Oikeus laadukkaaseen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan kuuluu myös nuorille aikuisille

Vantaalla herättiin kaksi vuotta siihen, että jokaisella nuorella aikuisella tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen yhtä lailla kuin lapsilla ja nuorilla. Keskeisenä ajurina toimintaan oli se, että sen avulla haluttiin tukea etenkin työpajanuoria. Parhaimmillaan toiminta toimii jatkumona pajajaksolle tai tuo nuoria toimintaan sitä kautta. Toimintaa ei lähdetty vain tekemään, vaan haluttiin pureutua tarkemmin siihen, mitä nuoret aikuiset halusivat. Katja Günther ja Mimmi Kosonen Vantaalta kertovat Vantaan kokemuksista matalan kynnyksen harrastustoiminnan järjestämisestä nuorille aikuisille.

Toukokuussa 2019 Vantaalla toteutettiin laaja kysely harrastuksista ja vapaa-ajantoiminnoista 18–28-vuotiaille nuorille aikuisille, jossa kartoitettiin ideoita ja osallistumisen esteitä. Kysely toistettiin viime vuonna. Molempina vuosina kyselystä nousi esille, että harrastustoimintaan osallistumisen suurimpina esteinä nuoret aikuiset kokivat sen, että harrastukset ovat liian kalliita, aikaa harrastamiselle vuorotyön tai opiskelujen takia ei ole, sosiaaliset tilanteet ahdistavat, uuteen ryhmään meneminen pelottaa, ei ole kavereita, joiden kanssa harrastaa tai mieleistä harrastusta ei ole vielä löytynyt.  

Ei vain tiloja ja toimintaa, vaan myös yhteisö, johon kiinnittyä

Tulosten pohjalta syksystä 2019 lähtien Vantaalla on toteutettu maksuttomia ja avoimia harrastuksia nuorille aikuisille sekä luotu kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa. Toimintaan osallistuneet nuoret ovat olleet iloisia siitä, että on paikkoja, missä kohdata samanikäisiä ja harrastuksia, joihin saa osallistua satunnaisesti. Ideana on, että ei ainoastaan tarjota toimintaa, vaan erityisesti alustoja ja yhteisöjä, joihin voi kiinnittyä. Lisäksi toiminnassa halutaan tuoda esille muidenkin tarjoamia mahdollisuuksia ja luoda uutta toimintaan yhteistyössä. Hyvänä esimerkkinä on Aikuisopisto, jonka kurssit eivät aina tavoita nuoria, mutta jossa on tarjolla laadukasta toimintaa. 

Nuoret aikuiset ovat löytäneet toimintaan googlettamalla toimintoja, joka kertoo siitä, että harrastuksia kaivataan.  Harrastustoiminnalla tuetaan nuorten omatoimisia (ja marginaalissakin olevia) harrastuksia ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiselle vapaa-ajalla. Myös nuorten aikuisten omaehtoista toimintaa tuetaan antamalla nuorten työpajojen tiloja ja välineitä käyttöön ilta-aikoina. Nuoret aikuiset kaikissa elämäntilanteissa ovat tervetulleita toimintaan. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat, harrastamattomat ja yksinäisyyttä kokevat nuoret aikuiset. 

Harrastusryhmiä livenä ja Discordissa

Esimerkkinä nuorten aikuisten harrastustoiminnasta on Nuorten aikuisten olohuone Tikkurilassa ja Nuorten aikuisten illat Myyrmäessä, jotka ovat toimineet eräänlaisena sisäänheittäjinä ja nuorten aikuisten ideoita kokoavina toimintoina. Keskeinen sijainti ja nuorisotilalla olevat mahdollisuuden biljardin ja lautapelien pelaamiseen, mahdollisuus käyttää kuntosalia, ja turvallinen tila yhteiselle olemiselle ovat houkuttaneet eri elämäntilanteissa olevia nuoria aikuisia mukaan. Vetovoimaista toimintaa ovat olleet myös Liikkuva opiskelu -hankkeen kanssa kerran kuussa toteutetut harrastuskokeilut erilaisista liikuntalajeista. 

Nuorten ideoista on lähtenyt käyntiin myös tilan, välineitä ja ohjausta kädentaitoihin tarjoava Näpräämö, animeharrastajia ja siitä kiinnostuneita yhteen keräävä Animenurkka, porukassa etänä pc- ja partypelien pelaamisen mahdollistava Peliperjantai sekä roolipelaamisen perusteisiin ja ohjaukseen keskittyvä Roolipeli-ilta. Poikkeusaikana harrastusryhmiä on jatkettu melko samoilla sisällöillä Discordissa. 

Matalan kynnyksen harrastustoiminta edistää osallisuutta

Harrastustoiminta tavoittaa nuoria aikuisia matalalla kynnyksellä palveluihin. Harrastustoiminta tukee nuorten työpajoilla sekä etsivän työn piirissä olevien sosiaalisten suhteiden kehittymistä vapaa-ajalla ja toimii nuorelle yhteisönä erityisesti työkokeilun loppumisen jälkeen. Harrastustoiminta tarjoaa työttömille nuorille aikuisille yhteisön, jollaista he eivät ole välttämättä saaneet opinnoista tai työelämästä.

Nuorten aikuisten harrastustoiminnassa tuodaan vahvasti esille nuorten aikuisten osallisuutta palveluiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Kohderyhmä tarvitsee silti ohjausta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ne, joilla on kokemusta kiusaamisesta, eivät välttämättä uskalla kommunikoida. Osallisuuden kokemus on kuitenkin keskeinen tekijä hyvinvoinnin näkökulmasta.

Toiminta saatiin käynnistymään työpajatoiminnan hankerahoituksella. Tänä keväänä toiminnalle saatiin oma vakanssinsa, kun nuorisotyön koordinaattori aloittaa työnsä elokuussa. Rahoitus tähän saatiin kohdentamalla omaa resurssia tähän. Koordinaattorin päätehtävänsä on huolehtia siitä, että nuorille aikuisille tarjottavat harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet ovat nuorten tietoisuudessa ja niitä on nuorille tarjolla. Toiminta ei ole vain vetovoimatekijä, vaan se tarjoaa pito- ja elinvoimaa kohderyhmälleen. Tällaisena aikana sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Katja Günther ja Mimmi Kosonen
Günther on nuorten aikuisten palveluiden päällikkö ja Kosonen toimii työpajatoiminnan kehittämishankkeen projektipäällikkönä Vantaalla.

Katso lisää linkkien takaa:

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry