Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta rakentavat rinnallakulkijoina inhimillisempää yhteiskuntaa

Etsivä nuorisotyö ja työpajat toimivat yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja vahvistavat voimavaroja ja arjen taitoja. Ne tavoittavat jopa 43 000 nuorta ja aikuista vuosittain. Merkittävä osa heistä on kokonaan koulutuksen ja työn ulkopuolella. Tuoreiden tulosten mukaan 93 % kokee hyötyneensä palveluista saamastaan tuesta. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n ratkaisut kevään 2023 eduskuntavaaleihin kertovat, miten etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikuttavaksi todettu tuki ja toiminta turvataan tulevalla hallituskaudella.

Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin

Koronaepidemia on lisännyt yksinäisyyttä, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia. Hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt korkealle. Myös koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien, ns. NEET-nuorten määrä, on yhä korkealla: Lähes 10 % 15–29-vuotiaista ei ole työssä eikä koulussa. Tarve palveluille, jotka kulkevat nuorten ja aikuisten tukena arjessa ja oman paikan löytämisessä, on yhä suurempi.

– Tavoitteenamme on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Rinnallakulkijoina etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat nuoria ja aikuisia elämän haasteellisina aikoina ja eri nivelvaiheissa kohti koulutusta ja työtä, kertoo Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure.

Rinnallakulkijuus turvattava tulevalla hallituskaudella

Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa tarvitaan tulevaisuudessakin toimimaan nuorten ja aikuisten rinnalla. Palvelujen rahoitus ja resurssit ovat kuitenkin vaakalaudalla kasvavaan tarpeeseen nähden. Lisäksi käynnissä olevat yhteiskunnalliset uudistukset haastavat toimintaa.

– Tulevalla hallituskaudella etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitus, resurssit ja rakenteet on turvattava ja se tulee näkyä hallitusohjelmassa sekä rahoituksessa, sanoo Herttaliisa Tuure.

Etsivän nuorisotyön rahoitus on varmistettava

Etsivän nuorisotyön tarve on jatkuva, mutta etsivän nuorisotyön perusrahoitus on kuitenkin laskenut ja määräaikaisten rahoitusten päätyttyä etsivään nuorisotyöhön on kohdentunut rahoitusleikkaus. Vuosittain varmistuva rahoitus aiheuttaa vaihtuvuutta työntekijöissä. Into vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan etsivän nuorisotyön perusrahoituksen korotusta 18 miljoonaan euroon.

Työpajatoiminnan jatkuvuus turvattava rakenteellisten uudistusten jälkeen

Sote-uudistuksen myötä kunnalliset työpajat eivät voi enää tuottaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa. Tämä heikentää työpajojen toimintaedellytyksiä ja vähentää matalan kynnyksen työpajapalveluja. Palkkatukiuudistus puolestaan haastaa kolmannen sektorin työpajatoimintaa ja vaarana on työpajapalveluiden väheneminen ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistämisen väheneminen.

Työpajatoiminnalle on turvattava selkeä rahoitus ja henkilöresurssit kuntien ja hyvinvointialueiden muuttuvissa toiminnoissa. Työpajat tulee nähdä kuntien ja hyvinvointialueiden kumppaneina. Lisäksi työpajojen mahdollisuuksia tukea oppivelvollisuusikäisiä ja jatkuvaa oppimista on hyödynnettävä entistä laajemmin.

Rakenneuudistukset edellyttävät työpajoilta muutoskykyä ja toiminnan kehittämistä. Into vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan työpajatoiminnan perusrahoituksen korottamista vähintään 18 miljoonaan euroon. Työpajatoiminnan turvaamiseksi on valmistumassa työryhmän arviointi ja toimenpidesuositukset, joilla pyritään varmistamaan työpajatoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen poikkihallinnollisesti joustavasti ja asiakaslähtöisesti.

Etsivän nuorisotyön ja työpajojen asiakkaat hyötyisivät monista palveluista, jos ne olisivat paremmin saatavilla

Etsivän nuorisotyön ja työpajojen asiakkaat ovat usein monien palvelujen tarpeessa samanaikaisesti, mutta palveluihin pääsy ja saatavuus on monin paikoin heikkoa.

– Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluista on suuri pula. Lisäksi nivelvaiheisiin, kouluissa toteutettavaan nuorisotyöhön, koulujen ohjaus- ja tukipalveluihin sekä työllisyyspalveluihin tarvitaan resursseja, sanoo Herttaliisa Tuure.

Tutustu Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n eduskuntavaaliratkaisuihin.


Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry