Ajankohtaista

 • Kuntavaalivaikuttamisen aika on nyt #kuntavaalit2021

  Julkaistu:

  Joka neljäs vuosi käytävät kuntavaalit ovat yksi tärkeimmistä väylistä vaikuttaa siihen, kuinka ja millä tavoin meidän jokaisen kotikuntaa kehitetään ja rakennetaan tulevina vuosina. Kuntapäättäjät käyttävät ylintä päätöksentekovaltaa. He ratkaisevat sen, missä määrin ja miten kuntien heikentyvä taloustilanne vaikuttaa palveluihin. Lautakunnissa ja valtuustossa tehdään merkittäviä päätöksiä, miten heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta, ja kuinka esimerkiksi etsivän … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntavaalivaikuttamisen aika on nyt #kuntavaalit2021”

 • Yhteistyötä yli sektorirajojen

  Julkaistu:

  ”Meijän lapset ja teijän kakarat”, näin analysoi naapurin täti paikallista nuorisoa. Tilanne liittyi ehkä hetkeen, kun nuoriso kokoontui viettämään yhdessä aikaa, ja meno yltyi äänekkääksi eikä ristiriidoiltakaan vältytty. Täti täydensi sanomaansa vielä kehottamalla poikaansa ”panemaan porukan kuriin, erityisesti naapurin kakarat”. Tuo analyysi osui ja upposi. Muistan vieläkin sen epäreiluuden tunteen, jonka tuomio herätti. Eihän se … Jatkuu

  Lue uutinen ”Yhteistyötä yli sektorirajojen”

 • Tilaa innostumiselle ilman pakkoa tai vertailua

  Julkaistu:

  Miten sinä olet löytänyt oman juttusi? Kuka tai mikä on auttanut sinua polulla kohti omia unelmia? Mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä, jotta jokainen saisi mahdollisuuden elää omannäköistä elämää? Into haastaa etsivän nuorisotyön, työpajat, nuoret, valmentautujat, yhteistyökumppanit ja päättäjät kertomaan, mikä on ollut heidän elämässään se tärkeä ihminen, käännekohta tai asia, joka on auttanut heitä toteuttamaan omia … Jatkuu

  Lue uutinen ”Tilaa innostumiselle ilman pakkoa tai vertailua”

 • Bemötandets makt

  Julkaistu:

  Har du tänkt på att du som jobbar med ungdomar har makten att påverka.. påverka hur er träff kommer att gå.. påverka hur förhållandet mellan er kommer att se ut.. påverka om ungdomen kommer att vilja träffas igen.. och framför allt påverka ungdomens motivation.

  Lue uutinen ”Bemötandets makt”

 • Unelmista ja teoista

  Julkaistu:

  Kuva: Markus Kuoppala Miten sinä olet löytänyt oman juttusi? Kuka tai mikä on auttanut sinua polulla kohti omia unelmia? Mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä, jotta jokainen saisi mahdollisuuden elää omannäköistä elämää? Into haastaa etsivän nuorisotyön, työpajat, nuoret, valmentautujat, yhteistyökumppanit ja päättäjät kertomaan, mikä on ollut heidän elämässään se tärkeä ihminen, käännekohta tai asia, joka on auttanut … Jatkuu

  Lue uutinen ”Unelmista ja teoista”

 • Työpajatoiminnasta buustia elämään ja ammatinvalintaan

  Julkaistu:

  Kysyimme kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen tutkimuksesta ja tiedontuotannosta vastaavalta projektitutkija Mirja Määtältä, mitä työpajalla olleiden nuorten haastatteluissa on noussut esille. Määttä vastaa kysymykseen Inton blogissa.

  Lue uutinen ”Työpajatoiminnasta buustia elämään ja ammatinvalintaan”

 • Tuore kysely paljastaa: mielenterveyden haasteet useimmiten koulutuksen keskeyttämisen taustalla

  Julkaistu:

  Into kysyi etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan piirissa olevilta, usein vastaavien kyselyjen ulkopuolelle jääviltä nuorilta syitä opintojen keskeytymiseen. Vastauksissa ei nouse esille niinkään väärä alavalinta, vaan ennen muuta mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät haasteet. Myös kokemukset palvelujärjestelmän puutteista ovat hälyttäviä.

  Lue uutinen ”Tuore kysely paljastaa: mielenterveyden haasteet useimmiten koulutuksen keskeyttämisen taustalla”

 • Tavoitteen asettelusta etsivän nuorisotyön merkityksen tunnistamiseen

  Julkaistu:

  Mitä etsivässä nuorisotyössä tapahtuu prosessin aikana? Mitä muita tavoitteita etsivällä nuorisotyöllä on nuorten siirtymien tuottamisen lisäksi?

  Lue uutinen ”Tavoitteen asettelusta etsivän nuorisotyön merkityksen tunnistamiseen”

 • Tapaus Pori. Miten sote-uudistus vaikuttaisi kuntouttavaan työtoimintaan?

  Julkaistu:

  Ennen blogin kirjoittamista tuli itsellenikin tarpeelliseksi selvittää, miten sote-uudistus vaikuttaa tulevaisuuden pajatoimintaan: Miten tulevaisuudessa yhdistetään, toteutetaan tai tuotetaan työikäisten sosiaalipalvelut kunnallisessa työpajatoiminnassa? Vai toteutetaanko kuntouttavia palveluita työpajoilla ensinkään sote-uudistuksen toteutuessa? Entä mitkä tahot niitä sitten voisivat toteuttaa? Kunnallinen työpaja, paikallinen yhdistys vai toimintaan erikoistunut säätiö? Asiaan paneuduttuani totesin, että kovin sekavalta ja samalla hyvin tutulta … Jatkuu

  Lue uutinen ”Tapaus Pori. Miten sote-uudistus vaikuttaisi kuntouttavaan työtoimintaan?”

 • Social- och hälsovårdsreformen hotar verkstädernas verksamhet

  Julkaistu:

  Inte en regeringsperiod utan social- och hälsovårdsreformen. Inte heller social- och hälsovårdsreformen utan oro för verkstadsfältets framtid. Reformen syftar till mycket gott, att minska skillnaderna i välfärd och hälsa och att förbättra tillgången till tjänster, men genomförandet enligt lagförslaget medför servicebrister och hotar de kommunala verkstädernas framtid. Om reformen genomförs på det sätt som föreslås, … Jatkuu

  Lue uutinen ”Social- och hälsovårdsreformen hotar verkstädernas verksamhet”

 • Työpajojen toimintaedellytykset turvattava sote-uudistuksessa

  Julkaistu:

  Sote-uudistus on yksi tämän hallituskauden isoimmista ja merkittävimmistä uudistuksista. Uudistuksella tavoitellaan hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämistä ja palveluiden saatavuuden parantamista. Näitä tavoitteita kannatetaan laajasti. Uudistustyössä vähemmälle huomiolle on kuitenkin vielä jäänyt sote-maakuntien ja kuntien palveluiden saumaton yhteensovittaminen. Valmistelutyössä on vielä arvioitava maakuntien ja kuntien rajapinnoilla toimivien palveluiden tuottaminen. Nyt uudistus uhkaa kunnallisten työpajojen toimintaa, kun kuntouttava … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työpajojen toimintaedellytykset turvattava sote-uudistuksessa”

 • Sote-uudistus uhkaa työpajojen toimintaa

  Julkaistu:

  Ei hallituskautta ilman sote-uudistusta. Eikä sote-uudistusta ilman huolta työpajakentän tulevaisuudesta! Uudistuksella tavoitellaan paljon hyvää, kuten hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämistä sekä palveluiden saatavuuden parantamista, mutta lakiesityksen mukainen toteutus synnyttää palvelupuutteita ja uhkaa kunnallisten työpajojen tulevaisuutta. Jos uudistus toteutuu esitetyn mukaisesti, kunnalliset työpajat eivät voi enää jatkossa tuottaa sote-maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta. Suomessa … Jatkuu

  Lue uutinen ”Sote-uudistus uhkaa työpajojen toimintaa”

 • Etsivän työpäivä

  Julkaistu:

  Etsivän nuorisotyöntekijän työnkuva on laaja ja työpäivät poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Etukäteen suunniteltu työpäivä voi muuttua hetkessä toisenlaiseksi. Mielestäni tämä tekee etsivän nuorisotyöntekijän työkentästä erittäin mielenkiintoisen ja tuo sopivasti haasteita, eikä aina voi edes tietää, mitä työpäivä tulee pitämään sisällään. Valitsin sattumanvaraisesti yhden työpäivästäni, josta teille kerron.

  Lue uutinen ”Etsivän työpäivä”

 • Into: oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet kannatettavia – etsivän nuorisotyön roolia tarkennettava ja työpajojen asemaa vahvistettava

  Julkaistu:

  Into antoi eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon oppivelvollisuuslaista. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia. Into on kuitenkin huolissaan tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten tarpeisiin vastaamisesta sekä etsivän nuorisotyön roolista uudistuksessa. Koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn tarvitaan vahvempia toimia.

  Lue uutinen ”Into: oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet kannatettavia – etsivän nuorisotyön roolia tarkennettava ja työpajojen asemaa vahvistettava”

 • Into: Korona on kasvattanut nuorten tuen tarpeita – etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus on tärkeää turvata

  Julkaistu:

  Into antoi lausunnon eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2021. Lausunnossa käsitellään pyydetyn mukaisesti nuorten hyvinvointia, koronaepidemian vaikutuksia ja toiminnan painopisteitä sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tarvetta ja resursseja. Lisäksi Into nostaa esille sote-uudistuksen, oppivelvollisuuden laajentamisen ja nuorten työllisyyden edistämisen.

  Lue uutinen ”Into: Korona on kasvattanut nuorten tuen tarpeita – etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus on tärkeää turvata”

 • Miten koulutuspolulta putoaminen estetään?

  Julkaistu:

  Inton vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen pohtii blogikirjoituksessaan oppivelvollisuuden laajentamisen haasteita ja listaa parhaat keinot koulupudokkuuden minimoimiseen.

  Lue uutinen ”Miten koulutuspolulta putoaminen estetään?”

 • Into: Lakiesitys palkkatuen rahoittamisesta lisää työnhakijoiden yhdenvertaisuutta

  Julkaistu:

  Into antoi lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2020 vp). Lakiesityksen mukaan väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti voimassa oleva palkkatuen ja starttirahan rahoittamista koskeva säännös muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällöin valtion työttömyysetuuksiin varaamia määrärahoja voitaisiin käyttää palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen jatkossakin. Lakiesitys on kannatettava. Se varmistaa palkkatukimäärärahojen riittävyyttä, … Jatkuu

  Lue uutinen ”Into: Lakiesitys palkkatuen rahoittamisesta lisää työnhakijoiden yhdenvertaisuutta”

 • Vapaaehtoinen pakko – uhka vai mahdollisuus?

  Julkaistu:

  En ole koskaan pelännyt tarttua uusiin haasteisiin, mutta jos olisin tiennyt mitä vuosi 2020 tuo tullessaan, olisi ehkä kannattanut. Aloitin syksyllä 2019 Kemijärvellä sijaitsevan Saura-säätiön toimitusjohtajan sijaisuudessa toimien kuitenkin edelleen puolikkaalla työajalla myös Meriva-säätiön nuorten työpajan kehittämistehtävissä ja Lapin ALU-koordinaattorina –  mainio yhdistelmä, jossa jokainen prosentti tukee toistaan. Tätä kokonaisuutta on nyt takana reipas vuosi. … Jatkuu

  Lue uutinen ”Vapaaehtoinen pakko – uhka vai mahdollisuus?”

 • AMOSAA-webbplattformen lanseras i november för att göra verkstädernas och utbildningsanordnarnas samarbete smidigare

  Julkaistu:

  I samarbetet mellan verkstäder och anordnare av yrkesutbildning har det redan länge talats om att utarbeta rapporter om identifierade lärmiljöer. En rapport har varit verkstadens sätt att berätta för utbildningsanordnaren (Och den potentiella studeranden!) om vilka möjligheter som kan erbjudas gällande alternativa lärmiljöer. Rapporter har utarbetats med hjälp av olika verktyg, av vilka bl.a. Paikko … Jatkuu

  Lue uutinen ”AMOSAA-webbplattformen lanseras i november för att göra verkstädernas och utbildningsanordnarnas samarbete smidigare”

 • Simningen gav mig en känsla av ”flyt”

  Julkaistu:

  Hur har du hittat din grej? I bloggserien "Alla inspireras av något!" berättar de som jobbar som uppsökare, på ungdomsverkstäderna, tjänsternas kunder, intressenterna och beslutsfattarna vad de inspireras av i sina liv, i arbetet eller som kunder. Den här gången är det Sabina Öhman som antar Intos bloggutmaning.

  Lue uutinen ”Simningen gav mig en känsla av ”flyt””

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry