Nuorten hyvinvointi helisi puheissa, mutta ei näy teoissa 

Hallitusohjelmassa yhdeksi hallituskauden painopisteeksi nostettiin nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin lisääminen. Budjettiriihessä tämä panostaminen kuitenkin konkretisoitui leikkauksiksi. Sekä etsivän nuorisotyön että työpajatoiminnan rahoituksesta vähennetään 2,3 miljoonaa euroa. Tässä blogitekstissä Inton vaikuttamisen tiimi eli toiminnanjohtaja Timo Kontio, vaikuttamistyön asiantuntija Reetta Pietikäinen ja viestintäpäällikkö Annemari Kivivuori arvioivat poliittisen päätöksen seurauksia ja avaavat vaikuttamisen prosesseja.

Tilanne on kuin vanhassa vitsissä. Operaatio onnistui täydellisesti, mutta potilas kuoli. 

Into tapasi puolueita ennen eduskuntavaaleja ja oli kuultavana hallitusneuvotteluissa. Saimme läpi hyvän kirjauksen etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan panostamisesta. Korostimme, ettei nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tavoitetta voida toteuttaa, jos juuri haavoittuvassa asemassa olevien nuorten palveluista leikataan. Budjetin valmistelun yhteydessä tapasimme ministerin ja toimitimme lisätietoa toimialoistamme. Into, Allianssi, MIELI, EHYT ja Diakonissalaitos vaativat myös yhteisessä kannanotossa, että leikkaukset perutaan ja syrjäytymisen ehkäisyn lupaus lunastetaan. 

Budjettiriihessä kävi selväksi, että molempien työmuotojen rahoitusta tullaan leikkaamaan. Tämä on kylmää kyytiä etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle sekä ennen kaikkea nuorille. Rahoituksen pieneneminen johtaa työpaikkojen vähenemiseen. Arviomme mukaan vuositasolla noin 6000 nuorta jää ilman tarvitsemaan tukea. 

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kanssa samaan rahoitusmomenttiin tuotiin uutena koulunuorisotyö, mikä rouhaisee osansa rahoituksen kokonaisuudesta. Into ajoi hallitusohjelmaan kirjausta koulunuorisotyöstä, sillä sen ennaltaehkäisevä rooli on selkeä. Työmuotona se kuuluisi kuitenkin samaan rahoitukseen nuorisotyön kanssa. 

Lue lisää tästä linkistä

Miksi hallitus päätti leikata? Miksi hallitusohjelman kauniit lauseet eivät näy euroina budjetissa? 

Juustohöylä on poliittisesti helppo ratkaisu  

Hallituspuolueet neuvottelivat säästökuurin suuret linjat valmiiksi jo hallitusneuvottelujen yhteydessä. Budjettiin ne kirjattiin sovitun mukaisesti. Tasainen leikkaus yhteiskunnan eri sektoreilta on poliittisesti helppo ratkaisu silloin, kun kyseessä ovat mittavat säästötavoitteet.  

Koko nuorisotyön kentän yhteinen haaste on siinä, että työn vaikuttavuutta ja siten rahoituksen tuomaa hyötyä on vaikea osoittaa. Etenkin ennaltaehkäisevän työn merkitys kääntyy heikosti euroiksi. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa tässä ollaan muita työmuotoja pidemmällä, kiitos Sovarin ja AVI:n kattavan tiedonkeruun. Mutta politiikassa nuorisotyön kenttää katsotaan usein kokonaisuutena.  

Saamamme viesti oli, että kaikilta leikataan. Näin hallitus osoitti osaltaan, että se pitää kiinni päätöksistään ja yhteisistä sopimuksistaan. 

Osaltaan kyse on myös nuoruuden arvostuksesta. Tai sen puutteesta. Nuoruus tulisi nähdä erityisenä elämänvaiheena, johon jokaisella on oikeus. Tämä merkitsee yhteiskunnan näkökulmasta myös sitä, että nuoruuteen nivoutuviin palveluihin panostetaan. 

Nuorilta ja nuoria tukevista palveluista on helppoa leikata myös siksi, että seuraukset eivät yleensä näy äänestyskäyttäytymisessä. Eläkeläisiltä ei tässä budjetissa leikattu. Tässä on meillä koko nuorisoalalla itsetutkiskelun paikka: miten tukea nuoria vaikuttamaan itse heitä koskeviin päätöksiin pitkällä aikajänteellä? 

Nousimme yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön 

Kirjoitamme tätä tekstiä tilanteessa, jossa etenkin etsivä nuorisotyö on ennen näkemättömän mediahuomion ja poliittisen keskustelun kohteena. Eduskunnassa on käyty kiivasta keskustelua nuorisotyön leikkauksista, ja oppositio on hiillostanut hallitusta lyhytnäköisestä päätöksenteosta lukuisissa puheenvuoroissa. 

Aiheeseen on ottanut kantaa niin Yle kuin molemmat valtakunnan iltapäivälehdetkin.

Julkisuudessa huomiota ovat saaneet myös liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin eduskunnan täysistunnossa esittämät etsivän nuorisotyön kuvaukset. Etenkin etsivässä nuorisotyössä puheenvuoro koettiin vähättelevänä. Moni tunsi, ettei istuva nuorisoministeri arvosta kentällä nuorten eteen tehtävää työtä. Samalla on herännyt huoli siitä, että ministeri tekee päätöksiä virheellisten tietojen varassa. 

Torstaina 26. lokakuuta ministeri pahoitteli sanavalintaansa Kainuun Sanomien yleisönosastolle kirjoittamassaan vastineessa. Hän toi esille, että hän halusi kuvata etsivän nuorisotyön tärkeyttä ja korostaa, miten osa nuorista voi niin huonosti, että tarvitsee tukea arjen perustoiminnoissa. Samalla ministeri lupasi perehtyä tarkemmin koko nuorisotyön kenttään. 

Me Intossa arvostamme vilpitöntä anteeksipyyntöä ja halua oppia. Tapaamme ministeri Bergqvistin marraskuun alussa. Olemme jo välittömästi lähetekeskustelun jälkeen sopineet, että järjestämme ministerille mahdollisuuden vierailla sekä etsivässä nuorisotyössä että työpajalla Svepsissä Helsingissä. Se sopiikin hienosti 1. marraskuuta alkavaan Kutsu päättäjä kylään -kampanjaan. 

Päättäjät kylään joka puolella Suomea! 

Kutsu päättäjä kylään! -kampanja tarjoaa loppuvuoden aikana vierailupaikan kaikkiaan 65 etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan organisaatiossa eri puolilta Suomea. Mukaan eri tilaisuuksiin on jo ilmoittautunut kansanedustajia, ministereitä ja hyvinvointialueen päättäjiä. Kiitos kaikille teille, jotka päätitte avata ovenne. 

Tilaisuudet ovat huikea mahdollisuus tutustuttaa päättäjät toimintamuotojemme arkeen ja työn merkityksellisyyteen. Aidot kohtaamiset muuttavat nuoret ja kenttämme ammattilaiset päätöksenteon euroista oikeiksi ihmisiksi.  

Keskustelu jatkuu Inton omassa Kutsu päättäjä kylään -tilaisuudessa 12. joulukuuta, jolloin käsittelyssä ovat myös puolueiden ratkaisut nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.  

Mielenilmaus etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan puolesta 

Etsivän nuorisotyön ja työpajojen toimijat järjestävät 22. marraskuuta yhteisen mielenilmauksen eduskuntatalon portailla. Järjestäjien mukaan tapahtuman tarkoituksena on nostaa esille työmuotojen yhteiskunnallista merkitystä ja leikkausten vaikutusta sekä palveluihin että nuoriin. Paikalle on tulossa sekä ammattilaisia että nuoria. 

Into on mukana paikan päällä itse tapahtumassa, mutta ei vastaa mielenilmauksen järjestämisestä. Nostamme kentän viestit Inton some-kanaviin ja kerromme päivän kulusta niille, jotka eivät paikalle pääse.

Yhdessä olemme vahvempia. Ja yhdessä me rakennamme Suomea, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin.

Emme saa unohtaa muita leikkauksia 

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan leikkausten lisäksi hallitus on rajaamassa lastensuojelun jälkihuoltoa, leikkaamassa kuntoutusrahaa, työttömyysturvaa ja asumistukea, vähentämässä kotoutumispalveluita sekä vaikeuttamassa nuorten kuntoutukseen pääsyä.  

Nämä leikkaukset kohdentuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ja aiheuttavat kohtuuttomia tilanteita. Ne eivät edistä työllisyyttä tai tuota säästöjä, päinvastoin. Vastustamme leikkauksia ja vaadimme panostamista sosiaaliturvaan ja tarpeisiin vastaaviin palveluihin. 

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry