Syyskokousmateriaalit 2022

Julkaisutyyppi: Yhdistyshallinto

Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n 23.11.2022 pidettävän syyskokouksen materiaalit

  • Kutsu syyskokoukseen
  • Esityslista
  • Valtakirja
  • Sääntömuutosehdotus pykälään 12§
  • Menettelytapaohje
  • Pyyntö nimetä ehdokkaita Inton hallitukseen
  • Inton hallituksen jäsenet ja erovuoroiset 2022
  • Inton säännöt
  • Toimintasuunnitelma 2023 – lisätään 1.11.2022 mennessä
  • Talousarvio 2023 – lisätään 1.11.2022 mennessä
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry