Työpajavalmennuksen mielekkyys nousee onnistumisista

Into on mukana nuorisotyön viikolla 11.-17.10. Viikon teemana on tänä vuonna hyvinvointi nuorisoalalla. Viikon aikana julkaistaan blogeja, joissa tarkastellaan hyvinvointia, työssä jaksamista ja työn merkityksellisyyttä erityisesti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan näkökulmasta. Tällä kertaa kirjoittajina ovat työpajojen alueelliset koordinaattorit Sari Rantala Keski-Suomesta ja Veijo Wienkoop pääkaupunkiseudulta.

Kun nuori onnistuu, saa positiivisia kokemuksia ja pääsee elämässään eteenpäin. 

Työpajojen henkilöstölle valmentautujan jatkopolun löytyminen on kaikkein palkitsevinta työssä. Tämä käy selkeästi ilmi Inton tekemässä kyselyssä; meille työpajatoimijoille on tärkeää, että nuori pääsee elämässään eteenpäin. Hyvän tekeminen ja nuoren auttaminen luovat vahvan merkityksellisyyden tunteen työntekijälle ja auttaa jaksamaan työssä. 

Jatkopolun löytyminen oli vastauksissa ylivoimaisesti yleisimmin mainittu – yli kaksi kertaa useammin kuin muut tekijät (65 mainintaa). Yhteensä kyselyyn vastasi 124 työpajatoiminnan ammattilaista. Voidaan sanoa, että kentällä työpajatyön missio on sisäistetty oikein silloin, kun perustehtävässä onnistuminen tuo työskentelyyn mielekkyyttä. Valmennustyössä onnistumisen tunnistaminen edellyttää siis myös tietoa valmentautujan jatkosijoittumisesta. 

Nuorilta tuleva palaute on tärkeintä, auttaa jaksamaan.

Kyselyssä kartoitettiin myös työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Yli puolet vastaajista tunnisti nuorilta saadun palautteen yhdeksi merkittävimmistä työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi. Suoraa puhetta arvostetaan ja toivotaan. 

Tämäkin on hieno tulos. Valmentautujilta saatu palaute on olennaisessa osassa, kun pohdimme työtehtävien tarkoitusta. Herkällä korvalla kuunneltu palaute auttaa meitä toimimaan paremmin ja positiivinen palaute saa hymyn huulille. 

Hyvää oloa tuottaa hyvä ja toisten työtä arvostava työyhteisö.

Yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta ei voi korostaa liikaa. Kollegiaalisen ja esihenkilön tuen merkitys on usein se voima, joka kannattelee huonoinakin päivinä. Kollegoilta ja esihenkilöiltä saatu tuki sai kyselyssä yhteensä 45 mainintaa.  

Valmennusalan ammattilaisina meillä on hyvä ote tsemppaamiseen. Kollegoita autetaan ja kannustetaan herkästi. Parhaimmissa organisaatioissa myös esihenkilöt ovat sisäistäneet valmentavan johtamisen ja toimivat sen mukaisesti. 

Joskus voi tulla onnistumisen kokemuksia, kun saa vietyä uudistuksia eteenpäin.

Riittävät haasteet työssä ovat varmasti toteutuneet meillä kaikilla korona-aikana. Työpajoilla on otettu isoja digiloikkia ja kehitelty hybridimalleja valmennukseen muun työn ohella. Muutosvauhti on ollut kova ja koetellut henkilöstöä paikoin kovastikin. 

Oman osaamisen kehittyminen sai kyselyssä 12 hyvän olon lähteen mainintaa. Olemme tyytyväisiä, kun opimme uutta ja kehitymme. Erityisen hyvältä tuntuu, kun huomaamme osaamisemme korreloivan suoraan työpajatoiminnan laatuun. 

Sari Rantala, Keski-Suomen työpajojen alueellinen koordinaattori, Sovatek-säätiö
Veijo Wienkoop, Pääkaupunkiseudun työpajojen alueellinen koordinaattori, Omnian Nuorten työpajat

Lähteet:

Elo: Neljä vinkkiä merkityksellisyyden lisäämiseen työssä

Filosofian akatemia: Frank Martela, Merkityksellisen työn kolme elementtiä

Duunitori: Johtaja, näin johdat merkitystä

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry