Draamatyökalu ryhmätoimintaan

Julkaisutyyppi: Menetelmät ja työkalut

Reija Portin kehittämä draamatyökalu, jonka avulla voi kokeilla selkeiden ohjeiden avulla draaman käyttöä ryhmätyöskentelyssä.

Draamaprosessin lähtökohtana on ajatus itseen tutustumisesta, itsen tunnistamisesta. Draamatyöskentelyssä tietoa hankitaan ryhmässä ja ihmisen koko olemuksen voimin. Käytössä ovat tunteet, keho ja kognitio. Draamatyöskentelyllä voidaan vahvistaa itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, ja sitä voidaan käyttää tulevaisuustyöskentelyssä.

Työkalu muodostuu viidestä osasta:

  1. Tutustutaan draamatyöskentelyyn
  2. Tarinan lähtökohdat: sisälle yhteiseen fiktioon! (Fiktiossa I)
  3. Toimitaan fiktiossa (Fiktiossa II ja III): hankitaan tietoa itsestä
  4. Reflektio eli kiinnitetään koettu omaan elämään (Fiktiossa IV ja reflektio)
  5. Jälkinäytös: nautitaan draamasta taidemuotona
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry