Huomio koulutuksesta syrjään jäävien nuorten tuentarpeisiin – TPY:n kommentit oppivelvollisuuden laajentamiseen

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen on merkittävä uudistus, jota ollaan edistämässä vauhdilla. Valtakunnallinen työpajayhdistys on huolissaan siitä, ettei oppivelvollisuuden laajentamisessa ole tunnistettu riittävästi niiden nuorten tuen tarpeita, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulutuksen tai jäämässä kokonaan koulutuksen ulkopuolelle. Hallitusohjelmassa luvataan, että oppivelvollisuuden sisään rakennetaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja sekä vahvistetaan opinto-ohjausta ja opiskelijahuoltoa, mutta varsinaiset toimenpiteet koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn kuitenkin puuttuvat.

Työpajat mainitaan oppivelvollisuuden laajentamisen hallitusohjelmakirjauksessa yhtenä opinto- ja tukimuotona, joka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin. Työpajatoimintaa ei ole kuitenkaan kirjoitettu oppivelvollisuuslain pykäläluonnoksiin eikä nivelvaiheen koulutusten uudistamisen suuntaviivoihin siinä laajuudessa, kuin hallitusohjelma edellyttäisi – ja kuinka laajasti työpajat jo tällä hetkellä toimivat koulutuksen järjestäjien kumppaneina sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Työpajojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön tulee olla aina sopimuksellista ja perustua ”raha seuraa oppivelvollista” -periaatteelle.

Etsivää nuorisotyötä ei ole huomioitu oppivelvollisuuslain pykäläluonnoksissa eikä nivelvaiheen koulutusten uudistamisen suuntaviivoissa. Etsivällä nuorisotyöllä on merkittävä rooli koulutuksen, työn ja palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tukemisessa, koulutuntoisuuden vahvistamisessa sekä koulutukseen kiinnittymisen edistämisessä ja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemisessä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori, edistää hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä vahvistaa taitoja, joilla kiinnittyä palveluihin ja jatkopoluille. Olennaista on huomioida, ettei etsivä nuorisotyö voi olla velvoittavaa, vaan se on nuorelle aina vapaaehtoista.

Lue kommentit kokonaisuudessaan

Blogi: Huomio koulutuksesta syrjään jäävien nuorten tuentarpeisiin

TPY:n 13.6. julkaisema kannanotto oppivelvollisuuden laajentamisesta

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry