STM:n ohje kunnille kuntouttavasta työtoiminnasta ajalle 1.6.–31.7.2020

Hallitus suositteli 6.5. antamansa periaatepäätöksen yhteydessä, että kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uudet suositukset kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ajalle 1.6.–31.7.2020. 

STM:n ohjeen mukaan kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä toteutettavia toimintamuotoja voidaan 1.6. alkaen jälleen toteuttaa. Käytännön toteutustavoissa on huomioitava yleiset väljyys- ja hygieniaohjeet, joita mm. THL on antanut koronavirustartuntojen varalle. Kunta ei voi omilla päätöksillään keskeyttää kuntouttavaa työtoimintaa koronavirustartuntatilanteeseen vedoten, elleivät tartuntatautiviranomaiset erikseen paikallisesti niin määrää tartuntatautilain perusteella. 

STM toteaa, että kunnat voivat kuntouttavan työtoiminnan järjestäjinä päättää, miltä osin jatkavat STM:n 8.4.2020 antamassa ohjeessa tarkoitettuja muita toteutusmuotoja ajalla 1.6.–31.7.2020. STM suosittelee, että ainakin osa toiminnasta toteutettaisiin niin, että niihin liittyisi myös asiakkaan fyysinen läsnäolo toiminnassa. STM suosittelee, että kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman mahdollisesta muuttamisesta sovittaan mahdollisimman joustavasti kunnan, työvoimahallinnon ja henkilön kesken. 

STM kannustaa kuntia kehittämään vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutustapoja poikkeustilanteen ajalle yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat toimintamuodot:  

  • verkkovalmennus  
  • etäkonsultaatiot ja etäohjaus  
  • uraohjaus  
  • etätehtävät ja yksilöohjeistus (esimerkiksi yksilöllinen toimintapäiväkirja tai lukujärjestys) 

Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa voi edelleen jatkaa osallistumista sellaisiin työtehtäviin, joissa ei aiheudu tartuntariskejä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle, ja asiakas on halukas niissä jatkamaan. Työtehtävien osalta on syytä kuitenkin kääntyä kunnan tartuntatautiviranomaisen puoleen, jolta saa tarkempia neuvoja, millaista toimintaa on syytä välttää.  

Työttömyysturvalain toukokuun 2020 alussa voimaan tulleen väliaikaisen muutoksen perusteella työnhakijalla on pätevä syy keskeyttää palvelu koronaviruspandemiasta johtuvasta perustellusta syystä työttömyysetuutta menettämättä. 

STM ei tee yleisiä linjauksia kuntouttavan työtoiminnan toteutuksesta riskiryhmien kohdalla. Henkilön kuuluminen terveydentilan kannalta riskiryhmään ja tämän mahdollisuutta osallistua eri tyyppisiin toimintoihin arvioidaan kunkin yksilön kohdalla erikseen. Oikea taho yksilön tilanteen arvioimiseksi on hoitava lääkäri. 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjeistuksia voi soveltaa myös muihin sosiaalihuollon toimintoihin, kuten sosiaaliseen kuntoutukseen tai vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaan. 

Lue tarkemmin STM:n ohjeesta: STM:n ohje suomeksi ja SHMs anvisning på svenska

Lisätietoja: Reetta Pietikäinen, p. 010 279 2723, reetta.pietikainen@tpy.fi

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry