Eläinavusteinen toiminta sosiaalisten taitojen vahvistajana työpajalla

Mitä eläinavusteisuus antaa työpajatoiminnalle? Kuinka eläinten kanssa toimiminen - tai jo pelkästään niiden läsnäolo - voi ratkaista nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamisen haasteita? Petra Särkelä kertoo ratkaisublogissaan kokemuksia Tyrnävän nuorten työpajalta, jossa arjen erottamattomia tekijöitä ovat saksanpaimenkoira, suomenhevonen ja poni.

kuva: Petra Särkelä

Uusi nuori on aloittanut jokin aika sitten työpajalla. Hän on ollut hiljainen ja hiukan vetäytynyt muusta porukasta. Vuorossa oli yksilövalmennuspäivä hevostallilla. Matkalla nuori istui hiljaa auton kyydissä, kun yritin kysellä miten hänellä menee. Varsinaista vastausta en saanut, joten annoin kysymykseni olla.

Tallilla seurasimme hetken hevosia, jotka olivat ulkona tarhassa. Haimme Hilma-hevosen hoidettavaksi, tutustuimme siihen ja opettelimme yhdessä hoitamaan sitä. Jatkoimme hevostallilla kulkemista ja joka käynneillä laajensimme toimintaamme. Vähitellen huomasin, kuinka nuori reipastui ja alkoi juttelemaan enemmän samalla kun hän hoiti hevosta.

Tuli se kerta, kun nuori sai nousta ratsaille. Lähdimme metsään kävelemään ja nuori koko matkan puhui hänen elämästään, ajatuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. Nuori, joka aiemmin ei puhunut juuri mitään! Huomasimme hänen käytöksensä muuttuvan myös nuorten pajalla muiden seurassa ollessaan. Nuoren rohkeus ja itseluottamus kasvoi mielettömästi hevosten kanssa toimiessa, ja nämä alkoivat näkymään myös hänen normaalissa arjessaan.

Tyrnävän nuorten työpajalla eläimet ja luonto ovat tärkeässä roolissa

kuvat: Petra Särkelä

Tyrnävän nuorten työpajalla tuttu näky ovat saksanpaimenkoira Piitu, suomenhevonen Hilma ja pikkuinen poni Nico. Aamuisin Piitu-koira ottaa jokaisen nuoren iloisesti vastaan häntä heiluen ja hevostallilla nuoret käyvät viikoittain yksilö- sekä ryhmäkäynneillä. Eläimet ovat mukana monen nuoren yksilövalmennuksessa sekä palavereissa. Olemme havainneet eläinavusteisen toiminnan vahvistavan keskusteluyhteyttä ohjaajan ja nuoren välillä. Niiden läsnäolo luo turvaa ja rauhoittaa nuorta epämiellyttävissä tilanteissa.

Eläinavusteisella toiminnalla pyrimme tukemaan kokonaisvaltaisesti nuorten sosiaalista kasvua, hyvinvointia sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Muita vaikutuksia, joita nuoret ovat saaneet eläinavusteisen toiminnan kautta, on rohkeuden ja luovuuden lisääntyminen, omien rajojen ilmaiseminen sekä päivärytmin korjaantuminen. Ihmisen ja eläimen vuorovaikutus eheyttää nuorta ja luo mahdollisuuksia itsetunnon sekä positiivisen minäkuvan kehittymiselle. Näiden kokemuksien myötä nuoret ovat saaneet erilaisia tunnekokemuksia – esimerkiksi onnistumisen, merkityksellisyyden, hyväksytyksi tulemisen ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Hevonen puolestaan on eläin, joka vahvasti viestii tunteillaan sekä hevosella on kyky vaistota ympärillään tapahtuvien energioiden muutoksia. Näiden tunteiden kautta nuori voi peilata oman toimintansa merkitystä.

Ohjaajan taidot sekä koulutus ovat suuressa roolissa palvelua tuottaessa sekä eläinten tulee olla hyvin koulutettuja toimimaan eläinavusteisessa toiminnassa. Eläimen läsnäolo tuo työskentelyyn paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka muuten saattaisivat olla saavuttamattomissa ja siitä syystä meillä tämä työskentelymuoto on todettu toimivaksi toimintamalliksi. Eläinavusteista toimintaa toteutetaan meillä sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä. Nuorten sanoin: eläinten kanssa on helppo olla, kun ne hyväksyvät sinut juuri sellaisena kuin sinä olet. Näin ne myös tukevat meidän pajamme arvoja.

Petra Särkelä
pajatoiminnan vastaava ohjaaja
Tyrnävän nuorten työpaja
Tyrnävän paja Instagramissa: https://www.instagram.com/tyrnavan_paja

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry