Into käynnistää työpajatoiminnan laatukriteerityön

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n yhtenä tehtävänä, osana Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskusta, on kehittää työpajatoimintaa valtakunnallisesti. Nyt käynnistettävä työpajatoiminnan laatukriteerityö on osa tätä kehittämistehtävää. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut.

Työpajatoimintaan kohdistuu yhteiskunnallisia muutoksia mm. oppivelvollisuuden laajentamisen ja sote-uudistuksen johdosta. Lisäksi työllisyyden kuntakokeilut ja kehitteillä oleva Suomen-malli osatyökykyisten työllistämiseksi edellyttävät työpajatoimijoilta kehittämistyötä ja vaikuttavuuden osoittamista.

Työpajatoimijat pystyvät nykyiselläänkin osoittamaan työnsä vaikuttavuutta, mutta edessä olevat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät työpajatoiminnan laadun vahvempaa osoittamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Inton tarkoitus on laatukriteerityön käynnistämisellä auttaa ja tukea työpajatoimijoita ympäri Suomea kehittämään ja kehittymään työssään tulevina vuosina. Tavoitteena on valtakunnallisesti entistä laadukkaammat ja vaikuttavammat työpajapalvelut. Laatukriteerityön yhteydessä tarkistetaan myös työpajatoiminnan käsitteiden päivittämistarpeita.

Into kokoaa ohjausryhmän ohjaamaan työpajatoiminnan laatukriteerityötä ja työpajatoiminnan käsitteiden päivittämistarpeita. Ohjausryhmään pyydetään työpajatoimijoita sekä sidosryhmien edustajia. Työpajatoimijoita tullaan osallistamaan kehittämistyöhön aktiivisesti koko projektin ajan. Tarkoitus on saada laatukriteerityö ja työpajatoiminnan käsitteiden päivittämistarpeet valmiiksi maaliskuuhun 2022 mennessä. Into toteuttaa toukokuun aikana työpajatoimijoille alkukartoituskyselyn, jolla kartoitetaan työpajoilla käytössä olevia laatukriteereitä ja laatukäsitekirjoja. Samassa yhteydessä kysytään kiinnostusta osallistua ohjausryhmän toimintaan.

Into on laatinut työpajatoiminnan laatukriteerityön käynnistämisestä ja työpajatoiminnan käsitteiden päivittämistarpeista tarjouspyynnön. Tarjoajaa haetaan sekä kohdennetulla että avoimella menettelyllä. Into hakee tarjoajaa, jolla on kokemusta työpajatoiminnasta sekä osaamista ja kokemusta vastaavanlaisista projekteista. Tarjouspyyntö tulee jättää 17.5.2021 mennessä.

Tutustu tarjouspyyntöön.

Lisätietoja:
Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja
herttaliisa.tuure@intory.fi
040 760 1778

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry