Into opinnollistaa omia koulutuksia!

Into on tehnyt yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun - Xamk kanssa koulutusten opinnollistamiseksi. Osallistujilla on nyt mahdollisuus saada 2 opintopistettä Inton perehdyttävistä koulutuksista.

Inton peruskoulutukset Työpajatoiminnan ABC sekä Täältä tullaan etsivä nuorisotyö! on vihdoin opinnollistettu. Yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamk kanssa on tarkasteltu koulutusten tavoitteet, sisällöt sekä laajuudet yhteensopiviksi yhteisöpedagogiopintoihin. Osallistujille myönnetään 2 opintopistettä koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Xamk hyväksyy myönnetyt  2 opintopistettä osaksi yhteisöpedagogiopintoja. Opintopisteet vastaavat EQF vaatimustasoa 6.

Into kannustaa myös muissa oppilaitoksissa opintojaan suorittavia henkilöitä esittämään koulutustodistuksen henkilökohtaistamisen yhteydessä.  Inton koulutus on mahdollista saada hyväksytyksi esim. vapaasti valittaviin opintoihin. Todistusten sisältöön on kiinnitetty huomiota, jotta ne palvelevat yhä paremmin oppilaitosten hyväksilukuprosessia.

Oletko osallistunut kyseisiin koulutuksiin ennen marraskuuta 2021? Kun henkilökohtaisia opintojasi suunnitellaan, suosittelemme esittämään rohkeasti aikaisemmatkin osallistumistodistukset. Into ei valitettavasti voi tarjota takautuvasti opintopisteitä, mutta todistusta kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Oppilaitokset arvioivat todistusten perusteella hyväksiluvut.

Into kannustaa etsiviä nuorisotyöntekijöitä sekä työpajavalmentajia nostamaan rohkeasti oman osaamisensa esiin!

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry