Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta kannattelevat yli korona-ajan

Moni yksinäisyyden ja mielenterveyden haasteiden kanssa painiva nuori ja aikuinen jäi ilman tukipalveluja ja ihmiskontakteja koronaepidemian alettua. Nuorisotyössä, järjestöissä ja työpajoilla ihmisiä on kohdattu myös korona-aikana. Tuoreet tulokset lähes 7000 nuoren ja aikuisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta osoittavat, että apuun on oltu tyytyväisiä.  

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta saavat kiitettävän arvosanan myös etäolosuhteissa 

Koronaepidemian myötä tulleet rajoitteet vaikuttivat merkittävästi myös etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Palveluita on toteutettu tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta ja pienryhmissä. Epidemian alkaessa oltiin uuden kynnyksellä, mutta vuoden aikana toimintaa sopeutettiin onnistuneesti. Sovari 2020 -tulosten mukaan nuoret antavat etsivälle nuorisotyölle arvosanan 4,6 ja valmentautujat arvosanan 4,3 työpajatoiminnalle asteikolla 1–5. Tyytyväisyys palveluihin on pysynyt kiitettävällä tasolla.

”Asioihin sai vastauksia tosi nopeasti. Tuntuu, että on pidetty huolta, ja ollaan aidosti kiinnostuneita minun asioistani.” – Etsivän nuorisotyön nuori 

”Uskomatonta, kuinka paljon ja laajasti sain apua. Asiani otettiin heti asiaksi hoitaa, ja rullat saatiin pyöriin. Monella elämän osa-alueella oli ongelmia, enkä itse tiennyt, mistä aloittaa. Etsivä auttoi kaikissa asioissa, välissä jopa kädestä pitäen.” – Etsivän nuorisotyön nuori 

”Työpajalla olen saanut tutustua mahtaviin ihmisiin, sekä työharjoittelijat että ohjaajat ovat olleet aina minun tukenani, ja jos on ollut vaikeampia tilanteita, niin niihin on aina pystynyt kysyä apua. Tulen aina muistamaan tämän työjakson lämpimästi.” – Työpajan valmentautuja 

”Työpajan ihmiset ovat todella mukavia ja ihania ja auttavat ja tukevat kaikessa. Olen saanut itseluottamusta, rohkeutta, selkeyttä elämään ja hyvää mieltä. Olen löytänyt uusia harrastuksia ja mielekästä tekemistä. Päivärytmini on parantunut huimasti ja yleinen jaksaminen on jo parempi.” – Työpajan valmentautuja 

Nuoret kokevat, että he ovat saaneet etsivistä nuorisotyöntekijöistä rinnalla kulkijoita, joiden tukeen voi luottaa missä tahansa asiassa. Nuorista 83 % arvioi, että etsivät ovat onnistuneesti etsineet vaihtoehtoisia ratkaisuja heidän avuntarpeisiinsa. 95 % nuorista on tyytyväisiä etsivältä saamaansa apuun ja tukeen. Etsivän työssä keskeisessä osassa on pysähtyminen nuoren asian äärelle ja aito kuulluksi tuleminen.

”Etsivä tuki, auttoi ja kuunteli. Tsemppasi minua ja auttoi näkemään vaihtoehtoja.” – Etsivän nuorisotyön nuori 

Nuorista 71 % kertoo saaneensa keskustelutukea etsivältä. Apu yltää moniin käytännön asioihin: nuorten kanssa käsitellään etenkin virastoasioiden hoitamiseen, opiskeluun, työnhakuun, muihin palveluihin pääsemiseen, raha-asioihin ja asumiseen liittyviä asioita.

”Olen saanut apua Kela- ja TE-toimistoasioiden hoitamisessa, kuten myös työnhaussa. Minua on kannustettu hyvin ja olen saanut aina apua etsiviltä, kun olen tarvinnut.” – Etsivän nuorisotyön nuori 

Työpajojen valmentautujista 82 % kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa. Työpajaryhmissä vertaistuen merkitys on noussut ennennäkemättömän suureksi: 77 % valmentautujista on saanut vertaistukea muilta valmentautujilta.

”Olen saanut paljon itseluottamusta ja rohkaisua niin ohjaajalta kuin myös muilta työpajan nuorilta. Minusta tuntuu, että minua arvostetaan ja minut otetaan vakavasti. Olen kehittynyt monessa eri asiassa niin arjen hallinnan puolella kuin muiden luovien taitojen suhteen.” – Työpajan valmentautuja 

Yli 90 % nuorista ja aikuisista kokenut sosiaalista vahvistumista

Sovari 2020 -tulosten mukaan yli 90 prosenttia nuorista ja aikuisista koki psykososiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Vaikutukset ovat laaja-alaiset: valtaosa vastaajista on kokenut itseluottamuksen, sosiaalisten taitojen, arjen- ja elämänhallinnan sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittymistä. Kuusi kymmenestä vastaajasta on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan tai -taidoissaan palvelujakson aikana.

Työpajatoiminnassa sosiaalinen vahvistuminen on ollut entistäkin laajempaa. Se on merkinnyt useimmiten päivärytmin parantumista, oman osaamisen ja hyvien ominaisuuksien tunnistamista sekä taitoa ja rohkeutta toimia toisten ihmisten kanssa. Etsivässä nuorisotyössä sosiaalinen vahvistuminen näkyy erityisesti virastoasioiden, raha-asioiden ja muiden käytännön asioiden hoitamisessa sekä omien vahvuuksien ja jatkopolkujen jäsentymisenä.

Nuoria on kannateltu elämänpoluillaan eteenpäin etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa koronaepidemiankin aikana. Erityisesti etsivässä nuorisotyössä merkittävä osa työstä on nuorten mielenterveyden tukemista. Työpajatoiminnassa valmentajien tarjoaman tuen lisäksi myös vertaisten tuella on kannatteleva vaikutus.

”Etsivän työntekijän puheille saa mennä puhumaan semmoisena kuin itse on. Uskaltaa puhua kipeistäkin asioista. Saan etsivältä tukea omaan jaksamiseen, sekä voimia kannatella läheisiäni.” – Etsivän nuorisotyön nuori 

”Sain itsetuntemusta ja kasvua ihmisenä. Itseluottamusta. Virheellisten ajattelumallien purkua ja uusien terveempien ajatuksien esiin tulemista. Vahvuutta ihmisenä.” – Työpajan valmentautuja 

Monet nuoret ja aikuiset käsittelevät haasteellisia asioita etsivän nuorisotyöntekijän tai työpajan valmentajan kanssa. Saatu tuki parantaa elämänhallintaa: kuusi kymmenestä asiakkaasta on kokenut entistä vahvemmin, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja selvitä ongelmista vastaisuudessakin.

”Etsivän jaksava ja empaattinen asenne tuo ainakin itselle olon, että ei voi luovuttaa. Viitseliäs ja yrittävä ote tarttuu.” – Etsivän nuorisotyön nuori 

”Kaikki tuki, apu ja tietämys mitä olen saanut ollut todella hyvää ja auttanut paljon. Etsivän avulla pääsin kuntoutukseen ja sieltä opiskelemaan ammattia, johon valmistun muutaman viikon päästä. Ilman etsivää en olisi tähän pystynyt.  

Koen, että olen saanut apua asioihin, joita en olisi itsekseni saanut hoidettua ja myös kannustusta yrittämään uusia asioita, mitä en ennen ole uskaltanut koittaa. Etsivän kanssa keskusteluista on jäänyt hyvä fiilis aina lähtiessä ja on löytynyt paljon enemmän mahdollisuuksia, mitä voi tulevaisuudessa tehdä, kuin itse olen ajatellut”. – Etsivän nuorisotyön nuori 

”Olen saanut kokeilla uusia asioita ja tavata uusia ihmisiä. Olen oppinut paljon omista vahvuuksistani ja saanut positiivista suuntaa elämälleni. Sain työpajalta paljon tukea ja kannustusta, mistä olen kiitollinen. Ajatukseni itsestäni ja osaamisestani muuttuivat paljon. Minulle tuli olo, että osaan ja pystyn.” – Työpajan valmentautuja 

Olen saanut paljon hyvää! Vuorovaikutustaitoni ja itsetuntoni ovat parantuneet, usko omiin kykyihin ja toimijuuteen, tulevaisuuden selkeytyminen ja toivo oman paikan löytämisestä työelämässä, iloa ja hyvinvointia arkeen. – Työpajan valmentautuja 

”Työpaja on antanut minulle lisää varmuutta elämääni, uskallan tehdä paljon enemmän ja uskallan kuunnella itseäni paremmin kuin työpajalle tullessani. Minusta on myös tullut paljon varmempi pajajaksoni aikana, ja olen tehnyt jo monta asiaa, jotka ennen olisivat tuntuneet ylitsepääsemättömiltä.” – Työpajan valmentautuja 

Sovari-mittarilla kerätään vuosittain tietoa kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista

Sovari 2020 -tulokset kertovat 6800 ihmisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista. Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Sovari-tiedontuotanto sisältyy kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskustoimintaan, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

”Tuntuu, että on pidetty huolta” Etsivän nuorisotyön valtakunnalliset Sovari 2020-tulokset
”Pystyn asioihin, joihin en uskonut pystyväni” Työpajatoiminnan valtakunnalliset Sovari 2020-tulokset

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry