Maanpuolustusmitali etsivä nuorisotyöntekijä Noora Kuuskoskelle Aikalisätoiminnasta nuorten hyväksi

Torstaina 26.8.2021 eräs etsivä nuorisotyöntekijä sai kokea koko etsivän nuorisotyön kenttää ilahduttaneen juhlahetken, joka sadoista sosiaalisessa mediassa esitetyistä onnitteluista päätellen ei jättänyt ketään kylmäksi. Puolustusvoimat palkitsi Noora Kuuskosken maanpuolustusmitalilla työstä, jota hän etsivänä nuorisotyöntekijänä on vuosien ajan tehnyt niin yksittäisten nuorten kuin yleisesti suomalaista yhteiskuntaa palvelevien tehtävien hyväksi. Harvinaislaatuista palkitsemista voidaan pitää tunnustuksena myös etsivän nuorisotyön ja Aikalisä-toimintamallin kansalliselle merkitykselle.

Everstiluutnantti Petteri Iitti, etsivä nuorisotyöntekijä Noora Kuuskoski ja majuri Antti Seppä. (Kuva: Mikaela Tervonen)

Noora on osallistunut tiiviisti Puolustusvoimien, siviilipalveluskeskuksen ja kuntien yhteistyölle perustuvaan Aikalisätoimintaan, josta etsivä nuorisotyö kuntien osalta vastaa. Varusmiesikäisiä nuoria auttavaa monialaista toimintaa on Kankaanpään seudulla toteutettu esimerkillisen onnistuneesti ja hyvässä yhteisymmärryksessä Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorien kanssa. Nuoret on tavoitettu sujuvasti ja heille on tarjottu mahdollisuutta luottamukselliseen tukeen ennen palvelusta, palveluksen aikana ja sen keskeytyessä sekä palveluksen jälkeen.

Kuten nyt myönnetystä mitalista huomataan, Kankaanpään etsivien pitkäjänteinen työ ei ole jäänyt pimentoon. Into ja Aikalisätoimintaa etsivän nuorisotyön osalta koordinoiva kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus onnittelee Nooraa upeasta toiminnasta ja ansaitusta tunnustuksesta! Alla hänen kuvauksensa siitä, miten etsivä nuorisotyö Kankaanpään suunnalla toimii.

Aikalisätoiminta Kankaanpään seudulla

Kankaanpään kaupungissa tehdään seutukunnallista etsivää nuorisotyötä. Kankaanpään lisäksi meille kahdelle etsivälle, Nooralle ja Mikaelalle, kuuluvat myös Pomarkku, Siikainen, Jämijärvi ja Karvia. Olen työskennellyt täällä etsivänä vuodesta 2016 ja tänä syksynä kyseessä olivat siis kuudennet kutsunnat, joissa olin Aikalisätoiminnan merkeissä mukana.

Paikkakuntien kutsunnat ovat kolmipäiväiset ja niissä toimimme Aikalisä-toimintamallin mukaisesti. Haastattelemme jokaisen kutsuntoihin tulevan nuoren miehen henkilökohtaisesti ja yksitellen. Jokainen saa mukaansa kattavan tietopaketin Kelalta sekä meiltä Aikalisäesitteen, josta löytyvät myös yhteystietomme. Joka vuosi tapaamme näistä nuorista vähintään muutamia myös kutsuntojen jälkeen ja autamme heitä hälventämään sen hetkisiä huolia.

Meillä on aina kutsuntojen jälkeen tapana toimittaa nuorten kohtaamisten pohjalta tekemämme kutsuntakoonnit postitse Puolustusvoimille. Täysin anonyymi koonti toimii hyvänä informaationa kyseisen vuosiluokan nuorista miehistä niin meille kuin heillekin. Siihen kirjaamme jututettujen nuorten ja heidän palveluskelpoisuusluokkiensa määrät, tietoja nuorten asumis-, opiskelu- ja työtilanteista ja toimeentulosta sekä huomioita siitä, minkälaisia ilmiöitä kyseisen vuosiluokan nuorten parissa olemme havainneet (esim. rahahuolten tai mielenterveysongelmien korostuminen).

Puolustusvoimat on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme. Armeijan keskeyttäneet nuoret siirtyvät heiltä hyvin vaivattomasti meidän asiakkuuteemme etsivään nuorisotyöhön tehtyjen yhteydenottopyyntöjen avulla. Yksi syy tähän vaivattomaan yhteistyöhön on se, että meillä täällä Kankaanpäässä sijaitsee Niinisalon varuskunta. Työskentelymme puolustusvoimien kanssa on luonteeltaan säännöllistä: järjestämme sosiaalikuraattorin kanssa yhteisiä palavereita vähintään keväisin ja syksyisin ja pidämme toisemme hyvin ajan tasalla. Aina hieman uuden alokaserän palvelukseen astumisen jälkeen käymme kuraattorin kanssa läpi alokkaiden yleistä tilannetta ja mietimme, miten meidän olisi hyvä toimia heidän tukenaan.

Yllätysmitali ja tunnustus etsivän nuorisotyön merkitykselle

Tänä vuonna Kankaanpään kutsunnoissa tapahtui kuitenkin jotain ennenkuulumatonta: yllättyimme positiivisesti koko etsivän nuorisotyön puolesta, kun Puolustusvoimat luovuttivat minulle Noora Kuuskoskelle maanpuolustusmitalin muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumisesta. Mitali voidaan myöntää puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa ansioituneille henkilöille tai kertausharjoituksiin ja muihin koulutustilaisuuksiin osallistuneille siviilihenkilöille sekä joissakin tapauksissa myös muista merkittävistä maanpuolustusansioista.

Nyt Puolustusvoimat katsoi, että tekemäni etsivä nuorisotyö on tällaista merkittävää maanpuolustusansiota, ja siksi minulle suotiin tämä kunnia. Koen, että olen hyvin etuoikeutetussa asemassa saadessani tämän maanpuolustusmitalin. Vaikka mitali onkin kohdennettu minulle, niin kuitenkin tämä on myös hyvin merkittävä asia valtakunnallisesti koko etsivälle nuorisotyölle.

Olen erittäin otettu ja kiitollinen tästä huomiosta. On hienoa huomata, että etsivää nuorisotyötä arvostetaan myös Puolustusvoimien taholta. Toivon, että etsivän nuorisotyön arvostus lisääntyy entisestään valtakunnallisesti tulevien vuosien varrella.

Lisätietoja

Noora Kuuskoski

Etsivä nuorisotyöntekijä, Kankaanpään kaupunki

044 577 2698, noora.kuuskoski@kankaanpaa.fi

Miikka Piiroinen

asiantuntija, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus / Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

050 464 7613, miikka.piiroinen@intory.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry