Kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuki pysyy ennallaan

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta päätti 9.2. yksimielisesti säilyttää kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuen ennallaan. Tämä on työpajakentälle hyvä uutinen.

Hallituksen palkkatukiuudistuksessa (HE 175/2022 vp) työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ajoi järjestöjen 100 %:n palkkatuen rajoittamista. Toteutuessaan lakiesitys olisi lamauttanut järjestöjen työllistämistoimintaa. Sillä olisi ollut merkittäviä kielteisiä kerrannaisvaikutuksia myös muihin niiden tarjoamiin palveluihin. Tämä olisi ollut kriittistä monen työpajan toiminnalle.

Valiokunta esittää, että 100 %:n palkkatuen osalta nykytila säilytetään. Päätös turvaa nyt 100 %:n palkkatuen hyödyntämisen työpajoilla jatkossakin. Tämä on otettu työpajakentällä ilahtuneena vastaan. Palkkatuettu työ työpajoilla tarjoaa työllistymismahdollisuuksia, yksilöllistä tukea ja osaamisen kasvua sekä edistää avoimille työmarkkinoille sijoittumista.

Into teki palkkatukiuudistuksessa välityömarkkinatoimijoiden kanssa vahvaa yhteistä vaikuttamistyötä. Valiokunta kuuli järjestöjen huolen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksien heikkenemisestä. Päätös mahdollistaa yhteiskunnallisesti merkittävän toiminnan jatkumisen.

Lue lisää eduskunnan sivuilta

Inton lausunto

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry