Ehdota jäsentä Inton hallitukseen

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n (Into) syyskokouksessa 23.11. valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä vuosille 2023–2024 ja kolme varajäsentä vuodelle 2023. Inton jäsenorganisaatioilla on nyt mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi.

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n (Into) syyskokous pidetään keskiviikkona 23.11.2022
Helsingissä Bottalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos. Syyskokouksessa valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme varsinaista jäsentä vuosille 2023–2024 ja kolme varajäsentä vuodelle 2023 yhdistyksen sääntöjen 6 pykälän mukaisesti. Inton säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhdistyksen sivuilta.

Jäsenorganisaatioilla mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi

Inton jäsenorganisaatioilla on mahdollisuus tehdä esityksiä hallituksen jäseniksi. Ehdotus hallituksen jäseneksi tulee jättää 23.10.2022 mennessä.

Miten esitys tehdään?

Esitys on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi ehdokkaan nimi, taustatiedot sekä
hänet ehdokkaaksi asettavan jäsenorganisaation tiedot. Ehdotukseen tarvitaan allekirjoitus jäsenorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavalta henkilöltä.

Ehdokkaat esittelemme Inton somekanavissa ja verkkosivuilla. Pyydämme ehdokkaalta lyhyen esittelyn valokuvan kera, jossa käy ilmi:

• mikä sai ehdokkaan innostumaan hallitustyöskentelystä
• mitä ehdokas haluaisi kehittää Intossa hallituksen jäsenenä
• miten ehdokas edistää Inton vaikuttamistyötä ja työmuotojen tunnetuksi tekemistä omissa verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa. Mitkä sosiaalisen median kanavat ehdokkaalla on aktiivisessa käytössä
• miksi ehdokas tulisi valita hallituksen jäseneksi

Esittelyt pyydetään palauttamaan sähköisesti 30.10.2022 mennessä.

Ehdotus hallituksen jäseneksi lähetetään:

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Herttaliisa Tuure
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

tai skannattuna sähköisesti osoitteeseen herttaliisa.tuure@intory.fi. Ehdokkaiden esittelyt lähetetään samaan sähköpostiosoitteeseen.

Jos ehdokasta ei löydy määräpäivään mennessä, mutta sellainen ilmaantuu myöhemmin, myös
syyskokouksessa voi tehdä esityksen ehdokkaasta hallitukseen.

Kategoriat

© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry