Mielenterveyden vahvistajan käsikirja tarjoaa tukea arjen työhön 

Sähköisenä julkaistussa käsikirjassa perehdytään mielenterveyden vahvistamiseen etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa sekä tarjotaan käytännön työkaluja ammattilaisten työn tueksi. Käsikirjassa käsiteltävät teemat ja sisältö muotoutuivat Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa vuosina 2021-2024. Käsikirja täydentää Inton aiemmin julkaistuja Etsivän nuorisotyön ja Työpajatoiminnan käsikirjoja. Kaikki julkaisut löydät Inton materiaalipankista.

Kaksi henkilöä pelaamassa lautapeliä.
Käyttäjät tutustumassa Jäätikkövaellus-lautapeliin. Myös tämä peli tuotettiin päättyvällä osaamiskeskuskaudella.

Käsikirja rakentuu etsivälle nuorisotyölle ja työpajatoiminnalle keskeisten mielenterveyden edistämisen teorioiden, viitekehysten ja työotteiden varaan. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta työntekijän omaan osaamiseen, tukea työn rajaamisessa sekä lisätä varmuutta nuorten mielenterveyttä tukevaan työhön erilaisissa tilanteissa. Käsikirjan punaisena lankana kulkee etsivälle nuorisotyölle ja nuorten työpajatoiminnalle keskeinen työote, sosiaalinen vahvistaminen, jonka tavoitteet ovat linjassa mielenterveyden edistämisen kanssa. 

Käsikirja on tarkoitettu luettavaksi hallittavan kokoisissa paloissa, omassa rauhassa pysähtyen muun työn keskellä. Kirja sisältää tieto-osioiden lisäksi tehtäviä oman pohdinnan tueksi, työyhteisön kanssa käsiteltäviksi ja nuorten parissa tehtäväksi.  

Mielenterveyden vahvistajan käsikirja auttaa sukeltamaan seuraaviin teemoihin:  

  • Mielenterveys pähkinänkuoressa  
  • Nuoren minäkäsitys ja mielenterveys  
  • Mielenterveyttä edistävä työote  
  • Läsnäolo nuoren mielenterveyden järkkyessä  
  • Nuoren mielenterveyttä vahvistetaan yhdessä  
  • Mielenterveyden vahvistaminen työntekijän työympäristössä 

Kirjan on koonnut kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa työskennellyt Katri Peräaho (MIELI Suomen Mielenterveys ry). Peräaho kuvailee oppineensa viime vuosina valtavasti etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan merkityksellisyydestä nuorten mielenterveydelle niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisestikin. 

Käsikirjassa hän itse arvostaa erityisesti sitä, että yksiin kansiin saatiin monenlaisia kentältä nousseita, arvokkaita näkökulmia. 

Päällimmäisinä tunteina nousevat kiitollisuus ja nöyryys. Kiitollisuus siitä, että sain olla tuottamassa näin laajaa kokonaisuutta ja nöyryys sen edessä, kuinka paljon prosessi on opettanut.  

Intosta käsikirjan tekoon osallistuivat Miikka Piiroinen, Annemari Kivivuori, Emmi Paananen, Katja Uusitalo, Susanna Palo ja Tarja-Liisa Riipinen. Lisäksi teosta valmistellessa on hyödynnetty laajasti kentän osaamista. Mukana kehittäjäryhmässä ja kommentoinnissa olivat: 

Milla Peltola, Porvoon kaupunki 
Minttu Vuorinen ja Tuomas Jääskö, Kittilän kunta 
Raija Möttönen, Huittisten kaupunki 
Sara Rossinen, Pieksämäen kaupunki 
Tuuli Särkijärvi, Mäntsälän kunta 
Ville Salminen, Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 
Anni Helotie, MIELI Suomen Mielenterveys ry 
Jukka Valkonen, MIELI Suomen Mielenterveys ry 
Outi Mäkinen, MIELI Suomen Mielenterveys ry 
Sari Anjala, EHYT ry 

Pääset lataamaan käsikirjan itsellesi alta:

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry