Tulevaisuuden ennakointia tekoälyllä nuorisotyössä

Tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartoittamista ja toimenpiteiden miettimistä toivottuun tulevaisuuteen pääsemiseksi. Tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa digitalisaatio ja koneiden yleistyminen, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen. Tässä ratkaisut-blogissa etsivä nuorisotyöntekijä Juha Mertala pohtii vaihtoehtoisia tulevaisuuksia eri näkökulmista.

© Laura Oja / Noon Kollektiivi

Millaista voi olla tekoälyn hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä? Nuorisotyössä ja etsivässä nuorisotyössä on perinteisesti korostettu vuorovaikutusta, ymmärtämystä ja yksilöllistä tukea nuorten elämässä. Tekoälyn nopea kehitys on kuitenkin tuonut uusia mahdollisuuksia näiden palvelujen tehostamiseen ja laajentamiseen. Miten voimme hyödyntää tekoälyä nuorisotyössä ja etsivässä nuorisotyössä, ja millaisia tulevaisuuden näkymiä tämä yhteys mahdollisesti tarjoaa?

Mahdolliset uudet innovaatiot voivat muuttaa tulevaisuuden näkymiä huomattavasti enemmän kuin mitä alla olevassa tekstissä edes osaan hahmotella.

Tekoäly nuorisotyön apuna

Nuorisotyössä tekoäly voi toimia apuvälineenä monin tavoin. Yksi keskeinen mahdollisuus on nuorten tarpeiden parempi tunnistaminen. Tekoäly voi analysoida suuria määriä tietoa nuorten käyttäytymisestä, kuten sosiaalisen median aktiivisuutta, oppimistuloksia ja terveystietoja. Näin nuorisotyöntekijöillä on mahdollisuus saada kokonaisvaltaisempi kuva nuoren tilanteesta ja tarpeista.

Toinen merkittävä alue on ennakoiva nuorisotyö. Tekoäly voi tunnistaa mahdollisia ongelmia tai riskitekijöitä nuoren elämässä ennen kuin ne eskaloituvat. Esimerkiksi tekoäly voi havaita mielialan muutoksia, koulutuksellisia haasteita tai muita riskejä, jolloin nuorisotyöntekijät voivat huomioida tilanteen varhaisessa vaiheessa.

Etsivä nuorisotyö ja tekoäly – yhteistyössä parempaa tukea

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan apua tarvitsevia nuoria. Tekoäly voi tässäkin roolissaan auttaa paitsi tunnistamaan apua tarvitsevia nuoria, myös ohjaamaan resursseja tehokkaammin. Esimerkiksi algoritmit voivat analysoida erilaisia tietolähteitä, kuten koulutusrekistereitä, nuorten liikkumista kaupungissa ja sosiaalisia suhteita, ja antaa suosituksia siitä, missä etsivän nuorisotyön resursseja kannattaisi kohdentaa.

Lisäksi tekoäly voi auttaa etsivää nuorisotyötä tavoittamaan nuoria uusilla tavoilla. Chatbotit ja virtuaaliset avustajat voivat tarjota anonyymiä apua ja tukea nuorille, jotka eivät välttämättä halua tai pysty hakeutumaan perinteisten palveluiden piiriin. Chatbotteja ja virtuaalisia avustajia on jo olemassa, mutta tekoälyn kehittyessä myös näiden tuottama apu voi olla hyvin erilaista tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden näkymät: Ihminen ja tekoäly yhteistyössä

Vaikka tekoäly voi tuoda merkittäviä etuja nuorisotyöhön, on tärkeää huomata, että inhimillinen kohtelu ja ymmärrys ovat edelleen korvaamattomia. Tekoäly voi olla avuksi tiedonkeruussa, analysoinnissa ja resurssien kohdentamisessa, mutta todellinen yhteys nuoren ja nuorisotyöntekijän välillä vaatii inhimillistä läsnäoloa ja empatiaa.

Tulevaisuuden näkymät voivat näin ollen sisältää yhä tiiviimmän yhteistyön ihmisen ja tekoälyn välillä. Tekoäly voi vapauttaa aikaa ja resursseja, jotta nuorisotyöntekijät voivat keskittyä olennaiseen – yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen. Yhteistyössä tekoäly voi tarjota nopeaa ja tarkkaa tietoa, kun taas ihmisen rooli korostuu vuorovaikutuksessa ja henkilökohtaisessa tukemisessa.

Juha Mertala
etsivä nuorisotyöntekijä
Pudasjärven kaupunki
Kainuun ja Koillismaan etsivän nuorisotyön koordinaattori

Lisää kirjoituksia aiheista:

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry