Syyskokousmateriaalit 2022

Julkaisutyyppi: Yhdistyshallinto

Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n 23.11.2022 pidettävän syyskokouksen materiaalit

 • Kutsu syyskokoukseen
 • Esityslista
 • Valtakirja
 • Sääntömuutosehdotus pykälään 12§
 • Menettelytapaohje
 • Pyyntö nimetä ehdokkaita Inton hallitukseen
 • Inton hallituksen jäsenet ja erovuoroiset 2022
 • Ehdokkaat Inton hallitukseen ja esittelyt
 • Inton säännöt
 • Toimintasuunnitelma 2023
 • Talousarvio 2023
© Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry