Espoossa etsivä nuorisotyö tulee kotiin – yhdessä muiden ammattilaisten kanssa

Kuinka luonnistuvat suuressa kaupungissa etsivän nuorisotyön kotikäynnit yhdessä muiden ammattilaisten kanssa? Espoossa yhteistyöhön on saatu uutta puhtia ja joskus jossakin ehkä mahdottomanakin pidetty on tullut mahdolliseksi, kun kotiin vietävän työn hanke on hitsannut toisilleen tärkeät toimijat yhteen. Miten kaikki on käynyt ja mitä siellä nyt tehdään? Etsivä nuorisotyöntekijä Herkko Himmelä kertoo, missä mennään Espoossa.


Psykiatrinen sairaanhoitaja Niina Elovaara ja etsivä nuorisotyöntekijä Herkko Himmelä (Kuva: Anu Mäkinen)

Kotikäynnit eivät ole uusi asia espoolaisessa etsivässä nuorisotyössä, mutta vuosi sitten käynnistyneen kotiin vietävän työn hankkeen myötä monialaista yhteistyötä on saatu tehostettua. Koska etsivä nuorisotyö Espoossa on kiinteä osa paikallista Ohjaamotalon toimintaa, saatiin käynnistyneeseen toimintaan mukaan muista Ohjaamotalon toimijoista mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö sekä Vamos Espoo.

Tiistai-iltapäivät ovat varattuja yhteisille kotikäynneille psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, torstai-iltapäivät aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan kanssa. Verkoston kanssa tehtävän yhteistyön kautta nuorella on mahdollisuus saada nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin tukea tilanteeseensa.

Täysin uutta toimintaa espoolaisen etsivän nuorisotyön kentällä ovat tänä vuonna aloitetut tavoittamiskäynnit. Niillä lähdemme käymään niiden nuorten kotiovella, joita emme ole perinteisin tavoittamiskeinoin, kuten soittamalla tai viestillä saaneet kiinni. Tavoittamiskäynneistä lähtee nuorille etukäteen viesti, jossa kerromme, että käynnillä pyrimme tavoittamaan ne nuoret, jotka ovat tuen ja avun tarpeessa. Pyydämme nuorta vastaamaan viestiin, mikäli hän ei koe käynnille tarvetta. Tavoittamiskäynneissä etsivän valttikortteina ovat vapaaehtoisuus ja kohtaamistaidot. Olemme tulleet tavoittamiskäynnille, koska haluamme tarjota apua ja tukea juuri tälle nuorelle.

Lähtökohtaisesti tavoittamiskäynneillä ei mennä kenenkään kotiin sisään. Omaa harkintaa on aina hyvä käyttää, jo siitä lähtien onko tavoittamiskäynti perusteltu. Tärkeää on pitää myös huoli, ettei uudenlaisten toimintatapojen myötä etsivän työn vapaaehtoisuus kärsi. Tavoittamiskäynnilläkin työskentelystä on mahdollisuus kieltäytyä.

Miksi tällaiset käynnit ovat perusteltuja etsivän työn näkökulmasta?

Tavoittamiskäynneillä voimme tavoittaa niitä nuoria, jotka eivät muuten saisi apua. Etsivinä tiedämme hyvin, että vastaamattomuus ei johdu aina siitä, etteikö tuelle ja avulle olisi tarvetta. Joskus se voi olla seurausta heikosta toimintakyvystä tai uskon puutteesta oman tilanteen muuttumiseen.

Etsivän nuorisotyön tavoittamisen menetelmiä on hyvä aika ajoin tarkastella siitä näkökulmasta, miten niillä tavoitetaan nuoria ja vastaavatko ne tätä päivää. Etsivää työtä voi tehdä monenlaisella otteella ja yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei ole. Hyvät käytänteet jäävät elämään. Toimimattomista on aiheellista luopua.

Ainakin voimme jo sanoa, että tavoittamiskäyntien lisäämisellä työssä on saatu vähennettyä täysin tavoittamattomien nuorten määrää. Kaikista tärkein tekijä käynneissä on tietysti tarjota tukea ja apua niille nuorille, jotka ovat aiemmilla toimintatavoilla saattaneet jäädä kokonaan tukemme ulkopuolelle. Juuri tällaisten nuorten tavoittamisessa ollaan etsivän työn ytimessä.

Herkko Himmelä
Etsivä nuorisotyöntekijä
040 636 8143
herkko.himmela@espoo.fi
Espoon kaupunki
Liikunta- ja nuorisopalvelut / Ohjaamotalo

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry