Inton ratkaisut aluevaaleihin: Huomio lähipalveluihin

Aluevaaleissa päätetään keskeisten palveluiden saatavuudesta ja palveluverkostosta. Miten hyvinvointialueilla voidaan vahvistaa nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta? Inton aluevaaliteemat tarjoavat tähän kolme ratkaisua.

Koronaepidemia on vaikeuttanut erityisesti niiden tilannetta, joilla jo ennestään on ollut haasteita. Etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt korkealle. Palveluvelka on kasvanut ja haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymisriskit ovat suurentumassa.

– Sote-uudistuksessa keskustelun painopiste on terveyspalveluissa. Huomio tulee kiinnittää nyt hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön, korostaa toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:stä.

Työpajat on turvattava lähipalveluna

Sote-uudistus voi heikentää työpajojen toimintaedellytyksiä, kun kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Riskinä on, että työpajapalvelut keskittyvät yhä vahvemmin kasvukeskuksiin. Uhkana myös on, että uudistuksessa menetetään työpajojen tarjoaman kuntouttavan työtoiminnan monialaisuus ja tiivis yhteys nuorisotyöhön sekä koulutus- ja työelämäpoluille.

 – Haastavassa elämäntilanteessa olevat tarvitsevat laadukkaita kuntouttavia palveluita, ja ne tulee löytyä lähipalveluina, painottaa Tuure.

Työpajatoiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista. Työpajapalveluiden hyvä alueellinen kattavuus ja saavutettavuus myös maakuntien keskustaajamien ulkopuolella tulee säilyttää. Kuntouttavaa työtoimintaa on toteutettava tiiviissä yhteistyössä työpajojen kanssa ja varmistettava palvelun monialaisuus.

Mielenterveyspalvelut ja opiskelijoiden hyvinvointi on varmistettava muutoksen keskellä

Korona on lisännyt ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia sekä yksinäisyyttä ja päihteiden käyttöä. Hyvinvointialueiden rakentamisessa uhkana on, että oppilaiden tärkeät tukipalvelut karkaavat kauas arjesta ja oppilaishuollon yhteisöllisyys heikkenee. Monen kunnan palvelujärjestelmän suurimmat puutteet ovat mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

– Hyvinvointialueilla nämä palveluaukot on vihdoin paikattava, peräänkuuluttaa Tuure.

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluilla nopeutetaan tuen piiriin pääsemistä. Opiskeluhuollon paikka on oppilaitoksissa oppilaiden keskellä, ja opiskeluhuollon vahva linkki oppilaitoksiin on turvattava. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava. Tarvitaan lisää matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, ja nuorille on tarjottava heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut. Terapiapalveluihin on päästävä terapiatakuun mukaisesti.

Kolmannen sektorin toimintaedellytykset on turvattava

Sote-uudistuksessa riskinä on, ettei eri toimijoiden palveluista muodostu kokonaisuuksia ja palvelut jäävät katkonaisiksi. Uudistus muuttaa merkittävästi kolmannen sektorin roolia.  

– Hyvinvointialueiden tulee nähdä kolmannen sektorin toimijat kumppaneina, korostaa Tuure.

Avainasemassa on hyvinvointialueiden, kuntien ja kolmannen sektorin saumaton yhteistyö. Kolmannen sektorin työpajat tuottavat haavoittuvassa asemassa oleville monialaisia palveluita. Niiden toiminta tulee turvata. Hyvinvointialueiden tulee avustaa yleishyödyllisiä kolmannen sektorin toimijoita. Kolmannen sektorin osaamista ei ole varaa menettää.

Lue lisää Inton ratkaisuista.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry