Lausunto TyV: Palkkatukiuudistus

Julkaisutyyppi: Lausunto

Into lausui ja oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa 28.10.2022 palkkatukea uudistavasta lakiesityksestä (HE 175/2022 vp). Into korostaa, että uudistuksen tavoite – heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden parantaminen – on oikea, mutta keinot johtavat päinvastaiseen lopputulokseen. Uudistuksen seurauksena kolmannen sektorin työpajojen työllistämismahdollisuudet vähenevät radikaalisti. Tämä lisää heikossa asemassa olevien työttömyyttä ja vaikeuttaa heidän tilannettaan. Into vastustaa palkkatukiuudistusta, ellei siihen tehdä olennaisia muutoksia.

Lausunnon keskeinen sisältö:

  • Erityisesti muutokset 100 %:n palkkatukeen ovat kolmannen sektorin työpajoille kriittisiä. Jos järjestön tulkitaan harjoittavan toimintaa, jolla on ns. kauppavaikutus, 100 %:n tuki myönnetään jatkossa de minimis -tukena (200 000 € kolmen vuoden aikana). Tämä tulee vähentämään merkittävästi kolmannen sektorin työpajojen palkkatuettua työtä ja muita palveluita.
  • Palkkatuen uudistamista perustellaan EU:n valtiontukisääntelyllä. EU:n valtiontukisääntely ei kuitenkaan vaadi esitettyjä tiukkoja kriteereitä. Into katsoo, että mahdollinen kauppavaikutus ja kilpailun vääristyminen pitää arvioida tapauskohtaisesti eikä de minimis -ehtoa ei tule soveltaa.
  • Uudistuksen tarkoituksena on lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla. Uudistus ei kuitenkaan kasvata yritysten kiinnostusta työllistää heikossa asemassa olevia työttömiä, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea. Tätä tarjoavat työpajat ja muut välityömarkkinatoimijat.
  • Esityksen mukaan yritysten tulisi jatkossa maksaa edelleen siirtämisestä korvausta. Into ei usko, että yrittäjät olisivat kiinnostuneita maksamaan tällaisia korvaussummia. Edelleen siirtäminen on vaikuttava palvelu tukea avoimille työmarkkinoille työllistymistä ja lisätä kolmannen sektorin toimien vaikuttavuutta. Sitä tulisi laajentaa, ei vähentää.
  • Into katsoo, että sivukulut ja lomarahat tulee jatkossakin kattaa palkkatuella. On huomattava, että korotetut tukiprosentit jäävät sivukulujen takia todellisuudessa varsin alhaisiksi. Työpajatoimijoilla ei ole mahdollisuutta työllistää laajasti alhaisilla tukiprosenteilla.
  • Jos uudistus hyväksytään, lain toimeenpanoon tarvitaan siirtymäaika vuoden 2025 alkuun, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille. Into korostaa, että kolmannen sektorin työllistämis-, valmennus- ja kuntoutuspalvelut on turvattava. Jos esitys hyväksytään tällaisenaan, heikossa asemassa olevien työllisyys ja kokonaistilanne heikkenevät.

 

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry