Ajankohtaista

 • Kannanotto: Heikossa asemassa olevien palvelut turvattava – kolmas sektori tarvitsee tukipaketin

  Julkaistu:

  Kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijat pelkäävät, että työllistymisessä tukea tarvitsevien elämäntilanne ja palvelujen saatavuus heikentyy edelleen koronaepidemian seurauksena. Palveluja tuottavat yhdistykset ja säätiöt ovat toiminnan supistusten takia samalla lailla talousvaikeuksissa kuin yritykset. Toimijat vaativat maan hallitukselta 20 miljoonan euron kriisirahoitusta ja tukipakettia palvelujen turvaamiseksi myös heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Poikkeustilan vuoksi radikaalisti heikentynyt taloustilanne on vienyt monen työpajakentällä palveluja … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kannanotto: Heikossa asemassa olevien palvelut turvattava – kolmas sektori tarvitsee tukipaketin”

 • Työpajat ja etsivä nuorisotyö voivat avata ovensa 1.6. alkaen

  Julkaistu:

  Hallitus linjasi 4.5. koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. 1.6. alkaen avataan vaiheittain tiloja, joihin kuuluvat mm. nuorisotilat, järjestöjen kokoontumistilat sekä kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. 1.6. alkaen lievennetään myös kokoontumisrajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Lue lisää hallituksen linjauksista

  Lue uutinen ”Työpajat ja etsivä nuorisotyö voivat avata ovensa 1.6. alkaen”

 • Kuntaliitto linjaa vaikeimmin työllistettävien palveluista ja työpajatoiminnasta

  Julkaistu:

  Kuntaliitto toteaa, ettei kunta ei voi jättää erityistä tukea tarvitsevia ilman palveluita koronavirusepidemian aikana. Palveluja, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua, tulee ensisijaisesti mukauttaa ja hyödyntää esim. etätyötä ja -ohjausta, jos se palvelun toteutumisen kannalta on perusteltua. Uusia työtapoja kannattaa kokeilla joustavasti. Näin pystytään ylläpitämään myös asiakkaiden etuudet.  Työpajatoiminnan jatkamisessa tulee huomioida:  Ensisijaisesti pyritään järjestämään etätyömahdollisuuksia joko osittain tai kokonaan.  … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntaliitto linjaa vaikeimmin työllistettävien palveluista ja työpajatoiminnasta”

 • Koronavirustilanteeseen liittyvä erityisavustushaku nuorten työpajatoimintaan

  Julkaistu:

  Koronaviruskriisi (COVID-19 –epidemia) koskettaa yhteiskuntaa, mukaan lukien nuorisoalaa, laajasti. Uusi tilanne aiheuttaa muutoksia nuorten työpajatoimintaan ja joissain tapauksissa sellaisten tulojen menetyksiä, jotka ovat nuorten työpajatoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä. Avustuksen tavoitteena on lievittää koronavirustilanteen aiheuttamia seurauksia valtionapukelpoisiksi hyväksyttyjen nuorten työpajatoiminnan järjestäjien toimintaan. Tavoitteena on turvata nuorten työpajatoimintapoikkeustilanteessa ja siten varmistaa, että nuorten työpajat voivat tarjota nuorille … Jatkuu

  Lue uutinen ”Koronavirustilanteeseen liittyvä erityisavustushaku nuorten työpajatoimintaan”

 • Mitä kirjata kohtaamisista PARenttiin?

  Julkaistu:

  Etsivä nuorisotyö kohtaa nuoria monissa paikoissa esimerkiksi oppilaitoksissa, nuorisotaloilla, kutsunnoissa, julkisilla paikoilla ja netin välityksellä. Tärkeää on muistaa, kuinka asiat kirjataan Parenttiin, että tilastot pysyvät valtakunnallisesti yhteneväisenä.

  Lue uutinen ”Mitä kirjata kohtaamisista PARenttiin?”

 • Etsivän nuorisotyön uusi arki – näin se käy!

  Julkaistu:

  Etsiville nuorisotyöntekijöille ja työpajoille tehtiin kysely poikkeustilanteen vaikutuksista maaliskuussa 2020. Etsivistä 97 % kertoi tekevänsä etsivää nuorisotyötä somessa tai muilla verkkopohjaisilla alustoilla sekä pitämällä yhteyttä esim. puhelimitse tai muulla työkalulla. 42 % vastaajista kertoi tekevänsä etsivää nuorisotyötä kasvokkain yksilötyönä huomioiden ohjeistuksen ja vain äärimmäisen akuuteissa tilanteissa. Tällöinkin tapaamiset on pyritty järjestämään ulkoilmassa. Julkisille paikoille kertoi jalkautuvansa 17 % etsivistä nuorisotyöntekijöistä. ”Työ itsessään ei … Jatkuu

  Lue uutinen ”Etsivän nuorisotyön uusi arki – näin se käy!”

 • Uusi arki – näin se käy!

  Julkaistu:

  Etsiville nuorisotyöntekijöille ja työpajoille tehtiin kysely poikkeustilanteen vaikutuksista maaliskuussa 2020. Etsivistä 97 % kertoi tekevänsä etsivää nuorisotyötä somessa tai muilla verkkopohjaisilla alustoilla sekä pitämällä yhteyttä esim. puhelimitse tai muulla työkalulla. 42 % vastaajista kertoi tekevänsä etsivää nuorisotyötä kasvokkain yksilötyönä huomioiden ohjeistuksen ja vain äärimmäisen akuuteissa tilanteissa. Tällöinkin tapaamiset on pyritty järjestämään ulkoilmassa. Julkisille paikoille kertoi jalkautuvansa 17 % etsivistä nuorisotyöntekijöistä.

  Lue uutinen ”Uusi arki – näin se käy!”

 • TEM suosittaa työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista etäyhteyksin

  Julkaistu:

  Valtakunnallinen työpajayhdistys on kysynyt työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) tarkennusta toimenpiteiden toteuttamisesta koronaepidemian aikana. Linjauksista on aiemmin ollut ristiriitaista tietoa ja käytännöt ovat vaihdelleet. TEM suosittaa, että toimenpiteitä, kuten työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa, jatketaan ja toteutetaan vaihtoehtoisin tavoin, kuten etäyhteyksin. TEM on ohjeistanut TE-toimistoja aiheesta sisäisellä ohjeistuksella. Lisätiedot:  Reetta Pietikäinen, p. 010 279 2723, reetta.pietikainen@tpy.fi

  Lue uutinen ”TEM suosittaa työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista etäyhteyksin”

 • Työpajatoimintaa verkossa – mitä, missä, milloin?

  Julkaistu:

  Etsiville nuorisotyöntekijöille ja työpajoille tehtiin kysely poikkeustilanteen vaikutuksista maaliskuussa 2020.  Työpajojen vastaajista 64 % kertoi, että valmennusta tehdään poikkeustilan aikana somessa tai verkkopohjaisilla alustoilla. 97 % etsivistä kertoi tekevänsä etsivää nuorisotyötä verkossa poikkeustilan aikana. Poikkeustila on muuttanut etenkin työpajojen toimintaa ja valmennusta merkittävästi, kun valmennusta ei voida järjestää fyysisesti. Kuten eräs vastaaja sanoi, työpaja on … Jatkuu

  Lue uutinen ”Työpajatoimintaa verkossa – mitä, missä, milloin?”

 • Kysely poikkeustilan vaikutuksista etsivän nuorisotyön nuorille ja työpajojen valmentautujille

  Julkaistu:

  Toteutamme kyselyn etsivän nuorisotyön asiakkaana olleille nuorille sekä työpajojen valmentautujille koronaepidemian vaikutuksista heidän elämäntilanteeseensa ja tuentarpeisiin. Toivomme, että välität kyselyä sekä nykyisille että aikaisemmille etsivän nuorisotyön asiakkaille sekä työpajojen osalta kaikille valmentautujille riippumatta siitä, onko työpajatoimintaa kyetty jatkamaan, onko se keskeytynyt tai onko valmentautuja itse keskeyttänyt työpajatoiminnan. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä vastaajia voida tunnistaa. Etsivän … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kysely poikkeustilan vaikutuksista etsivän nuorisotyön nuorille ja työpajojen valmentautujille”

 • STM:n ohje suosittaa kuntouttavan työtoiminnan jatkamista vaihtoehtoisilla tavoilla

  Julkaistu:

  Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa kuntouttavasta työtoiminnasta ja suosittaa sen jatkamista esimerkiksi verkkovalmennuksena.  Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laatinut 8.4. kunnille tarkennetut ohjeet kuntouttavan työtoiminnan toteutustavoista koronavirusepidemian ajalle. Suositukset ovat voimassa 31.7.2020 asti. STM korostaa, että vaikka valtioneuvosto periaatepäätöksessään 16.3. mainitsi kuntouttavan työtoiminnan suljettavien toimintapaikkojen listassa, linjaus ei poistanut kuntien kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa järjestämisvastuuta. Epidemiatilanne asettaa kuitenkin rajoituksia toiminnan toteutustavoille. Kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan epidemiatilanteen ajaksi, jos se ei … Jatkuu

  Lue uutinen ”STM:n ohje suosittaa kuntouttavan työtoiminnan jatkamista vaihtoehtoisilla tavoilla”

 • Poikkeustila on vaikeuttanut työpajojen toimintaa. Etsivä nuorisotyö siirtynyt toimimaan verkossa.

  Julkaistu:

  TPY on kartoittanut kahdella kyselyllä poikkeustilan vaikutuksia työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ja niiden kohderyhmiin. Kyselyihin tuli kaikkiaan lähes 800 vastausta. Toisella kyselyllä kartoitettiin poikkeustilan vaikutuksia työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. Siihen saatiin 677 vastausta. Kyselyyn vastasi 155 työpajavalmentajaa ja 106 työpajaesimiestä. Etsivästä nuorisotyöstä kyselyyn vastasi 323 etsivää nuorisotyöntekijää sekä 93 etsivän nuorisotyön esimiestä.  Lisäksi erillisellä kyselyllä kartoitettiin poikkeustilan vaikutuksia työpajojen toimintaan ja talouteen. Tähän kyselyyn … Jatkuu

  Lue uutinen ”Poikkeustila on vaikeuttanut työpajojen toimintaa. Etsivä nuorisotyö siirtynyt toimimaan verkossa.”

 • Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön esitetään lisämäärärahaa

  Julkaistu:

  Hallitus on kokoontunut tällä viikolla kehysriiheen, jossa se päätti vuoden 2020 toisesta lisätalousarvioesityksestä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Toisessa lisätalousarvioesityksessä keskitytään koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin. Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ehdotetaan 1,5 milj. euron lisämäärärahaa koronavirustilanteen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Tälle lisämäärärahalle on suuri tarve. TPY on selvittänyt koronan vaikutuksia etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan, ja seuraukset ovat organisaatioiden … Jatkuu

  Lue uutinen ”Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön esitetään lisämäärärahaa”

 • Kehysriihi: Työpajojen toimintaedellytykset turvattava ja etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava

  Julkaistu:

  Työpajojen toimintaedellytykset on turvattava muuttuneessa tilanteessa Työpajapalveluita tulee vahvistaa Työpajojen asiakaskunnan tuentarpeet ovat poikkeustilanteessa entisestään kasvaneet. Jo nyt on viitteitä valmentautujien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin heikkenemisestä. Jos asiakkaat eivät saa tarpeisiinsa vastaavia palveluita, ongelmat kasautuvat. ​Työpajojen verkkovälitteisten palvelujen kehittämiseen tarvitaan resursseja Poikkeustilanteessa työpajoilla on tarve kehittää uusia verkkovälitteisiä toimintatapoja sekä yksilöllisen tuen että yhteisöllisen ryhmävalmennuksen tarjoamiseen. … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kehysriihi: Työpajojen toimintaedellytykset turvattava ja etsivän nuorisotyön rahoitusta nostettava”

 • Mielipide: Työpajatoiminnan keskeytyminen on lisännyt ahdistusta ja päihteiden käyttöä

  Julkaistu:

  Työpajatoimijat ovat erityisen huolissaan niistä valmentautujista, joilla on haasteita arjessa selviytymisessään TE-toimistot ja kunnat ovat poikkeustilan aikana keskeyttäneet kokonaan monia työttömille tarjottavia palveluita, kuten kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun. Tuen ja ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole kadonnut, päinvastoin. Palveluiden päättäminen kohdentuu heikoimmassa asemassa oleviin ja vaikeuttaa entisestään heidän tilannettaan. Työpajatoimintaan osallistuu vuosittain yli 27 000 valmentautujaa, ja … Jatkuu

  Lue uutinen ”Mielipide: Työpajatoiminnan keskeytyminen on lisännyt ahdistusta ja päihteiden käyttöä”

 • Etsivä nuorisotyö on tehokasta

  Julkaistu:

  Kansanedustaja Jukka Gustafsson kritisoi etsivää nuorisotyötä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.3.). Etsivä nuorisotyö (jatkossa ENT) työskentelee 15–28-vuotiaiden nuorten kanssa. Osa nuorista on sellaisessa tilanteessa, että työtä voi kutsua ennalta ehkäiseväksi. Suuri osa nuorista on kuitenkin tilanteessa, jossa ENT on vahvasti korjaavaa työtä. Nuorella saattaa olla lapsuudesta saakka jatkunutta laiminlyöntiä, ensimmäisestä luokasta saakka jatkunutta koulukiusaamista, traumaattisia tapahtumia omassa tai perheen elämässä, ulkopuolisuutta, köyhyyttä tai terveysongelmia.

  Lue uutinen ”Etsivä nuorisotyö on tehokasta”

 • Koulutuksia ja kotitehtäviä etätoimistoille

  Julkaistu:

  Etsivän nuorisotyön arki muuttui uudenlaiseksi korona-arjeksi, normaalin tilalle tuli etätyötä ja uudenlaisia menetelmiä. Jotta työssä säilyy innostus ja motivaatio myös tulevaisuudessa, on syytä vaalia työhyvinvointia sekä laajentaa osaamista normaaliin tapaan. Kokosimme tähän juttuun koulutustallenteita sekä kotitehtäviä itseopiskeluun. Näiden koulutusten avulla voit tutkia ammatillisuuttasi ja työssä jaksamistasi, sekä laajentaa osaamistasi eri teemoihin.

  Lue uutinen ”Koulutuksia ja kotitehtäviä etätoimistoille”

 • Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää verkkovälitteisesti

  Julkaistu:

  Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen verkkovalmennuksena on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan mahdollista. STM:n 20.3. julkaiseman ohjeen mukaan kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilan aikana, mikäli se pystytään järjestämään vaihtoehtoisilla tavoilla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Yli 10 hengen kokoontumisia sekä muita turhia kasvokkaisia kontakteja tulee välttää poikkeustilan aikana.  TPY on kysynyt STM:stä tarkennusta ohjeeseen. STM:n poikkeustilaa käsittelevässä ohjeessa mainittu … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää verkkovälitteisesti”

 • Diginatiiveista digisyrjäytetyiksi

  Julkaistu:

  Olin 5-vuotias vuonna 1988, kun perheeseemme tuli ensimmäinen tietokone. Wyse -merkkinen tietokone toimi 8MHz nopeudella, siinä oli 512kt muistia ja ohjelmat ladattiin 3,25" lerpuilta. Koneessa oli tekstipohjainen MS DOS -käyttöjärjestelmä. Tuo päivä on jäänyt lähtemättömästi mieleeni. Ensimmäisenä asiana opettelin tietokoneella lukemaan ja kirjoittamaan. Siitä alkoi polkuni digitaalisessa maailmassa.

  Lue uutinen ”Diginatiiveista digisyrjäytetyiksi”

 • Kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilanteen aikana

  Julkaistu:

  Kuntouttavan työtoiminnan jatkumisesta poikkeustilassa on ollut monin paikoin ristiriitaista tietoa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeen mukaan kuntouttavaa työtoimintaa voidaan kuitenkin jatkaa, mikäli se pystytään järjestämään vaihtoehtoisilla tavoilla ja siitä sovitaan asiakkaan kanssa. Yli 10 hengen kokoontumisia sekä muita turhia kasvokkaisia kontakteja tulee välttää poikkeustilan aikana. Ohje mahdollistaa kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisen esimerkiksi verkkovälitteisesti. Mikäli kunta ei pysty … Jatkuu

  Lue uutinen ”Kuntouttava työtoiminta voi jatkua poikkeustilanteen aikana”

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry