys on antanut suomalaiselle etsivälle nuorisotyölle sen pitkälle vakiintuneen muodon, jota Inton julkaisemassa Etsivän nuorisotyön käsikirjassa kuvataan. Etsivässä nuorisotyössä näkyvät tänäkin päivänä vapaaehtoisuus, jalkautuminen, rinnalla kulkeminen ja voimavarakeskeisyys, jotka ovat periytyneet työotteen mukana vuosikymmenten takaa.  Nämä arvot ja toimintaperiaatteet ohjaavat työmuotoa myös kohti tulevaa.

Käsikirja arjen tueksi

Käsikirja kertoo, minkälaista työtä etsivä nuorisotyö tänä päivänä on, ja valottaa sen yhteisiä arvoja ja periaatteita, työtä suuntaavia tavoitteita ja sitä kantavia rakenteita. Kirjassa tuodaan esiin tärkeimpiä huomion kohteita ja kysymyksiä, joiden avulla etsivää nuorisotyötä voidaan rakentaa nuorten tarpeita vastaavaksi paikallisissa oloissa. Toivomme, että kirja tukee etsivien työhyvinvointia ja auttaa tunnistamaan omassa työssä piileviä mahdollisuuksia sekä sen rajoja. 

Etsivän nuorisotyön käsikirja on suunnattu kaikille Suomessa etsivää nuorisotyötä tekeville ja heidän esihenkilöilleen sekä työhön perehtyville. Toivomme kirjan palvelevan myös muuta nuorisoalaa ja kaikkia nuorten parissa työskenteleviä sekä esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita. Kirja kertoo etsivästä työotteesta, sosiaalisesta vahvistamisesta ja rinnalla kulkemisesta, joiden mielellään näkisimme yhä laajemmin leviävän kohtaaviin palveluihin alasta tai kohderyhmästä riippumatta. 

Julkaisutilaisuus

Kirjan julkaisutilaisuus järjestetään verkkotapahtumana Zoomissa ke 1.6.2022 klo 13. Tervetuloa mukaan kuulemaan, missä etsivä nuorisotyö menee juuri nyt! Paikalla näkökulmiensa kanssa myös opetus- ja kulttuuriministeriö, etsiviä ja esihenkilöitä ympäri Suomen sekä työntekijöitä koulutuksen ja sosiaalityön parista. Tilaisuus on avoin kaikille, ei ilmoittautumista. ks. https://www.lyyti.fi/reg/Etsivan_nuorisotyon_kasikirjan_julkaisutilaisuus_1351

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry