Työpajat tukevat nuoria opiskeluissa laajentuneen oppivelvollisuuden aikana

Oppivelvollisuuden laajentaminen tarjoaa työpajoille mahdollisuuden toimia koulutuksen järjestäjän vaihtoehtoisena oppimisympäristönä. Myös uusi tutkintoon valmentava koulutus tuo työpajoille uusia yhteistyömahdollisuuksia. 24.11. verkossa järjestettävä Synergiaseminaari kokoaa yli 150 työpajojen ja koulutuksen järjestäjän edustajaa vahvistamaan yhteistyötään.

Työpajat voivat toimia entistä vahvemmin koulutuksen järjestäjien kumppaneina ja tukea yhä laajemmin opinnoissaan tukea ja ohjausta tarvitsevia. Jossain muodossa oppimisympäristöään on sanoittanut noin 50 % kaikista työpajoista.

−  Moni työpajan valmentaja on kehittynyt taitavaksi osaamisen tunnistajaksi. Työkaluinaan valmentajilla on työpajan toimintaan soveltuvat ammatillisen tutkinnon perusteet ja työpajapedagogiikaksi kutsutut työskentelymenetelmät. Olennaista tässä yhteydessä on tarjota valmentautujille kokonaisvaltaista yksilöllistä ohjausta, jota ei aina ole tarjolla ”tavallisilla” työpaikoilla tai oppilaitoksessa opiskeltaessa, kertoo opinnollistamisen asiantuntija Peter Pahlman Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:stä.

Työpajalla hankittua osaamista dokumentoidaan osaamistodistukseen

Työpajojen valmentautujat yllättyvät usein kuullessaan osaavansa monia ammatilliseen tutkintoon liittyviä asioita. Valmentautujan pajajakson edetessä osaamista saadaan usein esille vaikeiltakin tuntuvista lähtökohdista huolimatta. Työpajalla kertyvää osaamista dokumentoidaan osaamistodistukseen, jota valmentautujat voivat hyödyntää hakiessaan työtä tai siirtyessään pajajakson jälkeen opintojen piiriin. Valmentautujan kannalta osaamistodistus antaa lisäarvoa varsinkin siinä tilanteessa, jos hänelle ei aiemmin ole kertynyt muita virallisia tai non-formaaleja todistuksia.

Työpajojen yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjän opettajien kanssa luo pohjaa mm. sille, että työpajoilla voidaan järjestää näyttöjä virallisen tutkintojärjestelmän puitteissa. Työpajoja ja koulutuksen järjestäjiä kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön, jotta valmentautujille pystyttäisiin antamaan monipuolisia eväitä matkalla kohti työllistymistä tai varsinaisia opintoja.

Synergiaseminaarin ohjelma

Lisätiedot:

Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja
040 760 1778

Peter Pahlman, opinnollistamisen asiantuntija
050 576 1147

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry