Inton ratkaisut: Näistä artikkeleista saat vinkkejä nuorten hyvinvoinnin tueksi

Pohditko, miten nuorten hyvinvointia voisi lisätä ja syrjäytymistä ehkäistä? Mitkä ovat etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle ominaisia keinoja vahvistaa nuoria ja valmentautujia sosiaalisesti? Kokosimme yhteen linkit Inton Ratkaisut-sarjaan. Ohessa siis roppakaupalla ratkaisuja!

Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin

Yhteiskunnallisen tason ratkaisut

Näin nuorten syrjäytyminen vähenee ja hyvinvointi lisääntyy – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Artikkeli käsittelee syrjäytymistä ilmiönä ja siihen vaikuttavia taustavoimia. Samalla avataan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikuttavuutta nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.

Yhteiskunnan turvaverkko on onnistunut vasta, kun tukea tarvitseva voi luottavaisesti tukeutua siihen – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Tässä artikkelissa avaamme rinnallakulkijuutta nuorisotyöllisenä työotteena. Rinnallakulkijuus on keskeinen tapa vahvistaa nuorta sosiaalisesti. Työote soveltuu kaikkiin palveluihin, joissa kohdataan nuoria.

Verkostoratkaisut

Horisontaalista yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa: case Oulu – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Vuoden alussa toimintansa aloittaneilla hyvinvointialueilla on ollut moninaisia haasteita nuorten tarvitseman palvelujen ja tuen järjestämisessä. Oulussa on panostettu työpajatoiminnan horisontaaliseen yhteistyöhön verkostotoimijoiden yhteisellä päätöksellä. Mitä on horisontaalinen yhteistyö ja miten se auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria? Lue lisää yllä olevasta linkistä.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto moniammatillisen työn tukena – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Nuorisolaki määrittää, että kunnissa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tai muuta vastaava työryhmä, jonka kohderyhmänä on kaikki kunnassa asuvat nuoret. Tästä artikkelista pääset tutustumaan Pielaveden kunnan tapaan edistää nuorten hyvinvointia nuorten ohjaus- ja palveluverkoston avulla.

Ohjaamon aktivointipäivästä vauhtia nuoren tulevaisuuden suunnitteluun – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Palvelujärjestelmämme on pirstaleinen. Nuori joutuu asioimaan monissa eri paikoissa, ja palvelut jäävät usein irrallisiksi. Espoossa toimijoiden tiivis yhteistyö mahdollistaa yhtenäiset palveluketjut ja kokonaisvaltaisen tuen. 

TUVA-yhteistyö nuorten työpajoilla – ensimmäinen luku(kausi) – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Osa koulutuksen järjestäjistä toteuttaa TUVA-koulutusta yhteistyössä nuorten työpajojen kanssa. Tämä mahdollistaa nivelvaiheiden vahvan tuen. Mitä TUVA-yhteistyö on käytännössä ja millaisia kokemuksia siitä on saatu Oulun seudun työpajoilla? Lue lisää tästä artikkelista.

Käytännön työhön liittyvät ratkaisut

Tekojen kautta nuorelle rakentuu usko: Opin, osaan ja kelpaan – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Työpajatoiminnassa tuotetaan nuorelle konkreettisia ja kiistämättömiä kokemuksia omien lahjakkuuksien olemassaolosta. Tässä työpajatoiminta eroaa merkittävästi pelkkään yksilövalmennukseen ja ohjaukseen keskittyvästä työstä. Keskiössä on konkreettinen tekeminen ja sen kautta oman elämän haasteisiin pureutuminen ja ratkaisujen löytäminen.  Lue lisää tekemällä vahvistamisesta tästä artikkelista.

Eläinavusteinen toiminta sosiaalisten taitojen vahvistajana työpajalla – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

 Ihmisen ja eläimen vuorovaikutus eheyttää nuorta ja luo mahdollisuuksia itsetunnon sekä positiivisen minäkuvan kehittymiselle. Näiden kokemuksien myötä nuoret ovat saaneet erilaisia tunnekokemuksia – esimerkiksi onnistumisen, merkityksellisyyden, hyväksytyksi tulemisen ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Lue lisää eläinavusteisesta sosiaalisten taitojen vahvistamisesta tästä artikkelista.

Espoossa etsivä nuorisotyö tulee kotiin – yhdessä muiden ammattilaisten kanssa – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Kuinka luonnistuvat suuressa kaupungissa etsivän nuorisotyön kotikäynnit yhdessä muiden ammattilaisten kanssa? Espoossa yhteistyöhön on saatu uutta puhtia ja joskus jossakin ehkä mahdottomanakin pidetty on tullut mahdolliseksi, kun nuoria tavoitetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Millaisia ovat etsivän nuorisotyön ja verkostokumppaneiden kotikäynnit? Lisätietoa saat tästä artikkelista.

Seinättömän valmennuksen tuella kohti uusia tuulia ja avoimia työmarkkinoita – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)

Loviisassa toteutetaan tuloksellisesti seinätöntä valmennusta. Toiminta jalkautuu kaupungin yksiköihin sekä paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Tukea tarjotaan niin valmentautujalle kuin työnantajallekin. Miten se käytännössä tapahtuu? Lue lisää tästä.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry