Into: Osatyökykyisten työllisyyttä voidaan edistää nykyisiä välityömarkkinoita kehittämällä

Into lausui ja oli kuultavana 10.11.2021 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa Työkanava Oy:n perustamisesta. Esityksen mukaan Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tarkoituksena olisi työllistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Osatyökykyisten työllistämisen edistäminen on tärkeää, mutta tarvitaanko siihen uutta yritystä?

Esityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan uusi valtion omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on työllistää heikossa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä ja tukea heidän siirtymistään avoimille työmarkkinoille. Yhtiön toiminta-ajatus perustuu Ruotsissa vastaavaa toimintaa harjoittavan Samhall Ab:n tavoitteisiin. Työkanavan toiminta kohdistuisi kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleviin osatyökykyisiin. Osatyökykyiset henkilöt palkattaisiin lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin normaalein työehdoin. Työ olisi ensisijaisesti avustavaa työtä tai suorittavia tehtäviä. Työkanava Oy:lle osoitettaisiin 20 miljoonan euron suuruinen peruspääoma, joka rahoitettaisiin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Lisäksi sille varattaisiin valtionavustuksena 10 miljoonan euron vuosittainen määräraha.

Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen

Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen on tärkeää ja siihen tulee panostaa nykyistä vahvemmin. Tähän ei kuitenkaan olisi tarvinnut perustaa uutta yritystoimijaa. Into huomauttaa, että nykyisiä välityömarkkinoita kehittämällä olisi voitu edistää vaikuttavasti osatyökykyisten työllistymistä. Nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kohderyhmiä olisi voitu laajentaa ja palvelujärjestelmän aukkoja paikata. Nykyiset välityömarkkinat toimivat laajasti koko Suomessa, työpajatoimintaakin on yli 90 % Suomen kuntia. Uusi toimija aloittaa vain tietyillä valituilla alueilta eikä sen palvelut ole siten kaikille saavutettavissa.

Työkanava Oy:n kohderyhmä ja tehtävät

On tarkoituksenmukaista, että Työkanava Oy:n toiminta kohdentuu vaikeimmassa asemassa oleviin osatyökykyisiin. Kohderyhmän tarkentuminen lausuntopalautteiden ansiosta on olennaista, jotta erityistehtäväyhtiö ei tuota päällekkäisiä palveluja nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa.

Esityksestä on kuitenkin luettavissa, että kohderyhmää voidaan laajentaa Työkanava Oy:n jatkokehittämisessä. Into korostaa, että kohderyhmän rajauksesta tulee pitää kiinni myös jatkossa.

Erityistehtäväyhtiön tehtävänä olisi synnyttää työpaikkoja ja työsuhteita vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyisille. On olennaista, että päällekkäisyyttä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden kanssa vältetään.

Osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi on tarjolla oltava yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia valmennuspalveluita. Työkanava Oy:n henkilöstössä ei kuitenkaan ole valmennushenkilökuntaa. Työkanavan tulee hyödyntää valmennuspalveluiden hankkimisessa välityömarkkinatoimijoiden osaamista.

Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat monialaisia palveluita. On olennaista, että tuen tarjoamisessa hyödynnetään nykyisiä välimarkkinatoimijoita. Välityömarkkinoiden osaamista on tarkoituksenmukaista hankkia esimerkiksi yksilö- ja työvalmennukseen sekä työhön valmennuksen osalta.

Välityömarkkinoiden kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen

Into edellyttää, että nykyisten toimivien palveluiden ja välityömarkkinatoimijoiden rahoitus turvataan, mikäli uusi Työkanava Oy toteutetaan. Hallitusohjelmaan on kirjattu ”Kehitetään välityömarkkinoita” – kehittämistyön painopiste on nyt kuitenkin siirtynyt uuden toimijan kehittämiseen. Myös nykyisiä välityömarkkinoita tulee kehittää ja hyödyntää työllisyyden edistämisessä entistä laajemmin. Onnistuakseen tehtävässään Työkanava Oy tarvitsee yhteistyökumppanikseen välityömarkkinatoimijoita.

Lue lausunto.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry