Ajankohtaista

 • Koronan vaikutukset etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan

  Julkaistu:

  julkaistu 17.3. päivitetty 26.3. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan tuki nuorille ja valmentautujille on tässä ajassa tärkeää. Työmuodoilla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä ja antamaan tukea ja läsnäoloa. Nuorisotyö, työpajoilla tehtävä valmennus ja ohjaus eivät ole aikaan tai paikkaan sidottua, kohtaamista voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Etsivällä nuorisotyöllä on osaaminen kohdata nuoria verkossa, otetaan tämä osaaminen käyttöön! Myös … Jatkuu

  Lue uutinen ”Koronan vaikutukset etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan”

 • Koronavirus ja siihen varautuminen Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä

  Julkaistu:

  Valtakunnallinen työpajayhdistys peruu maalis-toukokuulle suunnitellut koulutukset. Olemme koulutuksiin ilmoittautuneisiin yhteydessä tämän viikon aikana. Verkkokoulutukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ja niitä pyritään lisäämään keväälle. Koulutuskalenteria päivitetään sitä mukaan, kun uudet verkkokoulutukset vahvistuvat. Valtakunnalliset Työpajapäivät ja Ihanko Pihalla? -tapahtuma on jouduttu perumaan. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on siirretty pidettäväksi Helsinkiin 22.4.2020, mahdollisista muutoksista informoidaan jäsenistöä. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen henkilökunta tekee … Jatkuu

  Lue uutinen ”Koronavirus ja siihen varautuminen Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä”

 • Valtakunnalliset Työpajapäivät perutaan

  Julkaistu:

  Valtakunnallinen työpajayhdistys ry peruu 22.-23.4.2020 Seinäjoki Areenalle suunnitellut Valtakunnalliset Työpajapäivät koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Tapahtumaan ilmoittautuneisiin ollaan erikseen yhteydessä eikä osallistumismaksuja laskuteta ilmoittautuneilta. Pääministeri Marinin hallitus on 12.3. pitämässään neuvottelussa antanut THL:n ohjeen mukaisen suosituksen perua kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat toukokuun loppuun asti. Lisätietoja: Sami Karhunen, 010 279 2737 Herttaliisa Tuure, 010 … Jatkuu

  Lue uutinen ”Valtakunnalliset Työpajapäivät perutaan”

 • Ajaako yhteiskunta nuoret käyttämään päihteitä?

  Julkaistu:

  Meille uutisoidaan, että nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Sehän on hienoa, tarkoittaako tämä nyt sitten, että nykypäivän nuoriso on raittiimpaa kuin aikaisemmilla vuosikymmenillä? Oma kokemukseni etsivässä nuorisotyössä ei tätä ilmiötä tue. Alkoholinkäyttö nuorten keskuudessa on tutkitusti todellakin ollut viimeisten vuosien aikana laskussa. Tosin aivan parin viime vuoden aikana tämä kehitys on pysähtynyt ja pientä nousuakin on ollut havaittavissa.

  Lue uutinen ”Ajaako yhteiskunta nuoret käyttämään päihteitä?”

 • TPY valittiin kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseksi

  Julkaistu:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävistä osaamiskeskuksista. Valtakunnallinen työpajayhdistys valittiin vastaamaan kohdennetun nuorisotyön kehittämisestä. TPY:n hallinnoimaan yhteenliittymään kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Mieli Suomen mielenterveys ry sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.  Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen tavoitteena on kehittää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sisältöjä, erityisesti nuorten päihteiden käytön ja … Jatkuu

  Lue uutinen ”TPY valittiin kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskukseksi”

 • Huomio koulutuksesta syrjään jäävien nuorten tuentarpeisiin – TPY:n kommentit oppivelvollisuuden laajentamiseen

  Julkaistu:

  Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen on merkittävä uudistus, jota ollaan edistämässä vauhdilla. Valtakunnallinen työpajayhdistys on huolissaan siitä, ettei oppivelvollisuuden laajentamisessa ole tunnistettu riittävästi niiden nuorten tuen tarpeita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen tai jäämässä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. Hallitusohjelmassa luvataan, että oppivelvollisuuden sisään rakennetaan … Jatkuu

  Lue uutinen ”Huomio koulutuksesta syrjään jäävien nuorten tuentarpeisiin – TPY:n kommentit oppivelvollisuuden laajentamiseen”

 • VTV selvitti nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta ja etsivän nuorisotyön resursseja ja tehokkuutta: Joka toinen nuorista työpajajakson jälkeen opiskelemassa tai työssä. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat tavoitetuille nuorille hyödyllisiä.

  Julkaistu:

  Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt nuorten työpajatoiminnan tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta vuosina 2013–2016 sekä etsivän nuorisotyön resurssien kohdentumista ja kustannustehokkuutta vuosina 2014–2017. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat räätälöityjä toimenpiteitä, joilla pyritään auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Työpajatoiminnan osalta tarkastuksen aineisto koostuu yhteensä 4 024 työpajatoimintaan osallistuneen nuoren tiedoista, mikä merkitsee vuositasolla noin 1 300 nuorta.  Valtakunnallisesti etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yhteensä yli 34 000 alle 29-vuotiasta nuorta: työpajatoimintaan noin 14 600 nuorta … Jatkuu

  Lue uutinen ”VTV selvitti nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta ja etsivän nuorisotyön resursseja ja tehokkuutta: Joka toinen nuorista työpajajakson jälkeen opiskelemassa tai työssä. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat tavoitetuille nuorille hyödyllisiä.”

 • En mä pysty tähän! Mitä jos se alkaa taas?

  Julkaistu:

  Istumme nuoren kanssa autossa, oppilaitoksen pihalla. Nuoren olisi tarkoitus aloittaa tänään uudessa koulussa opintonsa. Olen tietoinen, että nuorta pelottaa tilanne. Aikaisemmin hän on joutunut koulukiusatuksi yläasteella, ja sen jälkeen myös naapurikunnan ammattioppilaitoksessa. Uusi alku ei ollutkaan uusi alku, sillä kiusaajat seurasivat mukana uuteen kouluun. Opinnot jäivät kesken ensimmäisenä vuonna. Ymmärrän häntä hyvin.

  Lue uutinen ”En mä pysty tähän! Mitä jos se alkaa taas?”

 • Mielenterveysstrategia linjaamaan mielenterveyspolitiikkaa

  Julkaistu:

  Uusi mielenterveysstrategia 2020–2030 määrittelee suuntaviivat mielenterveystyölle. Strategiaan kuuluu myös itsemurhien ehkäisyohjelma ja lisäksi se ohjaa päihdepalvelujen kehittämistä. Strategiaan on kiteytetty viisi mielenterveyspoliittista painopistettä ja ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian ensimmäinen painopiste korostaa, että mielenterveys on pääomaa, josta pidetään huolta ja johon sijoitetaan. Toinen painopiste tuo esille lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteiden merkityksen mielenterveydelle. Kolmas kokonaisuus painottaa työtä … Jatkuu

  Lue uutinen ”Mielenterveysstrategia linjaamaan mielenterveyspolitiikkaa”

 • Miltä yksinäisyys näyttää?

  Julkaistu:

  Mikkelissä on esillä nuorten taidetta yksinäisyydestä valtakunnallisten etsivän nuorisotyön päivien yhteydessä. Tapahtuma kokoaa yhteen yli 300 etsivää nuorisotyöntekijää ympäri Suomen pohtimaan ratkaisuja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi. ”Taidenäyttelyllä haluamme mahdollistaa aiheen käsittelyn ihan kaikille”, kertoo tapahtumatuottaja Emmi Paananen. Miltä yksinäisyys näyttää? Nuorten taidetta yksinäisyydestä on esillä Mikkelissä 24.2. saakka. Taideteokset on koottu nuorilta yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden ja … Jatkuu

  Lue uutinen ”Miltä yksinäisyys näyttää?”

 • TPY:n hallitus aloitti työskentelyn

  Julkaistu:

  Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallitus aloitti työskentelynsä tällä viikolla. Hallituksen puheenjohtajana aloitti syyskokouksessa marraskuussa valittu kansanedustaja (sd.) Riitta Mäkinen. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi toiminnanjohtaja Samuel Juntusen Tornion Työvoimalasäätiöstä. Juntunen on toiminut varapuheenjohtajana myös edellisellä kaudella. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat lisäksi kehitysjohtaja Miika Keijonen Invalidisäätiöstä Helsingistä, toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander Silta-Valmennusyhdistyksestä Tampereelta, kehittämisasiantuntija Jorma Nieminen Jyväskylän nuorisopalveluista, työ- ja yksilövalmentaja Ilkka … Jatkuu

  Lue uutinen ”TPY:n hallitus aloitti työskentelyn”

 • Oppivelvollisuuden laajentaminen – keitä varten uudistusta tehdään?

  Julkaistu:

  Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Näin ollen oppivelvollisuuden laajentamisessa on tarkoitus korottaa oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on kehittää toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää linjauksen mukaan toisen asteen maksuttomuutta.

  Lue uutinen ”Oppivelvollisuuden laajentaminen – keitä varten uudistusta tehdään?”

 • Kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä tarkoituksenmukaista

  Julkaistu:

  TPY kommentoi työ- ja elinkeinoministeriölle työllisyyden kuntakokeiluihin liittyvää hallituksen esitystä.  TPY katsoo, että kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä on tarkoituksenmukaista. Kuntien vahvuuksia ovat sote-, koulutus- ja työllisyyspalvelujen integrointi, palveluprosessin koordinointi ja lähipalvelut sekä paikallisten työnantajien tuntemus. TPY nostaa esille, että välityömarkkinoiden roolia osana kuntakokeiluja on vahvistettava. Myös Ohjaamojen roolia tulee selkiyttää. TPY katsoo, että työnantaja- … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä tarkoituksenmukaista”

 • Yhdessä vituttaa vähemmän

  Julkaistu:

  Yksinäisyys ilmiönä on etsivässä nuorisotyössä valitettavasti hyvinkin tuttu. Toimin itse etsivänä nuorisotyöntekijänä Helsingin NMKY:ssä ja omissa arkihavainnoissa sekä keskusteluissa kollegoiden kanssa yksinäisyys näyttelee isoa roolia nuorten tilanteissa. Jos ei ole ketään kaveria, jolta pyytää apua tai ketään kenen kanssa jakaa vastoinkäymisiä, on vaikea ponnistaa eteenpäin.

  Lue uutinen ”Yhdessä vituttaa vähemmän”

 • Ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli

  Julkaistu:

  On joulukuu ja Rovaniemellä on sentään lunta maassa, toisin kuin Oulun eteläpuolisella Suomella. Lumi ja kauppojen jouluvalot valaisevat maisemaa, mutta eivät apeaa etsivän nuorisotyöntekijän mieltä. Toiset odottavat joulua, etsivä nuorisotyöntekijä vastausta nuorelta. Pian saapuu yksiselitteisen lyhyt viesti, jossa itsetuhoisuuteen apua kaivannut nuori kertoo, että hänet käännytettiin päivystyksestä kotiin. Samaan aikaan kaupan radiosta soi: ”Se ajatukset joulun tuntuun virittymään saa”. Mutta kun ei saa. Tunnelma on epätodellinen.

  Lue uutinen ”Ja ikuisuutta kaipaa avoin mieli”

 • Tarvelähtöinen lähestymistapa ratkaisuksi työllisyysasteen nostoon

  Julkaistu:

  Kuva: Kaks´ Kättä työpaja (Seinäjoki) Työllisyyspoliittiset valinnat ovat puhuttaneet paljon viime viikkoina Sanna Marinin hallituksen etsiessä kuumeisesti purevia työllisyystoimia. Välityömarkkinoilla toimivien järjestöjen, säätiöiden ja työpajojen ratkaisuna työllisyysasteen nostoon on tarvelähtöinen työllisyyspolitiikka. Tuoreessa julkaisussa viitoitetaan tarvelähtöisen työllisyyspolitiikan perusteet. TPY on ollut mukana yhdessä muiden välityömarkkinatoimijoiden kanssa tuottamassa julkaisua. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ja osatyökykyisten työllistymisen lähtökohdaksi … Jatkuu

  Lue uutinen ”Tarvelähtöinen lähestymistapa ratkaisuksi työllisyysasteen nostoon”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry