Eduskuntavaalit

Inton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

1. Työpajatoiminta turvataan muuttuvissa rakenteissa

Työpajatoiminnalla on hyvä valtakunnallinen kattavuus ja alueellinen saavutettavuus. Nämä tulee turvata käynnissä olevissa yhteiskunnallisissa muutoksissa.

  • Laaditaan työpajatoiminnan selvitys ja sen pohjalta toteutetaan kehittämisohjelma, jossa yhteensovitetaan eri hallinnonalojen sääntelyä, toimenpiteitä ja rahoitusta sekä nuorten että aikuisten palveluissa.

2. Opinnollistaminen ja työpajojen tukipalvelut osaksi yksilöllisiä koulutuspolkuja

Työpajatoiminta tekee näkyväksi koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista, tarjoaa tukea koulutuksen loppuun suorittamiseen ja vähentää koulupudokkuutta.

  • Työpajatoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteistyön alueellista kehittämistä syvennetään ja tuetaan valtakunnallisilla kehittämistoimilla.

3. Nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön resursseja vahvistetaan

Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuuden kokemuksia sekä toimii tukena palveluihin hakeuduttaessa. Työpajatoiminta vahvistaa osallistujien elämänhallintaa ja yhteisöön kiinnittymistä sekä koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista.

  • Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön valtionrahoitusta vahvistetaan vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Varataan riittävät resurssit nuorisotakuun toteuttamiseen.
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry