Innostumisen hetkiä

Mistä sinä innostut? Kysymykseen vastaavat Inton blogissa etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelevät, nuoret, valmentautujat, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä intolaiset itse. Tällä kertaa haasteen saa Inton asiantuntija Riitta Kinnunen, joka innostuu Lapin luonnon ohella kuluvana syksynä Intossa vastuullaan olevien etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutuksia ja laatua todentavien työkalujen uudistuksista.

Tykkään syksystä. Jo pienenä koululaisena syksy merkitsi uuden alkamista. Kesän aikana koulun lattia oli maalattu kiiltäväksi. Oli jännittävää tavata uusia ja tuttuja koulukavereita. Oppikirjoista sai avata ensimmäisen sivun. Sai mennä mukaan uusiin kerhoihin tai aloittaa uuden harrastuksen. Sai kokeilla ja oppia uutta.

Kouluvuosistani on kulunut jo muutama vuosikymmen, mutta syksyyn liittyy yhä innostumisen aiheita. Tänä syksynä pääsin Lappiin nauttimaan värikylläisestä luonnosta ja huikeista maisemista. Tasaisen varmasti kuljin kivikkoisia ja kuhmuraisia polkuja pitkin ylös tunturin laelle rinkka selässä, sauvoista lisävoimaa työntäen. Nautin näkemästäni, vaivannäköni palkittiin. Niissä maisemissa oli hyvä hengähtää ja viipyillä hetki ja toinenkin.

Tänä syksynä työhöni liittyy montakin virkistävää uudistusta. Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari ja työpajojen STL-arviointimalli kehittyvät tämän syksyn aikana. Etsiville nuorisotyöntekijöille ja työpajoille tehdään entistä sujuvammaksi tarkastella, tuoda esille ja kehittää omaa toimintaansa näiden työkalujen avulla.

Työssäni koen tärkeäksi koota tietoa siitä, mitä myönteisiä muutoksia nuoret ja aikuiset ovat kokeneet elämäntaidoissaan ja tilanteessaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan myötä. He kertovat hyvistä kohtaamisista, kuulluksi tulemisesta, yhdessä työskentelystä sekä avun ja tuen saamisesta. Sovari-vastauksista välittyvät merkitykselliset edistysaskeleet arjen hallinnassa, omien vahvuuksien tunnistamisessa, uusien taitojen oppimisessa, suhteissa toisiin ihmisiin, opinnoista suoriutumisessa, työelämän taidoissa ja monissa muissa elämänasioissa. Monet löytävät itselleen sopivan polun elämässä eteenpäin. Näistä kokemuksista haluamme kuuluttaa kaikkialle. On tärkeää, että etsivä nuorisotyö ja työpajat tunnetaan ja näihin palveluihin osataan hakeutua.

Joskus innostumisen aiheet voivat olla kateissa ja elämä näyttää harmaalta. Niissä tilanteissa voi auttaa se, että pohtii tilannetta toisen ihmisen, ammattilaisen tai vertaisen kanssa, tai pääsee vaikkapa etsivän avulla tai työpajalla kokeilemaan uusia asioita. Toisinaan tärkeä tuki voi tulla myös läheiseltä. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, avun saaminen ja antaminen voi olla erityisen merkityksellistä molemmille. Näissä kohtaamisissa voi tavoittaa jotain uutta ja eteenpäin vievää.

Toivon sinulle raikasta syksyn aikaa – ja innostusta tarttua johonkin uuteen.

Riitta Kinnunen
asiantuntija, sovari ja STL
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry